Streven naar een defensiewet.

Gestart door jurrien visser (JuVi op Twitter), 04/12/2014 | 20:14 uur

jurrien visser (JuVi op Twitter)

#33
Citaat van: Lex op 06/07/2015 | 00:05 uur
Maar terug kerend naar je opmerking over de KVMO. Ook bij de Officieren KM is dit een grijs gebied.

Zeker een grijs gebied... of het  meer is dan louter een idee welke intern besproken is/wordt... geen idee, of het levensvatbaar is... geen idee, maar ik vind het een interessante gedachtegang.

Lex

Citaat van: jurrien visser (JuVi op Twitter) op 05/07/2015 | 21:48 uur
:cute-smile: KVMO
Ik heb reeds eerder aangegeven dat men niet zo snel moet zijn met de toets "verzenden", maar dat er ook de mogelijkheid is om via "bekijken" de posting kan beschouwen. Dat voorkomt blammages zoals in dit geval.
Lessons learned? We zullen het zien.
Maar terug kerend naar je opmerking over de KVMO. Ook bij de Officieren KM is dit een grijs gebied.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

#31
Citaat van: Lex op 05/07/2015 | 21:39 uur
Dat is: Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie.  :angel:

:cute-smile: KVMO

Lex


jurrien visser (JuVi op Twitter)

#29
Citaat van: Lex op 05/07/2015 | 21:12 uur
Na een drietal zeer drukke en gezellige dagen, heb ik de begrippen "vlootwet" & "investeringsfonds"  vanmiddag in de groep gegooid, maar helaas slaat het niet aan op de werkvloer.
Is het dus aannemelijk dat jouw geluiden uit het "hogere echelon" komen?

KVMO

Lex

Citaat van: jurrien visser (JuVi op Twitter) op 05/07/2015 | 13:06 uur
Vanuit KM hoek hoor ik steeds meer geluiden over het streven naar een vlootwet met een bij behorend (goed gevuld) investeringsfonds waarmee de KM ook uit de defensiebegroting getrokken zou (kunnen) worden.
Ik vind het een prima idee.. (al zullen de KL en de KLu vast ook wensen hebben), wat vinden jullie?
Na een drietal zeer drukke en gezellige dagen, heb ik de begrippen "vlootwet" & "investeringsfonds"  vanmiddag in de groep gegooid, maar helaas slaat het niet aan op de werkvloer.
Is het dus aannemelijk dat jouw geluiden uit het "hogere echelon" komen?

Kaaskop2

#27
Citaat van: Ros op 05/07/2015 | 13:22 uur
Investeringsfonds ?  Hoe moeten wij dit zien ? Wie gaat er investeren en met welk doel ?

Een ministerie mag normaal slechts één procent van z'n huidige begroting meenemen naar volgend jaar (eindejaarsmarge). Dit kan problematisch zijn voor ministeries met veel en grote investeringen. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu twee investeringsfondsen, namelijk het Deltafonds en het Infrastructuurfonds. Deze fondsen worden gevoed uit de begroting van IenM, maar binnen de fondsen is sprake van een onbeperkte eindejaarsmarge.

Kortom, minder spannend dan het klinkt. Bovendien heeft defensie dit de facto al middels een investeringsartikel met een onbeperkte eindejaarsmarge, dus ik zie het probleem niet zo. Enige verschil is dat de investeringsfondsen van IenM wat langer termijn gericht zijn (lopen tot 2028 i.p.v. slechts vijf jaar van de lopende begroting). Maar goed, ook op deze fondsen zal gekort moeten worden op projecten indien een kabinet plotseling bepaalt om flink te bezuinigen op de begroting van IenM (hetgeen ook gebeurd is sinds 2008).

Ros

Mag aannemen dat dit voorstel niet uit de lucht is komen vallen en dat er dus een goed verhaal aan verbonden is.

Wait and see....... :confused:

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Citaat van: Ros op 05/07/2015 | 13:57 uur
Duidelijk. Wie gaat er dan investeren en met welk doel ? Ik kan mij voorstellen dat er mensen/organisaties zijn die investeren in de defensie industrie met als doel er financieel gewin uit te halen. Ik neem niet aan dat er investeerders zijn die dit doen uit liefde voor het vaderland of om een veilig gevoel te krijgen ? Uiteindelijk zal de staatskas opdraaien voor de kosten van aanschaf en exploitatie.

Geen idee over de invulling... het kan ook de staat zijn die het potje vult en met het behaalde rendement iets doet... maar nog maal dit is een idee wat uit de actieve marine hoek komt... of het levensvatbaar is??

Ros

Citaat van: jurrien visser (JuVi op Twitter) op 05/07/2015 | 13:33 uur
Het investeringsfonds zou bedoeld moeten zijn om nieuwe schepen te bekostigen. De Amerikanen doe het zelfde tbv hun nieuwe SSBNX serie.

Duidelijk. Wie gaat er dan investeren en met welk doel ? Ik kan mij voorstellen dat er mensen/organisaties zijn die investeren in de defensie industrie met als doel er financieel gewin uit te halen. Ik neem niet aan dat er investeerders zijn die dit doen uit liefde voor het vaderland of om een veilig gevoel te krijgen ? Uiteindelijk zal de staatskas opdraaien voor de kosten van aanschaf en exploitatie.

jurrien visser (JuVi op Twitter)

Citaat van: Ros op 05/07/2015 | 13:22 uur
Investeringsfonds ?  Hoe moeten wij dit zien ? Wie gaat er investeren en met welk doel ?

