Nieuws Nederlandse strijdkrachten algemeen

Gestart door Huzaar1, 26/04/2018 | 10:28 uur

Huzaar1

Legergeneraal tijdens training: We oefenen niet meer, we bereiden onszelf voor op oorlog

De Koninklijke Landmacht staat op scherp. ,,We oefenen niet meer, we bereiden ons voor op oorlog", stelt generaal Maurice Timmermans resoluut. Poetin is gewaarschuwd.

Grommend trekken vier Boxers en een Bushmaster op de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot op. De zware pantservoertuigen maken zich gereed voor een monsterrit van duizenden kilometers naar Litouwen. Samen met een legertje infanteristen, genisten, verkenners, luchtverdedigers, mijnenleggers, bruggenbouwers en geneeskundige troepen. In de verte klinken schoten.

De landmacht zet 42 Battle Group, een samengestelde eenheid uit alle hoeken en gaten van het leger, met 4500 manschappen en 200 voertuigen in voor Steadfast Defender. Deze grootste militaire NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog met in totaal 90.000 man vindt tot en met mei plaats op een reeks locaties in Europa. Het bondgenootschap bereidt zich hiermee voor op de reactie na een Russische inval. Alle 32 lidstaten doen mee. Te land, ter zee en in de lucht. En tegenwoordig ook in de cloud.

De NAVO hamert daarbij op snelheid. De 32 lidstaten moeten meer troepen sneller ter plaatse kunnen inzetten. De militaire alliantie wijst binnenkort elk NAVO-land een eigen regio langs de oostflank toe om te verdedigen. Deze zomer moet de gebiedsverdeling duidelijk worden. Nederland is nu al onder Duitse vlag actief in Litouwen. De krijgsmacht heeft overigens geen plannen om troepen permanent aan de oostflank te stationeren.

De NAVO probeert met de grootschalige oefening kracht en vastbeslotenheid uit te stralen om Rusland via afschrikking te weerhouden van snode plannen. ,,We communiceren niet meer, we demonstreren met kracht", verklaart generaal Timmermans. Tegelijk moet de NAVO-oefening de bevolking van de Baltische staten een hart onder de riem steken. ,,Als er oorlog uitbreekt, gaan we er wat aan doen."

Pantserhouwitsers
De landmacht bereidt zich met een bijzondere inzet alvast voor op de nieuwe situatie. Met lange colonnes rukt de gevechtseenheid uit Oirschot begin april al oefenend op richting Litouwen. In Olst moeten de troepen eerst een brug bouwen om de IJssel over te steken. In Duitsland vindt een confrontatie plaats met vijandelijke eenheden. ,De oefening is zo groot dat deze niet op één oefenterrein past", legt brigade-generaal Gert-Jan Kooij van 13 Lichte Brigade uit.

Na de 'gevechten' in Duitsland trekt de eenheid via Polen op naar Litouwen. De landmacht passeert met een batterij van een stuk of vier pantserhouwitsers de Suwalki-corridor, de kwetsbare flessenhals tussen de Baltische staten en Polen. In een sterk staaltje machtsvertoon, als waarschuwing aan de Russen. De boodschap van het bondgenootschap is duidelijk. ,,Als Poetin de grens oversteekt, verdedigen we ons én winnen we."

Omslag
De inzet van de landmacht markeert een omslag. ,,Een nieuw tijdperk", geeft brigade-generaal Timmermans in Oirschot aan. ,,We oefenen niet meer, we bereiden ons voor op oorlog." Wel defensief, haast een woordvoerder zich ter geruststelling te zeggen. De landmacht trekt alles uit de kast om te laten zien paraat te staan. Met ongekend veel manschappen en materieel. Voor het eerst in decennia zijn militairen bijvoorbeeld acht weken op oefening.

Niet zonder reden. De NAVO eist dat de krijgsmacht op 1 januari 2025 klaar is voor het grote gevecht. De dreiging van de Russen na de invasie in Oekraïne dringt langzaam in Europa door. Toch is de vraag of de landmacht op tijd gereed is, minder relevant, vindt Timmermans. Inzet tegen de Russen kan volgens de generaal immers à la minute nodig zijn. ,,Het kan vanavond gebeuren. Poetin wacht niet totdat wij klaar zijn."

Zijn eenheden staan al paraat, benadrukt generaal Kooij tussen legergroene, zwaar gecamoufleerde pantservoertuigen. ,,Als de politiek op de knop drukt, starten wij de motoren. In drie, vier dagen staan we aan de oostgrens van het NAVO-gebied om oorlog te voeren. We willen dat niet, maar als het moet, doen we het."

