Marinecomplexen onder verscherpt toezicht

Gestart door Ace1, 22/12/2016 | 21:27 uur

Lynxian

Citaat van: Lex op 22/12/2016 | 21:46 uur
Eigenlijk niets nieuws onder de zon.
Het is reeds jaren bekend, maar dan voor de gehele Defensie organisatie.
Daarom is het wel vreemd, dat MINDEF hier ineens zoveel ruchtbaarheid aan geeft.
Mwach, ze lijkt al een tijdje bezig te zijn om in de politiek, middels de gebruikelijke politieke spelletjes (die normaliter tegen defensie worden gebruikt), meer medestanders te krijgen voor investeringen door te schetsen hoe slecht het er wel niet aan toe is, in plaats van alles onder de mat te vegen zoals *kuch*sommige*kuch* voorgangers. Ik vermoed dat dit juist binnen haar strategie past.

Ik hoop alleen dat mijn voorzichtige optimistische inschatting van haar persoonlijkheid en acties klopt.

Lex

Eigenlijk niets nieuws onder de zon.
Het is reeds jaren bekend, maar dan voor de gehele Defensie organisatie.
Daarom is het wel vreemd, dat MINDEF hier ineens zoveel ruchtbaarheid aan geeft.

Ace1

Zes complexen van het Commando Zeestrijdkrachten zijn onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport worden de eisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen niet nageleefd, zijn milieuvergunningen verouderd en zijn installaties niet volgens de regels onderhouden of gekeurd. Ook is er van alles mis met de brandveiligheid. Zo zijn vluchtwegen geblokkeerd en zitten branddeuren vast.

Er zijn onvolkomenheden gevonden in marinecomplexen in Den Helder, Texel, Doorn en Maartensdijk. De Inspectie had ook al diverse overtredingen geconstateerd. Omdat er de afgelopen maanden niet genoeg is verbeterd, is besloten tot het verscherpte toezicht.

Minister Hennis schrijft aan de Tweede Kamer dat ze de bevindingen hoog opneemt. Ze benadrukt dat de regels zo snel mogelijk moeten worden nageleefd. Uit de milieu-inspecties is gebleken dat veel overtredingen eenvoudig kunnen worden voorkomen. Het Commando Zeestrijdkrachten moet de Inspectie maandelijks rapporteren over de voortgang. Ook Hennis zal de vorderingen nauwgezet volgen.

http://nos.nl/artikel/2149722-marinecomplexen-onder-verscherpt-toezicht.html