Wissel hier info uit omtrent de MFO & PFO

Gestart door DannyE, 28/07/2013 | 00:17 uur

Cemalroman

Weet iemand hoelang de MFO hedendaags duurt?

Diesel

Danny hoe vond jij eigenlijk de PFO in vergelijking met de MFO (fysiek en mentaal)?

Diesel

Volgens mij niet, alleen de infanteristen. Bestuurder CV90 gaat bijvoorbeeld gelijk na de MFO naar Oirschot voor rijopleiding.

viljin

Gaan alle functies binnen de painf ook de PFO doen? (Boordschutter CV90 etc.)

dudge


Diesel

De OVG-cyclus is uit de (V)MFO gehaald en nu zit CBRN er weer in.
En einde van week 12 krijg je Sld2 strepen, einde van de complete opleiding de baret uitreiking.

DannyE

Hallo allemaal, ik weet niet of dit topic al bestond maar sinds de eerste MFO lichting van alweer bijna een jaar geleden is het misschien handig als iemand wat basis informatie schetst over hoe die opleiding er nou in grote lijnen uitziet, wat het inhoud en wat er van je verwacht wordt.
Het is voor mij nog vaag te herinneren, en let wel het is nog steeds vol op aan het ontwikkelen en kan al erg veranderd zijn, maar de basis lijnen zullen hetzelfde blijven.

Week 1 - Introweek, Kleden, Sport-test, Tuchtrecht/strafrecht, ZHKH. (IP Periode van 06:00 tot 23:00 bezig)
Week 2 - Diemaco, SIM, Sport, Lessen over het wapen voornamelijk. (Einde IP Periode)
Week 3 - Sport, Lessen ZHKH, Ethiek, SIM etc.
Week 4 - Introbivak 1dag, vredes bivak met lessen over o.a camouflage, veld-dienst tekens, WOL Pakket, Eten op een veld-oven. Verder ga je ook kijken bij je toekomstig onderdeel. SIM.
Week 5 - Diemaco, Sport, basislessen.
Week 6 - Diemaco, Sport, Ouderdag.
Week 7 - Lessen voor aankomend bivak (Tactisch bivak)
Week 8 - Bivak 1 (3dagen) - Contact-drills, Ligsleuf, Wacht-procedure, VEITONO en teambuilding.
Week 9 - Sport-Test, Toetsen DIEMACO, GOBS, ZHKH. - VTV Speedmars.
Week 10 - Fit-test niveau 2.
Week 11 - Bivak 2 (3dagen) - Tactisch Bivak, Krijgsgevangenen, Contact-drills, Verplaatsingen bij dag en nacht.
Week 12 - Kazerneweek.
Week 13 - Bivak OFFENSE (4dagen), Gelegenheidsaanval, Voorbereide aanval, Contact-drills uitgebreid (Tunnelen,Ontplooien,RallyL+R), Schuilbivak, Kaart-coordinaat oefeningen. Verplaatsen bij dag/nacht oversteken etc.
Week 14 - Kazerneweek, lessen voor bivak DEFENSE.
Week 15 - Bivak DEFENSE (4dagen) Constantina's, Struikeldraad Lichtsein, Communicatie, Wacht Luister Post, Fase-lijnen, Opstellingen betrekken, Fase 1/tm3 Putten, Full-dress rehearsal, Gebiedsverkenning, Object verkenning, Route Verkenning.
Week 16 - Infanterie Schietkamp, Handgranaten etc.
Week 17 - Eindoefening.
Week 18 - Afwikkelen en doorstromen naar een Pantserinfanterie Functie Opleiding bij jouw eigen parate onderdeel.

Er komen meer aspecten aan bod in de MFO maar het enige wat ik daar aan kwijt mag is dat er momenten in zullen zitten van Grens Verleggende Activiteiten en Mentale Trainingen. Denk hierbij ook aan iets simpels als een Speedmars.

Over de PFO kan nog niet veel gezegd worden deze is nog in volledige pilot, bij elk onderdeel is hij anders. Ik heb zelf de eerste lichting PFO gedraaid bij de C-Cie van 17painfbat het opleidings traject daar was opgesteld onder leiding van kapitein Kroon en LT welke een concept en vormings process heeft gemaakt rond het Credo van de Krijger. Ik kan wel een basis lijn laten zien hier het eruit ziet.

In de PFO ga je wederom 4x op bivak, om de week en nu ga je specifiek in op hoe jouw onderdeel jou wil zien, bij hun eenheid dus hoe ze daar jouw spullen ingedeeld willen hebben, de tradities en voornamelijk hoe hun het gevecht voeren op welke manier en welke drills.