De vraag is hoe groot de vuist is die het leger, na decennialange bezuinigingen, nog kan maken. ,,Die vuist is heel groot", verzekert generaal Kooij. ,,We beschikken over geharde manschappen met de modernste spullen ter wereld." Toch vraagt de NAVO van Nederland z'n slagkracht aanzienlijk te vergroten. Nederlandse tanks zijn echter nog altijd in geen velden of wegen te bekennen. Timmermans is duidelijk. ,,Het mag van mij wel iets sneller."

https://www.rd.nl/artikel/1057189-legergeneraal-tijdens-training-we-oefenen-niet-meer-we-bereiden-onszelf-voor-op-oorlog
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Huzaar1

CitaatUitbreiding Defensie in NL

Door de toenemende dreiging in de wereld wil Defensie flink gaan uitbreiden. Op de verlanglijst staan onder meer laagvlieggebieden voor helikopters, meer ruimte voor straaljagers en terreinen om te oefenen met explosieven. Vooral in Brabant wordt er veel bezwaar gemaakt tegen de plannen en staatssecretaris Christophe van der Maat heeft zijn handen vol aan het beantwoorden van alle reacties.
Profielfoto van Peter de Bekker
Profielfoto van Ilse Schoenmakers
Geschreven door
Peter de Bekker & Ilse Schoenmakers
In Hoe..? zie je wat Defensie van plan is:


Bezwaren komen van burgers, bedrijven, overheden en belangenorganisaties. De meeste van de 2243 reacties komen uit Brabant en gaan over verwachte overlast van straaljagers en helikopters.

Door de toenemende onzekerheid en dreiging in de wereld wil Nederland het leger en de luchtmacht versterken. Defensie zegt meer ruimte nodig te hebben om Nederland veilig te houden en aan de NAVO-verplichtingen te voldoen.

Op het verlanglijstje staan:

Het militaire oefenterrein op de Oirschotse Heide uitbreiden met tweehonderd hectare.
De Nassau-Dietzkazerne in Budel, nu nog een asielzoekerscentrum, zelf weer gaan gebruiken.
Meer milieuruimte rond vliegbases zodat vaker kan worden gevlogen.
Vliegbasis De Peel weer openen.
Meer laagvlieggebieden en landingsplaatsen voor helikopters.
Meer straaljagercapaciteit.
Terreinen om te oefenen met explosieven.
Dit kan in alle provincies en kan dus ook in Brabant overwogen worden. Veel bezwaarmakers maken zich zorgen over de leefbaarheid en de gevolgen voor de stikstofuitstoot in de regio.

Het provinciebestuur en gemeenten benadrukken dat er ook nog huizen gebouwd moeten kunnen worden en dat wordt lastig als er te veel uitstoot is. Ze vinden dat er te veel van Brabant wordt verwacht.

Na de zomervakantie
Staatssecretaris Van der Maat zegt tevreden te zijn over het aantal reacties op de Defensieplannen. "Het toont de betrokkenheid, maar ook de bezorgdheid. Ik wil dan ook zorgvuldig omgaan met al die reacties."

De verwachting is dat het kabinet eind mei met een antwoord komt. Daarna komen er nog gebiedsbijeenkomsten en meer milieuonderzoek. Na de zomervakantie bepaalt het kabinet waar de krijgsmacht zijn activiteiten kan uitbreiden.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4435594/uitbreidingsplannen-defensie-roepen-stortvloed-aan-reacties-op


De Peel weer open is goed nieuws. Hoop dat ze daar heel vaak over de paardenboerderijen vliegen
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Ace1

Vliegbasis De Peel krijgt flinke upgrade, honderden extra banen en nieuw materiaal: 'De aanleiding is triest, maar als militair doet het ons deugd'

VREDEPEEL - Een extra luchtverdedigingsbatterij erbij, naast de twee al bestaande en een vierde Patriot-vuureenheid. Na jaren van krimp groeit Defensie weer. Aan de rand van de Peel zijn de eerste tekenen van die groei al duidelijk zichtbaar.

Zo'n achthonderd mensen werken er nu bij het Luchtverdedigingscommando op de Luitenant-generaal Bestkazerne. Gevestigd op de voormalige, nu nog 'slapende' Vliegbasis De Peel. Met als postadres het dorpje Vredepeel, maar gelegen op grondgebied van Gemert-Bakel en Venray.

,,Met de komst van een nieuwe luchtverdedigingsbatterij en een extra Patriot-vuureenheid erbij zal dat aantal de komende maanden in rap toenemen", zegt kolonel Jos Kuijpers. Hij is commandant van de kazerne en van wat officieel het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) heet. ,,De verwachting is dat we deze zomer groeien naar een bezetting van uiteindelijk meer dan duizend man."

