Europese Defensie samenwerking

Gestart door Lex, 12/05/2007 | 00:56 uur


Benji87

Citaat van: Parera op 16/01/2024 | 20:42 uurOndanks dat het artikel/column achter een betaalmuur zit is de strekking duidelijk. Het is tijd dat Europa haar eigen nucleaire capaciteit gaat introduceren. Het grootste probleem zal liggen bij wie er over de inzet zal beslissen, daarnaast zullen er veel partners zijn die tegen kernwapens zijn.

Toch vind ik de discussie interessant om te voeren.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/Europa-moet-nu-zijn-eigen-nucleaire-verdediging-gaan-regelen~b9bfaaee/

Persoonlijk ben ik wel een voorstander van het Europees regelen van kerncapaciteit. Dit moet dan wel beperkt blijven tot minimale afschrikking capaciteit, dus eigenlijk puur inzetbaar als reactie op inzet van kernwapens door een agressor. Ook zal het NPT een groot probleem zijn aangezien de verwerving van kernwapens volledig tegen dit verdrag in gaat en (bijna) alle mogelijke EU landen die de capaciteit zouden kunnen invoeren dit ondertekend hebben.

De voornaamste manier van inzet zou dan zijn via onderzeeboten zijn. Dit zorgt er al voor dat deze capaciteit bij slechts een selecte club EU landen ondergebracht zou kunnen worden omdat deze landen beschikken over (potentieel) zeegaande onderzeeboten:
- Frankrijk
- Italië
- Spanje
- Duitsland
- Nederland

Ook vind ik dat de rol weggelegd moet zijn voor landen die zelf over nucleaire capaciteit beschikken en/of landen die al via de NAVO over deze capaciteit beschikken. Dat zouden de volgende landen zijn:
- Frankrijk
- België
- Italië
- Duitsland
- Nederland

Hoe denken jullie over hoe dit mogelijk Europees geregeld kan worden? Ondanks dat ik niet verwacht dat dit op (korte termijn) reëele capaciteit gaat worden voor de EU vind ik de discussie over hoe zoiets ingericht zou kunnen worden wel interessant.

Dit zou een utopie zijn die nooit kan uitkomen. Zoals je stelt hebben al 5 de genoemde landen het non proliferatie verdrag ondertekend waarmee alleen Frankrijk het recht heeft om zelf nucleaire wapens te mogen hebben. Zodra je zelf kernwapens gaat ontwikkelen leg je een bom onder dit verdrag wat kan leiden tot een enorme toename in landen wat ineens kernwapens wil gaan ontwikkelen en produceren.

Dan zit je nog met de ontwikkeling van de kernwapens. Hoe praktisch haalbaar is het om als EU zelf een kernwapen programma op te zetten? Kan je bijvoorbeeld bestaande kernkoppen op nieuwe raketten zetten? Of moet je nieuwe kernkoppen ontwikkelen en die vervolgens gaan testen? Want in dat geval zou je een bijna 30 jaar lange stop van kernproeven opgeven met als gevolg dat escalatie kan plaatsvinden.

Het is dus een lastig verhaal want als je als economische grootmacht het voortouw gaat nemen in het ontwikkelen van kernwapens loop je het risico dat je een ongewilde spiraal van escalatie op gang zet. Met als gevolg alleen maar meer dreiging voor jezelf.

Een uitbreiding van het nato nuclear sharing program zou een betere optie zijn waarin de EU het voortouw neemt om meer kernkoppen in bruikleen te nemen en zich serieus inzet bij de ontwikkeling van meer mogelijkheden tot inzet (onderzeeërs, stealth vliegtuigen) en tot de ontwikkeling van een een geavanceerd raketschild inclusief early warning middelen zoals spionage satellieten.