Week 1 t/m 4 is top-secret dit mag ik helaas niet delen. Tip : Maak jezelf niet gek en laat het allemaal over je heen komen.
Week 5 - Kazerne
Week 6 - Bivak (Soort OFFENSE)
Week 7 - Kazerne (FIT3/4*)
Week 8 - Eindoefening, welke bij het 17e welbekend is maar voor nieuwe een unieke ervaring moet blijven.

De PFO herhaald met hun bivakken voornamelijk veel wat geleerd is in de MFO en vormt dit dat zoals ze het bij hun willen zien, maar je leert ook nieuwe stof zoals Routeschets, Compas, RACR. Je leert omgaan met de Colt. Je gaat veel dieper in op tactische patrouilles, tactische bivakken en opstellingen. Je gaat ook dieper in op OVG waar in de MFO weinig aandacht aan was gegeven.

Na de PFO bij het 17e volgt er nog 5 weken wapenschietopleiding, hierin ga je in 5 weken met alle wapens schieten die de infanterie op de groep heeft, denk hierbij aan : Underslung, Minimi, MAG, SRAT.

Quote van 13mechbrig Facebook :


Bij beide pantserinfanteriebataljons van 13 Gemechaniseerde Brigade loopt op dit moment de opleidingspilot PG-22(PFO). Na hun initiële opleiding tot infanterist - tegenwoordig Manoeuvre Functie Opleiding (MFO) - worden leerlingen voor het eerst direct geplaatst bij het onderdeel en in 22 weken klaargestoomd om uiteindelijk als volwaardig pantserinfanterist te kunnen functioneren.

Opleidingscapaciteit verschuift door de bezuinigingen van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCO) noodgedwongen naar de parate onderdelen, in dit geval het 17e en 42e Pantserinfanteriebataljon. Binnen die eenheden zijn instructiegroepen samengesteld die de nieuwelingen intern verder opleiden, trainen en vormen. Alle onderwerpen die in de MFO nog niet zijn behandeld, komen aan bod. Denk aan lessen over omgaan met chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreiging (CBRN) maar ook specifieke (pantser)infanteriezaken als een verkenningspatrouille en het omgaan met de Colt C7, Minimi en de CV90.

Optimaal opleiden
Bij de fuseliers van het 17e loopt momenteel een variant waarbij de leerlingen na 8 weken een soort eindoefening doen en hierbij hun baret met het onderdeelsembleem kunnen verdienen. Bij de jagers van het 42e wordt geëxperimenteerd door bij één variant de nieuwelingen bij elkaar te houden en bij de andere variant ze juist tussen de parate militairen te zetten. Luitenant Manger is commandant van de interne opleiding bij de fuseliers. Hij en zijn instructeurs zijn net begonnen met de tweede lichting en hebben al veel verbeterpunten uit lichting 1 door kunnen voeren. "Het kost de nodige instructiecapaciteit maar we grijpen PG-22 juist aan om onze nieuwe fuseliers optimaal op te leiden. We zetten in op verbondenheid, kameraadschap en regimentsgevoel; 'het credo van de krijger' met daarin veel van onze basiswaardes, loopt als een rode draad door de eerste 8 weken heen."

Evaluatie essentieel
"Observatie en evaluatie zijn essentieel voor het slagen van deze pilots", zegt brigadeadjudant Marijn Verbaant. Momenteel lopen drie verschillende varianten van de PG-22 pilot bij de Oirschotse pantserinfanteriebataljons. Deze worden tussentijds zorgvuldig geëvalueerd 'zodat de instructeurs de accenten op de goede plek kunnen leggen en het traject zo soepel mogelijk laten verlopen', aldus Verbaant. Ook 44 en 45 Pantserinfanteriebataljon van 43 Mechbrig, waar momenteel soortgelijke pilots lopen, worden meegenomen in de evaluatiestructuur. Hetzelfde geldt voor de staf van het OTCO en School-Zuid en -Noord, waar de MFO plaatsvindt.

Vaste opleidingsvorm
Eind 2013 moeten alle varianten, lichtingen en evaluaties leiden tot een vaste vorm die vanaf dan voor alle toekomstige pantserinfanteristen van de landmacht geldt. "Naast alle verplichte stof is het vooral belangrijk om de nieuwe mannen en vrouwen fysiek en mentaal te vormen", vindt Verbaant. "Zeker de tradities en geschiedenis van de bataljons maken een belangrijk deel uit van de beleving en het bestaansrecht van de eenheden. Daar moeten de nieuwe soldaten van doordrongen raken."