Kaderwet Veteranen komt er aan

Gestart door Lex, 16/03/2010 | 13:20 uur

Lex

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Vries van Defensie ingestemd met de Kaderwet Veteranen. Deze wet geeft een wettelijke basis aan de activiteiten voor erkenning en waardering voor veteranen.

Ook richt de wet zich op de samenwerking bij de samenloop van uitkeringen en pensioenen in verband met invaliditeit, het landelijk zorgsysteem voor veteranen, de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en de verwerking van persoonsgegevens van veteranen. Tot slot voorziet de wet in regelingen voor het afdoen van klachten en het verantwoorden van het veteranenbeleid.

Deze onderdelen van het veteranenbeleid zijn grotendeels al gerealiseerd en krijgen een wettelijke basis als de Kaderwet Veteranen in werking treedt. Op basis van de Kaderwet kunnen nadere regels worden gemaakt die de erkenning en waardering concreet maken.

Het wetsvoorstel is nog geheim. De ministerraad zendt het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State en daarna naar de Kamer. Op dat moment wordt het voorstel van wet openbaar. Met deze procedure legt de Minister van Defensie een Kamermotie naast zich neer. In die motie werd Defensie opgeroepen voor de behandeling van het wetsontwerp in de ministerraad met de Centrales van Overheidspersoneel (bonden) overleg te voeren.

VBM/NOV, 16 Mar 10