Lex

EU steekt 500 miljoen in Europese wapenindustrie

BRUSSEL-

De Europese Commissie heeft 500 miljoen euro uit een defensiefonds toegewezen aan Europese wapenfabrikanten om snel de wapenproductie voor Oekraïne op te voeren. Tegelijkertijd kunnen EU-landen de eigen voorraden op peil houden.
Het geld gaat onder meer naar grote bedrijven als Rheinmetall en Eurenco. Volgens de commissie stelt de subsidie de Europese defensie-industrie in staat de productie op te schroeven tot 2 miljoen artilleriegranaten per jaar aan het einde van 2025.

De Europese Unie had Oekraïne vorig jaar beloofd om voor maart van dit jaar 1 miljoen artilleriegranaten te leveren. Afgelopen najaar bleek echter dat het waarmaken van die belofte zo goed als onmogelijk was, ondanks de dringende behoefte van Oekraïne aan wapens. De EU-landen konden de wapens niet op tijd produceren of uit eigen voorraad leveren.

Daarom richtte de EU het speciale defensiesubsidieprogramma Asap (Act in Support of Ammunition Production) op, waaruit nu ook deze subsidie komt. Dit fonds biedt wapenfabrikanten meer financiële zekerheid nu ze onverwacht hun bedrijfskoers moeten wijzigen door de productie op te voeren.

ANP, 15-03-2024, 14:04

Parera

#106
Ondanks dat het artikel/column achter een betaalmuur zit is de strekking duidelijk. Het is tijd dat Europa haar eigen nucleaire capaciteit gaat introduceren. Het grootste probleem zal liggen bij wie er over de inzet zal beslissen, daarnaast zullen er veel partners zijn die tegen kernwapens zijn.

Toch vind ik de discussie interessant om te voeren.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/Europa-moet-nu-zijn-eigen-nucleaire-verdediging-gaan-regelen~b9bfaaee/

Persoonlijk ben ik wel een voorstander van het Europees regelen van kerncapaciteit. Dit moet dan wel beperkt blijven tot minimale afschrikking capaciteit, dus eigenlijk puur inzetbaar als reactie op inzet van kernwapens door een agressor. Ook zal het NPT een groot probleem zijn aangezien de verwerving van kernwapens volledig tegen dit verdrag in gaat en (bijna) alle mogelijke EU landen die de capaciteit zouden kunnen invoeren dit ondertekend hebben.

De voornaamste manier van inzet zou dan zijn via onderzeeboten zijn. Dit zorgt er al voor dat deze capaciteit bij slechts een selecte club EU landen ondergebracht zou kunnen worden omdat deze landen beschikken over (potentieel) zeegaande onderzeeboten:
- Frankrijk
- Italië
- Spanje
- Duitsland
- Nederland

Ook vind ik dat de rol weggelegd moet zijn voor landen die zelf over nucleaire capaciteit beschikken en/of landen die al via de NAVO over deze capaciteit beschikken. Dat zouden de volgende landen zijn:
- Frankrijk
- België
- Italië
- Duitsland
- Nederland

Hoe denken jullie over hoe dit mogelijk Europees geregeld kan worden? Ondanks dat ik niet verwacht dat dit op (korte termijn) reëele capaciteit gaat worden voor de EU vind ik de discussie over hoe zoiets ingericht zou kunnen worden wel interessant.

Lex

Brussel wil half miljard steken in opschalen munitie-industrie

BRUSSEL
De Europese Commissie wil een half miljard euro vrijmaken om de Europese munitie-industrie weer op de been te helpen en meer artilleriegranaten te maken. Dat blijkt hard nodig nu de Europese Unie Oekra?ne wil helpen in de strijd tegen Rusland en de EU ook zichzelf wil herbewapenen. Ook geld uit het coronaherstelfonds en EU-subsidies voor achteropgeraakte gebieden kunnen in de wapenindustrie worden gestoken, als het aan de commissie ligt.

Oekra?ne zit dringend verlegen om munitie voor zwaar geschut. Oekra?nes bondgenoten proberen nieuwe granaten en raketten aan te voeren, maar kunnen het tempo waarin die erdoor worden gejaagd niet bijbenen. De tekorten dreigen de plannen voor een Oekra?ens tegenoffensief de komende maanden in de wielen te rijden. De EU heeft daarom afgesproken de laatste munitie uit eigen magazijnen aan te spreken, gezamenlijk munitie in te kopen en munitiefabrikanten een zetje in de rug te geven.

