Aansluiting Onafhankelijke Defensiebond bij vakcentrale CMHF

Gestart door Lex, 03/09/2013 | 23:38 uur

Lex

Den Helder - De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) is sinds 1 september aangesloten bij de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) Sector Defensie. Door deze aansluiting is de vakbond een officiële gesprekspartner geworden voor Defensie. Voorzitter ODB Erik Jurriëns is zeer gelukkig met de laatste ontwikkelingen in vakbondsland.

"Wat voor de vakbond echter veel belangrijker is", zo benadrukt Jurriëns, "is dat de opgelegde (zeer omstreden) beperkingen met betrekking tot het werven en het geven van voorlichting nu opgeheven kunnen worden." De vakbond werd 26 september 2012, zonder vooraankondiging, door Defensie verboden om nog langer voorlichting te geven bij opkomsten. Defensie verwees naar regelgeving die zij niet had toegepast sinds de oprichting van de ODB. De ODB had geen plaats in het Georganiseerde Overleg en dus ook geen stem bij het overleg voor de collectieve arbeidsvoorwaarden.

Door deze situatie genoodzaakt sloot de ODB zich aan bij de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV). Daar de UOV lid was van de Ambtenarencentrale (AC) was dit ook een mogelijkheid om tegemoet te komen aan de eis van Defensie. "Jammer genoeg zag het VBM in de ODB alleen een concurrent en geen medestrijder, zodat die weg door de voorzitter van het VBM/AC werd afgesloten. Een nieuwe partner werd echter snel gevonden en nu staat de ODB, acht jaar na de oprichting, voor een nieuw hoofdstuk in haar bestaan."

Faciliteiten
De bond wil graag, nu zij aangesloten is, gebruik maken van de faciliteitenregeling. Deze regeling omvat, naast de toegang tot kazernes voor voorlichting en werving, een mogelijkheid om vakbondsactiviteiten in diensttijd te doen. Door de aansluiting bij de CMHF krijgen ODB-leden die deelnemen in de medezeggenschap de normale vakbondsstatus, in plaats van ongeorganiseerd. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de reguliere regelgeving op dat gebied. "Al met al wordt het de komende maanden een drukke, maar uitdagende periode waarbij de ODB veel dossiers in het overleg wil aankaarten. Daarnaast is de bond druk in de weer haar servicepakket voor haar leden verder uit te breiden."

DHA | 03-09-2013 15:21