AFMP zegt duidelijk "nee" tegen de cao-onderhandelingen met defensie.

Gestart door Harmony, 03/04/2015 | 15:16 uur

Lex

Over de arbeidsvoorwaarden van defensie kan hier van gedachten gewisseld worden.
Hier zit dus een slotje op.

Lex
Algeheel beheerder

Harmony

Ik weet niet of dit nu bij het juiste topic staat, maar ik kwam dit tegen en wou graag weten wat jullie hiervan vinden?

"De militaire vakbond AFMP verwerpt het eerste resultaat van de onderhandelingen met Defensie over een nieuwe cao. De militairen vinden onder andere de voorgestelde salarisverhoging van 0,8 procent veel te laag.

De vakbond voor militair personeel hield een raadpleging onder hun leden, en concludeerde dat zij 'resoluut nee zeggen'. De leden vinden dat minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert met een 'serieuze loonsverhoging' moet komen.

Bovendien zijn de leden bang dat ze in de toekomst moeten doorwerken tot op hogere leeftijd, wat volgens hen niet te combineren is met 'de gelijkblijvende hoge fysieke eisen die het militaire vak vraagt'. Ze menen dat er betere regelingen moeten komen om het AOW-gat te overbruggen.

De FNV-bond heeft naar eigen zeggen geen vertrouwen in de onderhandelingen meer, en zal het deelresultaat van de onderhandelingen dan ook niet tekenen. De overgrote meerderheid van de leden is bereid actie te voeren voor een beter resultaat, aldus de bond volgens persbureau ANP.

Sinds 2011 geen geld erbij gekregen

De ongeveer 58.000 defensiemedewerkers (42.000 militairen en 16.000 burgers) zitten al twee jaar zonder cao en hadden er sinds 2011 geen geld meer bijgekregen. Begin vorige maand werden Defensie en de vakbonden het over de eerste punten eens. AFMP liet toen al weten niet enthousiast te zijn over het resultaat, ook omdat er volgens de bond onder medewerkers sprake is van een gebrek aan vertrouwen in de werkgever.

De AFMP is een van de vier militaire vakbonden. Over ongeveer twee weken wordt het standpunt van de andere drie duidelijk. Als twee van de vier bonden akkoord gaan met het resultaat, kan Hennis met de onderhandelingen doorgaan als ze dat wil.
Hennis: 'Ik begrijp het niet helemaal'

De minister vindt het 'buitengewoon jammer' dat de AFMP de uitkomst afwijst. "Het was een eerste stapje op weg naar een allesomvattend akkoord. We zouden hierna gaan praten over verdere loonontwikkeling. Dus eerlijk gezegd begrijp ik de reactie niet helemaal", zei Hennis tegen persbureau ANP voorafgaand aan de ministerraad. Volgens haar weet de AFMP dat het niet bij de loonsverhoging van 0,8 procent zou blijven."
Uit NRC handelsblad.

Wat vinden jullie hiervan? Ik snap beide kanten en heb dan ook voor beide kanten argumenten dat zij geheel in hun recht staan. Vandaar dat ik aan jullie vraag wat vinden jullie het zwaarst wegen, vinden jullie dat de AFMP gelijk heeft of niet?