De EU moet binnen een jaar 1 miljoen granaten kunnen leveren, meent Eurocommissaris Thierry Breton (Industrie). Europa heeft nog altijd de munitiefabrieken om elk jaar zoveel munitie te maken. "Die zijn nog operationeel." En de fabrikanten willen wel, maakte hij op uit een rondreis langs de na de Koude Oorlog wat ingedutte industrie.

Inzet voor zomers akkoord
De 500 miljoen euro die de commissie in de defensie-industrie wil steken, moet in de praktijk goed zijn voor ruim 1 miljard aan investeringen. De industrie legt zelf 60 procent in, zo is de bedoeling. De 40 procent van de EU zou nog met 10 procent kunnen worden verhoogd als een project de Europese industrie ten goede komt.

Breton wil desnoods voorrang kunnen afdwingen voor bestellingen van bijvoorbeeld bestanddelen voor de productie van munitie. Hij hoopt dat de EU-lidstaten en het Europees Parlement nog voor de zomer akkoord gaan met de plannen.

ANP, 03-05-2023, 14:28

Parera

Citaat van: Lex op 11/10/2022 | 17:52 uur
Nederland en Zweden tekenen plan om meer militair samen te werken

Nederland en Zweden willen op militair vlak meer met elkaar gaan samenwerken. Defensieminister Kajsa Ollongren en haar Zweedse ambtsgenoot Peter Hultqvist hebben daartoe in Stockholm een zogenoemde intentieverklaring getekend. Daarin staat dat ze onder meer mogelijkheden gaan bekijken voor samenwerking op het gebied van bewapening en onderzoek van militaire technologie.

Ook zijn beide landen van plan om hun gezamenlijke oefeningen te verbeteren en kennis uit te wisselen om dreigingen zoals cyberaanvallen en de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. De ministers tekenden de verklaring tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zweden. Ook de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia waren aanwezig.

Het ondertekenen gebeurt in een hectische tijd voor Zweden. Het land kampt met toenemende dreiging vanuit Rusland en de oorlog in Oekraïne. Zweden en Finland hebben eerder aangegeven lid te willen worden van de NAVO. Nederland steunt deze toetreding.

ANP,11-10-2022, 17:04

Uiteraard zijn er meer kansen op militair samenwerken met de Zweden. Een van de belangrijkste punten op dit moment is de Walrus klasse vervanging, maar Zweden levert ons ook de CV90.
Eerder dit jaar is er ook met o.a. Zweden een samenwerking getekend voor de ontwikkeling van marineschepen onder de naam Northern Naval Shipbuilding. Dit samenwerkingsverband richt zich op een tegenhanger te zijn van de Frans-Italiaanse maritieme samenwerking. Daarnaast zijn hierbij ook Duitsland, Noorwegen, Denemarken & Finland betrokken.

Lex

Citaat van: Lex op 11/10/2022 | 17:52 uur
Nederland en Zweden tekenen plan om meer militair samen te werken
Ben benieuwd of er ook hier nader nieuws komt inzake vWalrus.

Lex

Nederland en Zweden tekenen plan om meer militair samen te werken

Nederland en Zweden willen op militair vlak meer met elkaar gaan samenwerken. Defensieminister Kajsa Ollongren en haar Zweedse ambtsgenoot Peter Hultqvist hebben daartoe in Stockholm een zogenoemde intentieverklaring getekend. Daarin staat dat ze onder meer mogelijkheden gaan bekijken voor samenwerking op het gebied van bewapening en onderzoek van militaire technologie.

Ook zijn beide landen van plan om hun gezamenlijke oefeningen te verbeteren en kennis uit te wisselen om dreigingen zoals cyberaanvallen en de verspreiding van desinformatie tegen te gaan. De ministers tekenden de verklaring tijdens het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Zweden. Ook de Zweedse koning Carl Gustaf en koningin Silvia waren aanwezig.