Het investeringsfonds zou bedoeld moeten zijn om nieuwe schepen te bekostigen. De Amerikanen doe het zelfde tbv hun nieuwe SSBNX serie.

Ros

Investeringsfonds ?  Hoe moeten wij dit zien ? Wie gaat er investeren en met welk doel ?

jurrien visser (JuVi op Twitter)

#21
Vanuit KM hoek hoor ik steeds meer geluiden over het streven naar een vlootwet met een bij behorend (goed gevuld) investeringsfonds waarmee de KM ook uit de defensiebegroting getrokken zou (kunnen) worden.

Ik vind het een prima idee.. (al zullen de KL en de KLu vast ook wensen hebben), wat vinden jullie?

dudge


Zeewier

Citaat van: Ros op 05/12/2014 | 12:49 uur
Om niet telkens te vervallen in een eindeloze discussie over wetswijziging(en) is het niet handig, en zelfs ondenkbaar, om in een wet percentages van, minimale budgeteisen enz.  vast te leggen. Wat ontwikkelingssamenwerking betreft zijn er geen wettelijke bepalingen over de hoogte van bedragen maar afspraken op EU en internationaal niveau. En ook hier, net als de 2% NAVO norm, zijn er landen die zich er niet aan houden. "Wij" confirmeren ons graag aan regels, maar het moet wel uitkomen, en het liefst in ons voordeel.

Ik hou het op de stille hoop dat er ooit een fatsoenlijk en heldere ambitieniveau en visie komt wat Defensie betreft. Er zijn partijen die dit graag zouden willen zien maar daar is tot nu toe weinig animo voor om dit ook waar te maken. Het gros van de politiek heeft het liever over  hap/snap beleid, vandaag wel en morgen niet en wie dan leeft die dan zorgt.

Mogelijk dat de burger zich over niet al te lange tijd hierover mag uitspreken. Het rommelt flink binnen de coalitie. Het boren naar schaliegas en een partijleider die op een stoel met drie poten zit zijn al wat tekenen aan de wand. Tel daarbij de opiniepeilingen van de laatste tijd en de som is eenvoudig te maken. De rit uitzitten en de partij ten grave dragen......denk niet dat dit het beleid van overmorgen is van de PvdA.
De PvdA heeft nooit moeilijk gedaan over Mali, de PvdA heeft nooit moeilijk gedaan over de patroits in Turkije, de PvdA heeft nooit moeilijk gedaan over Baltic Air Policing, de PvdA heeft nooit moeilijk gedaan over IS bestrijding in Irak. De PvdA heeft nooit moeilijk gedaan over defensieorders bij Damen, wel over de schimmige kosten van de F-35. Zoals eerder gezegd; Lt. Gen. Bogdan 'guarranteeds' ons een prijs rond de 79 - 81 miljoen per stuk, met kans op lager uitvallend mits de valutakoers goed staat. Mooi dat hij dat garandeert, iets zegt me dat we de F35 tegen een vriendelijke prijs krijgen. De sunken costs zijn voor de Amerikaanse belastingbetaler. De Nederlandse Rekenkamer nam geen genoegen met de mondelinge garanties van Bogdan en de stralende lach van Hennis-Plasschaert. De PvdA heeft daarnaast, net als de Canadese overheid, om een time-out gevraagd gedurende het kwakkelende productieproces. Dat was geen uitvinding van de PvdA, dat voorstel kwam vanuit de Amerikaanse senaat! De F-35C is voor de Amerikaanse senaat nu nog steeds geen gewenste boreling.

In de media gaat de fabel dat de PvdA de IS-bestrijding binnen het Syrisch luchtruim heeft tegengehouden. Maar waarom zijn de Britten, de Denen, de Belgen en de Jordaniërs dan ook niet in het Syrisch luchtruim te vinden? Juist, is binnen de NAVO zo besproken. De F-16 is nog altijd een eenmotorig jachtvliegtuig, binnen het Syrisch luchtruim neem je dan een risico. Het is kortom eerder de VVD die een uitzonderingspositie bezit in deze. En alsof Irak nog niet groot en ambitieus genoeg is???

Het valt me op hoe vaak media onverifieerbare wandelgangengeruchten (kabinetscrisis?!) vanuit de VVD-hoek publiceert. Zie Edith Schippers met haar uit de luchtgegrepen "1 miljard" misgelopen bezuiniging op de vrije artsenkeuze. In feite wordt zonder nadenken het door de VVD geïmplanteerde frame gepubliceerd. Uit de gedachte: mooi scoopje en we hebben aan tegenspraak gedaan. En dat is wat me zorgen baart: de parlementaire pers wordt steeds gemakzuchtiger. Politiek populisme tiert bij gemakzuchtige sensatiegerichte journalistiek, sterker nog zij kunnen niet zonder elkaar. Parlementaire feitenvrije kritiek is er genoeg, kritiek op de criticasters steeds minder.
Zie hoe de fabulerende journalist Perdiep Ramesar de Shariadriehoek in de Haagse Schilderswijk uitvond en Nederland een maand lang bezig hield. Sindsdien trokken IS-sympathisanten naar de Schilderswijk, bestaat de extremistisch-nationalistische groep Pro Patria, Jozias van Aartsen is de klos, de Joodse belangenorganisatie CIDI startte i.s.m. de Telegraaf een campagne tegen antisemitisme, ministers en oppositiesleiders trekken zelfprofilerend door de Haagse straten en Maurice de Hond peilde zich gek. Werkelijk alles wordt gevroten door de pers, inclusief de lezers. Morgen ligt er weer een Telegraaf of Trouw op de mat waar we ons genoeglijk (verslaafd aan sensatie) over kunnen opwinden.