Jonge criminelen in Landmacht

Gestart door Lex, 13/12/2013 | 23:51 uur

Lynxian

En geef ze onbeperkte toegang tot snoep en fastfood. Worden die criminelen lekker dik en kunnen ze niet meer wegrennen voor de politie. Ondertussen lijkt 't me nou niet echt nodig een topic uit 2016 te heropenen waar de boel al lang en breed was bediscussieerd. Niks mis met enthousiasme, maar let een beetje op de laatst geposte datum. Een oud topic nieuw leven inblazen is doorgaans niet gewenst, tenzij je aankomt met iets wat echt nieuwswaardig is met bronvermelding.

Andros Wald

#47
Intensieve werkverschaffing voor criminelen is dringend noodzakelijk. Een crimineel die  zestig uur per week moet werken, is waarschijnlijk te moe om tussentijds nog misdrijven te plegen. Dat geeft dan tijdens die periode criminele incapacitatie. En voor veelplegers moet zo'n maatregel twintig jaar lang duren.

Ze kunnen bijvoorbeeld werken in plantsoenonderhoud,  stratenaanleg, bouw, bosonderhoud, wegenonderhoud, dijkverhoging, graffiti-verwijdering, enz. En als ze dat werk weigeren, dan kunnen ze twintig jaar lang worden opgesloten in een uiterst sobere behuizing in Afrika, tegen minimale kosten.

Een militaire loopbaan lukt misschien bij 9 van de tien criminelen, of minder. Maar als 1 op de tien terugvalt in de criminaliteit, dan heeft die wel kennis van moderne wapensystemen, en ervaring met geavanceerde militaire technieken. En dat moeten we niet willen, om voor de hand liggende redenen.

Bovendien kan een criminele moraal mogelijk ook andere militairen besmetten. Daarom lijkt het me niet wenselijk, om jonge criminelen te laten werken bij Defensie.

Om soortgelijke redenen moet vechtsporttraining worden verboden voor criminelen. En verbied criminelen bij een veroordeling om twintig jaar lang contact te hebben met andere criminelen.

Ik stem links.

Zeewier

#46
Yup, het doet mij toch denken aan de selectie van de USMC. Eerste Keer-deliquenten (met inpraten op hun ouders) een kans bij defensie bieden. Ik vraag mij ook vaak af waarom zo weinig Antillianen hun land willen dienen, anderzijds jongeren uit een narco-achtergrond bij de marine plaatsen is ook de kat op het spek binden. Zulke ethisch (bedoel niet etnisch) losse jongeren zullen vroeg of laat vanuit hun oude milieu benaderd worden. Daarvoor moeten ze weerbaar gemaakt worden. Wanneer het toch fout gaat, ligt het politiek makkelijk scorende 'zie je wel' op de loer. Geen politiek gemakkelijke route voor de uitvoerders ervan, want ik weet nu al aan welke kant Telegraaf en GeenStijl staan. Je moet jongens hebben die écht hun mannelijke 'eer' willen herstellen.

A.J.

Okee. Afwachten dus over hoe dit in de praktijk gaat uitpakken.

Lex

Citaat van: A.J. op 20/07/2016 | 15:19 uur
Maar ze krijgen wel een VGB? Of zitten we straks in een situatie dat een commandant/ collega/ wie dan ook geschorst wordt vanwege een ingetrokken VGB voor hetzelfde vergrijp als wat 1 van deze boefjes op zijn strafblad heeft staan?
Voor zover ik het begrepen heb krijgen zij geen VOG. Na het met goed gevolg doorlopen hebben van de opleiding zullen zij geplaatst worden op een functie welke geen VOG noodzaakt. Denk hierbij aan de casus van Harskamp.
Helaas zorgt dat wel voor een verdringingseffect.
Ik doel hiermee op het feit dat er momenteel in de Krijgsmacht een groot aantal personeelsleden zijn, die vanwege hun relatie(s) in de problemen zijn gekomen; in andere topics is dit reeds naar voren gekomen.
Daarnaast rijst ook de vraag of de krijgsmacht dit wel zou willen.
Blijkbaar is de nood zo hoog, uit reguliere werving wordt niet gehaald wat men beoogt, dat overgegaan wordt tot dit.
Men kan dus ook stellen dat defensie een verlengstuk wordt van halt/justitie etc.

A.J.