Het ondertekenen gebeurt in een hectische tijd voor Zweden. Het land kampt met toenemende dreiging vanuit Rusland en de oorlog in Oekraïne. Zweden en Finland hebben eerder aangegeven lid te willen worden van de NAVO. Nederland steunt deze toetreding.

ANP,11-10-2022, 17:04

Lex

Citaat van: Alkmaar op 08/10/2022 | 11:56 uur
Dat had je ook aan Ace1 kunnen vragen. Deze gebruiker maakt de insinuatie.
Had gekund, maar is anders geworden.
Citaat van: Alkmaar op 08/10/2022 | 11:56 uurde vraag desondanks te beantwoorden. Frans is al één van de (24) voertalen in het Europees Parlement, waarvan drie procedureel (Engels, Frans en Duits). Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit voornamelijk gewoon Engels is. Juist om het instellen van één voertaal tegen te gaan heeft de EP honderden vertalers in dienst die ervoor zorgen dat politici in elk van de 24 talen kunnen debatteren. Ace1 constateert dus een feit.
Nee, het feit is discutabel.
Citaat van: Alkmaar op 08/10/2022 | 11:56 uur

Echter, de context van de discussie en de woordkeuze vermoeden het maken van een insinuatie, niet het constateren van een feit. Dat Frankrijk de Franse taal als een soft power tool ziet is geen geheim. Echter insinueert Ace1 dat er "bepaalde landen", oftewel meerdere landen, zijn het Frans verkiezen als énige voertaal. Welke landen dat zouden zijn naast Frankrijk (dat bekend staat om het gebruiken van de Franse taal als soft power tool) is mij een groot raadsel, daar het Frans alleen in België en Luxemburg één van de officiële talen. In deze landen zou het om interne politieke redenen problematisch zou zijn om één van deze officiële talen, dat wil zeggen het Frans, voor te trekken.
Dit is gebaseerd op het feit dat de Europese Unie de afgelopen jaren sterk uitgebreid is waardoor verhoudingsgewijs het aantal Fransen en Franssprekenden in de EU instituties verminderd is. Als je de vele publicaties over de verminderde invloed van de Franse taal wil inzien moet je het maar laten weten. 
Is niet nodig. Heb er dagelijks mee te maken

bergd

Hoe realistisch is standaardisatie? Europese landen hebben verschillende budgetten, eisen, logistiek, belangen.

Misschien moet je eerst gaan naar een noordelijke, oostelijke, zuidelijke samenwerkingsverband?

Zander

Specialiseren is luchtfietserij. Alsof we daarmee voorkomen dat geld over de balk gaat. Het zijn de staven en de ministeries die het geld opslokken. Daarmee is een grote overlap binnen Europa.
Standaardiseren is wel een pré. Eén uniform, standaard wapens op de man en gezamenlijke munitievoorraden. Daar zou de EU een rol in kunnen spelen.
Gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe wapens en systemen zou ook mooi zijn. Echter wanneer je dit door lidstaten laat doen gaan we nat.
Gewoon een werkgroep opzetten: wat willen we eigenlijk?
Daar diverse fabrikanten een offerte op laten schrijven en er komt vanzelf een product uit.
Niet meer enkele landen samen een bouwsel laten maken zoals DU en FRA met  de nieuwe generatie gevechtstanks.
People are sheep

Poleme

Citaat van: Mourning op 07/10/2022 | 11:13 uur
(Veel) meer standaardiseren: volledige mee eens.

Specialiseren: voor een groot deel mee oneens.
Standaardiseren klinkt leuk in de oren van boekhouders en politici.  Die dan handen wringend denken bakken met pecunia te kunnen overhouden.
Maar de wapen industrie is niet zoals bijvoorbeeld de automobiel industrie, waar standaardisatie wijdverspreid is.  De wapen industrie is veel sterker verweven met politieke belangen.  Waar ook werkgelegenheid, omzet behoud, buitenland beleid, innovatie, nationaal prestige en strategische autonomie een grote rol spelen.

