Defensie Nota 2018; aanpassingen Defensie Forum

Gestart door Lex, 25/03/2018 | 21:00 uur

Lex

Geachte leden,

Gezien het feit dat maandag 26 maart de Defensie Nota 2018 verschijnt, zijn wij voornemens om hier separaat aandacht aan te besteden in een nieuw topic welke de naam zal krijgen: 'Defensie Nota 2018; de toekomst van de Krijgsmacht'.
Daartoe zal in de loop van maandag een aantal topics gesloten worden.
De topics die gesloten zullen worden zijn o.a.: Rijksbegroting, de diverse topics betreffende vervanging etc.
Reden hiervoor ligt in het gegeven dat de bijdragen in deze topics veelal topic overschrijdend zijn, waardoor het onoverzichtelijk is geworden.
We rekenen op uw begrip hiervoor.

Namens het beheersteam,

Lex
Algeheel beheerder