Citaat van: mikemans op 20/07/2016 | 18:20 uur
Mooi gedachte maaaarrrrr: het uiteindelijke effect gaat natuurlijk zijn dat je het milieu van broer en pa in defensie introduceert. Over drie jaar vragen we ons af hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat al onze militaire geheimen bij opbod verkocht zijn aan de hoogste bieder.

Yup, het voorbeeld hebben we recent nog voorbij zien komen bij de Politie.

Citaat
Opnieuw groot mollenschandaal bij politie

Arrestatie Haagse agent In Den Haag is een politieagent gearresteerd die wordt verdacht van het doorspelen van informatie aan criminelen. Het is de tweede keer in een jaar dat bij de politie een dergelijk ernstig corruptieschandaal aan het licht komt.

In Den Haag is de Rijksrecherche gestuit op een nieuwe omvangrijke corruptieaffaire binnen de Nederlandse politie. Er is een politieagent gearresteerd die ervan wordt verdacht jarenlang met behulp van vertrouwelijke opsporingsinformatie vanuit het politiekorps een criminele organisatie te hebben aangestuurd.

De nu 28-jarige agent van Marokkaanse afkomst heeft volgens de recherche structureel Marokkaans-Nederlandse criminele handlangers van vertrouwelijke politie-informatie voorzien. Hij is al op 1 juni aangehouden maar de afgelopen weken werd pas goed de omvang van het schandaal duidelijk. De verdachte zou lid zijn van een criminele groepering die zich vooral bezighield met drugshandel. Als de politie informatie kreeg over hennepplantages of opslagplaatsen van drugs speelde de agent die inlichtingen door naar criminele trawanten. Zij pleegden vervolgens, soms met veel geweld, ripdeals en namen drugs in beslag voordat de politie dit kon doen.

Het is de tweede keer binnen een jaar dat er een zeer ernstig corruptieschandaal bij de politie aan het licht komt. Vorig jaar september werd na onderzoek van de Rijksrecherche een agent van de landelijke eenheid, Mark M. uit Weert, opgepakt. Hij wordt ervan verdacht uit meer dan honderd criminele onderzoeken informatie te hebben gestolen om het vervolgens door te verkopen aan de onderwereld.

De nu gearresteerde Haagse agent wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van vier misdrijven: corruptie, schending van zijn ambtsgeheim, het medeplegen van inbraken en pogingen daartoe en deelneming aan een criminele organisatie.
Handlangers opgepakt

Drie van zijn vermoedelijke handlangers zijn inmiddels ook opgepakt. Eén van hen, een 27-jarige man uit Den Haag is eveneens op 1 juni aangehouden. Hij ontving de informatie van de verdachte agent en wordt daarmee ook verdacht van corruptie en deelneming aan de criminele organisatie. De andere twee verdachten, een 27-jarige man uit Leidschendam en een 29-jarige man uit Leidschendam zijn aangehouden op 14 juni en worden verdacht van inbraken en pogingen daartoe dan wel van het uitvoeren van voorbereidingshandelingen voor een inbraak. De raadskamer van de Haagse rechtbank besloot gisteren dat de gearresteerde agent in ieder geval nog zestig dagen in voorarrest moet zitten.
Geschrokken van omvang

De Rijksrecherche kwam de corruptiezaak in Den Haag op het spoor na een tip uit de onderwereld. Bij het OM en de politie is men zeer geschrokken van de omvang van de corruptie, vertelt een hooggeplaatste opsporingsbron. ,,We gaan ervan uit dat de hoofdverdachte agent bij de politie is gaan werken met het vooropgezette plan vertrouwelijke politie-informatie te kunnen vergaren." Ook ten aanzien van de politiemol uit Weert heeft de Rijksrecherche steeds meer aanwijzingen dat hij bij de politie is gaan werken ten behoeve van criminelen. Al meteen tijdens zijn opleiding aan de Politieacademie heeft hij naar verluidt geheime politie-informatie gekopieerd naar zijn USB-stick.
Slag voor diversiteitsbeleid

De aanhouding van de van oorsprong Marokkaanse agent wordt door de politie gezien als een flinke slag voor het toch al moeizaam verlopend diversiteitsbeleid: het streven om meer agenten van allochtone afkomst aan te trekken. ,,De nu aangehouden politieman werd vorig jaar nog door de korpsleiding in Den Haag in het zonnetje gezet als een modelagent. Hij werd gehuldigd door zijn bazen en kreeg extra beloning vanwege zijn vele goede werk. Zijn arrestatie is een enorme slag voor het korps'', aldus een bron in het Haagse opsporingsapparaat. De angst bestaat binnen politie en justitie dat deze corruptiezaak korpsen kopschuw maakt agenten van buitenlandse afkomst aan te trekken.