Standaardisering van wapens levert dan op zijn best een zeer klein voordeel op.  Zie bijvoorbeeld de besparing van enkele miljoenen guldens bij de Spaans-Nederlandse samenwerking voor LPD's en bevoorraders.  Bij de Tripartite mijnenjagers was er geen kosten voordeel uit de veel grotere schaalgrootte.  Maar wel een vertraging van 3 jaar in het tijdschema door Frans getreuzel.  Veel vaker draait het standaardisering ideaal slechter uit, dan niet standaardiseren.  Zie onder andere het TFX project, waar het F-111 Aardvark uit voort kwam.  Of wat te denken van het JSF project.  Het Pentagon heeft al vele jaren geleden geconcludeerd dat ze zulke Joint projecten niet meer gaan doen.

Standaardisatie is wel fijn voor onze vijanden.  Die hoeven maar van dat ene standaard wapensysteem de sterke en zwakke kanten te leren kennen.   Hebben die bijvoorbeeld 4 verschillende zware tank types tegenover zich.  Dan vullen die 4 types elkaar aan en maak je het de vijand een stuk moeilijker.

Specialisatie is in onze krijgsmacht al lang aan de gang.  Denk aan de "niches".
Nulla tenaci invia est via - Voor de doorzetter is geen weg onbegaanbaar.

Alkmaar

Citaat van: Lex op 07/10/2022 | 21:32 uur
Niet helemaal. Gaarne verduidelijking.

Dat had je ook aan Ace1 kunnen vragen. Deze gebruiker maakt de insinuatie.

Om de vraag desondanks te beantwoorden. Frans is al één van de (24) voertalen in het Europees Parlement, waarvan drie procedureel (Engels, Frans en Duits). Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit voornamelijk gewoon Engels is. Juist om het instellen van één voertaal tegen te gaan heeft de EP honderden vertalers in dienst die ervoor zorgen dat politici in elk van de 24 talen kunnen debatteren. Ace1 constateert dus een feit.

Echter, de context van de discussie en de woordkeuze vermoeden het maken van een insinuatie, niet het constateren van een feit. Dat Frankrijk de Franse taal als een soft power tool ziet is geen geheim. Echter insinueert Ace1 dat er "bepaalde landen", oftewel meerdere landen, zijn het Frans verkiezen als énige voertaal. Welke landen dat zouden zijn naast Frankrijk (dat bekend staat om het gebruiken van de Franse taal als soft power tool) is mij een groot raadsel, daar het Frans alleen in België en Luxemburg één van de officiële talen. In deze landen zou het om interne politieke redenen problematisch zou zijn om één van deze officiële talen, dat wil zeggen het Frans, voor te trekken.

CitaatWaarop is dit gebaseerd?

Dit is gebaseerd op het feit dat de Europese Unie de afgelopen jaren sterk uitgebreid is waardoor verhoudingsgewijs het aantal Fransen en Franssprekenden in de EU instituties verminderd is. Als je de vele publicaties over de verminderde invloed van de Franse taal wil inzien moet je het maar laten weten.   


Lex

Citaat van: Alkmaar op 07/10/2022 | 16:59 uur
Lekker tendentieus maar dit is helemaal niet waar.
Niet helemaal. Gaarne verduidelijking
Citaat van: Alkmaar op 07/10/2022 | 16:59 uur
Overigens wordt Frans minder en minder gebruikt als voertaal in de EU instituties.
Waarop is dit gebaseerd?

Alkmaar

Citaat van: Ace1 op 07/10/2022 | 12:53 uur
Nu GB uit de EU is, zijn bepaalde landen voorstander van om Frans als voertaal in het Eu Parlement in te voeren.

Lekker tendentieus maar dit is helemaal niet waar. Overigens wordt Frans minder en minder gebruikt als voertaal in de EU instituties.