Het OM verwacht dat de Haagse verdachten op 9 september voor het eerst op een zogeheten pro forma zitting van de Haagse rechtbank zullen verschijnen. Het onderzoek van de Rijksrecherche naar de verscheidene politiemollen is nog in volle gang. De van corruptie verdachte agent Mark M. uit Weert werd vorige maand op last van de rechtbank in Den Bosch uit voorarrest ontslagen. De inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak is voor mei 2017 voorzien.

In de Haagse corruptiezaak is het voor de Rijksrecherche naar verluidt eenvoudiger bewijs te verzamelen. In de zaak tegen Mark M. heeft de politie grote moeite aan te tonen dat hij de gestolen informatie daadwerkelijk heeft verkocht. Alle verdachte afnemers en de mol zwijgen tegenover de politie.

mikemans

Citaat van: A.J. op 20/07/2016 | 14:47 uur
Doel is om te voorkomen dat ze in het criminele netwerk van hun broers en vaders komen. Het leger haalt hen uit hun milieu.''

Mooi gedachte maaaarrrrr: het uiteindelijke effect gaat natuurlijk zijn dat je het milieu van broer en pa in defensie introduceert. Over drie jaar vragen we ons af hoe het toch heeft kunnen gebeuren dat al onze militaire geheimen bij opbod verkocht zijn aan de hoogste bieder.

mikemans

Citaat van: A.J. op 20/07/2016 | 15:19 uur
Maar ze krijgen wel een VGB? Of zitten we straks in een situatie dat een commandant/ collega/ wie dan ook geschorst wordt vanwege een ingetrokken VGB voor hetzelfde vergrijp als wat 1 van deze boefjes op zijn strafblad heeft staan?

goed punt, mooi precedent voor mensen die er al uitgewerkt zijn.

A.J.

Citaat
Het gaat om jongeren uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere die veelal geen diploma hebben. Sommigen hebben een strafblad voor kleine vergrijpen. Dat ziet defensie door de vingers, zolang er geen zware misdaden op staan. Zeden- en geweldsmisdrijven en drugs- en drankproblemen zijn uit den boze, net als celstraffen.

Maar ze krijgen wel een VGB? Of zitten we straks in een situatie dat een commandant/ collega/ wie dan ook geschorst wordt vanwege een ingetrokken VGB voor hetzelfde vergrijp als wat 1 van deze boefjes op zijn strafblad heeft staan?


A.J.

Experiment leger: gebrek aan diploma en strafblad zijn OK

Het leger zet de deur open voor jongeren zonder opleiding en met een strafblad. Normaal gesproken maken zij geen schijn van kans, maar defensie wil een kleine groep helpen op het rechte pad te komen.

Het idee komt van de in maart opgestapte landmacht-generaal Mart de Kruif. Hij beschouwt het als zijn 'maatschappelijke plicht' om jeugdige delinquenten een kans te geven. Structuur en kameraadschap geven hen eigenwaarde. ,,Ik ben ervan overtuigd dat wij zeven van de tien jongeren beter afleveren aan de maatschappij'', zegt hij.

Toen hij zijn plan in 2013 ontvouwde, was het nog een onrijp idee, daarna startte in stilte een experiment en nu zijn zeventien jongeren bij diverse onderdelen van de landmacht geplaatst. Vijftien zitten er nog in de opleiding, twee zijn geslaagd en werken nu als militair.

Het gaat om jongeren uit Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere die veelal geen diploma hebben. Sommigen hebben een strafblad voor kleine vergrijpen. Dat ziet defensie door de vingers, zolang er geen zware misdaden op staan. Zeden- en geweldsmisdrijven en drugs- en drankproblemen zijn uit den boze, net als celstraffen.

Er kunnen jaarlijks dertig mensen meedoen. Het experiment loopt tot 2018. Dan bekijkt defensie of het project een succes is. De Kruif gelooft erin: ,,Elke jongere die thuiszit, kost Nederland 500.000 euro. Als ze een misstap hebben begaan, is het in ons rechtssysteem moeilijk om nog een kans te krijgen. Het leger kan jongeren vormen, zeker als je ze begeleidt.''

Risico's
De Kruif krijgt steun van onderzoeker Peer van der Helm van het Expertisecentrum jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden. Hij juicht het toe dat het leger de deur openzet voor ongeschoolde boefjes die dreigen af te glijden. Amerikaans onderzoek liet volgens hem zien dat het goed werkt. ,,Het leger is daar een uitweg voor jongeren in arme wijken. Ze krijgen structuur, een betekenisvol bestaan, een sociale identiteit en perspectief.''

Wel zijn er volgens Van der Helm risico's, vooral als het gaat om wie het leger in dienst neemt. ,,Jongens zonder gevoel of met weinig emoties, wil je geen oorlogswapen geven. Het gevaar op ongelukken binnen of buiten het leger is dan te groot.'' Jongeren met een licht verstandelijke beperking of jongeren die psychotisch zijn, kan defensie beter ook niet laten solliciteren.

Kansen
Wel geschikt zijn volgens Van der Helm jongeren die weinig kansen hebben, van school naar school hoppen. Of kleine misdaden hebben gepleegd. ,,Als ze niet in de georganiseerde criminaliteit zitten of zware geweldsmisdrijven pleegden, kun je een uitzondering maken. Doel is om te voorkomen dat ze in het criminele netwerk van hun broers en vaders komen. Het leger haalt hen uit hun milieu.''

Belangrijk is volgens Van der Helm de screening. ,,Je moet goed in hun verleden duiken. Het leger kan zich niet permitteren dat ze per ongeluk het broertje van een terrorist aannemen.'' Screening is ook belangrijk omdat kwetsbare jongeren een grotere kans hebben op blijvende trauma's als ze op missie zijn gestuurd.

Ook De Kruif erkent het belang van de screening. Naast de testen die iedere militair moet doorstaan, krijgen deze jongeren psychologische en lichamelijke testen door wetenschappers. Ook de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) screent de jongeren.

AD

Fuse71

Hoe dan ook, de gewone trouwe militair is weer de klos. Bij problemen heeft deze er direct last/schade van en er wordt extra beslag op ze gelegt middels het extra begeleiden, controleren, etc.

En maar praten over het respect voor de militairen en bijdrages die ze leveren en de offers die ze brengen.

Enforcer

Als de CLAS personeel over heeft om deze plannen te realiseren, dan mag het personeel vrezen wanneer de plannen niet doorgaan. Blijkbaar kan er dan nog wat meer CLAS personeel naar buiten, als jet het vanuit het politieke oogpunt bekijkt. Geen handige zet dus van De Kruijf.

Daarnaast moet je je maat wel kunnen vertrouwen, zonder dat je zelfs "je veldfles" op slot zou moeten doen.

Kom je toch weer uit op een Glenn Mills-achtige constructie, waarbij defensie best wel personeel zou kunnen leveren (extra functies) op kosten van justitie. En dan bijvoorbeeld in Assen, zodat het een feitelijk onderbouwde reden heeft om open te blijven ipv een lokaal politieke reden.

dudge

Citaat van: Lex op 14/12/2013 | 23:18 uur
En jawel. Daar hebben we de "gekleurde" bril, waarvan ik heb aangegeven dat ik deze kan begrijpen.
Maar ik heb ook aangegeven dat het afwachten is, hoe CLAS van plan is eea te realiseren. Ergo ik praat dus niets recht.

Dat valt ook op trouwens.
Normaal stelllen de Commandanten dat er met 1 gezicht naar buiten moet worden opgetreden, en hier doet C-LAS een behoorlijk autonoom voorstel. Schijnbaar zonder dat te overleggen (geloof ik niks van, maar dat terzijde).

Ros

#35
Citaat van: Lex op 14/12/2013 | 23:18 uur
Maar ik heb ook aangegeven dat het afwachten is, hoe CLAS van plan is eea te realiseren.

Los van het feit dat het een waardeloos plan/voorstel is, ben ik ook zeer benieuwd hoe men dit denkt in te gaan vullen en vooral wie dit gaat betalen. Ik stel voor om dit plan door de politie uit te laten voeren. Kijken of het echt werkt wat ze zeggen...."met boeven vang je boeven".

Ros

Citaat van: Fuse71 op 14/12/2013 | 23:09 uur
De vulling van die criminelen is gewoon een politiek spelletje, niets meer en niets minder.

Excact !. Hoe kom ik in het nieuws en hoe krijg ik de aandacht van de politiek. Het voorstel brengt Defensie helemaal niets en de maatschappij nog minder. Wat is het volgend idee.......Melkert banen bij Defensie, om je uitkering te behouden moet je in dienst ?.