Na vele schrale jaren gaat het er sinds kort heel anders aan toe bij Defensie. Alle legeronderdelen groeien plotseling weer. De toenemende internationale spanningen de afgelopen jaren, culminerend in de twee jaar geleden door Rusland ontketende oorlog in Oekraïne, waren voor het kabinet Rutte aanleiding het Defensiebudget met enkele miljarden euro's op te hogen.

Wind waait uit heel andere hoek
De eerste tekenen van die extra investeringen in de verdediging van ons land worden de komende maanden al zichtbaar op de kazerne in Vredepeel. Voor het uitbreiden van het Luchtverdedigingscommando en vernieuwing van het materiaal waarmee het werkt, is vele honderden miljoenen euro's uitgetrokken.

,,De wind waait inderdaad uit een heel andere hoek, de laatste jaren", zegt Kuijpers in zijn kantoor in een gebouw midden op de voormalige vliegbasis. Op iets meer dan een steenworp afstand ligt de buitengebruik gestelde start- en landingsbaan. ,,De afgelopen decennia hebben we volop moeten bezuinigen, legeronderdelen moeten inkrimpen, samenvoegen of zelfs helemaal moeten opheffen."

Nu kan de 53-jarige Limburger weer opbouwen. ,,De aanleiding voor alle investeringen, de spanning en de oorlogsdreiging, is inderdaad heel triest en erg vervelend. Maar als militairen doet het ons natuurlijk deugd dat er nu wel geld is voor nieuw materieel, voor uitbreiding van onze verdediging en voor hogere salarissen voor de manschappen, om het beroep ook aantrekkelijker te maken."

De militairen uit Vredepeel kwamen in de zomer van 2022 uitgebreid in het nieuws toen ze door de Nederlandse regering in Navo-verband werden ingezet in Slowakije. Samen met Duitse collega's beschermden ze met hun Patriot-eenheid de bevolking maandenlang tegen mogelijke dreiging uit het oosten, vanuit Rusland.

De oorlog in Oekraïne wordt - zoals op tv ook vrijwel dagelijks te zien is - deels uitgevochten met raketten en drones, uitgerekend de wapens waar het commando uit De Peel tegen verdedigt: Patriot-raketten om op middellange afstand andere raketten uit de lucht te halen, Stinger-raketten voor dezelfde klus op de korte afstand en counterdrones om aanvallen van drones mee af te slaan.

,,In die zin is het ook wel logisch dat de aandacht van de regering uitgaat naar het versterken van de Nederlandse luchtverdediging. We krijgen nieuw materiaal, als vervanging van oude en verouderde spullen. De Patriot-systemen worden bij de producent in de Verenigde Staten volledig gereviseerd en up-to-date gebracht. En we kunnen ons aantal eenheden verder gaan uitbreiden. Met als resultaat dat we straks beter inzetbaar zijn als ergens de nood aan de man is."

Van al die uitbreiding zal de omgeving van de kazerne weinig tot niets gaan merken, verwacht de commandant. ,,Er rijden 's ochtends wat meer mensen de poort door om hier te komen werken en er gaan er 's avonds wat meer uit, dat is het wel. Oefenen doen we nu al in het buitenland. Bovendien gaan we hier ook enkele simulatoren bouwen, zodat we dat ook binnen op de kazerne kunnen doen. Verder komen er alleen een paar opslagloodsen en wat bureaus bij."

Vliegbasis weer in gebruik
Waar de omgeving wel wat van zal gaan merken, is als op termijn de vliegbasis op de kazerne weer in gebruik zal worden genomen, zoals de wens is van Defensie. ,,Zo ver is het nog niet, daar zal het nieuwe kabinet te zijner tijd nog een besluit over moeten nemen. Maar ook voor ons zal dat consequenties hebben. Wij blijven hier dan immers gewoon zitten. Dat betekent in ieder geval dat er flink wat nieuwe infrastructuur nodig is."

Kuijpers vertrekt deze zomer overigens na vier jaar uit Vredepeel, om een jaar lang te gaan studeren aan een militaire academie in de Engelse hoofdstad Londen. Eind maart draagt hij zijn taak als commandant van het Korps Luchtdoelartillerie al over, eind augustus volgt dan de commando-overdracht van het DGLC.

https://www.ed.nl/gemert-bakel/vliegbasis-de-peel-krijgt-flinke-upgrade-honderden-extra-banen-en-nieuw-materiaal-de-aanleiding-is-triest-maar-als-militair-doet-het-ons-deugd~a537648f/

Huzaar1

Extra investeringen in lichtverdediging en (4e) patriot batterij voor NL def


Vliegbasis De Peel krijgt flinke upgrade, honderden extra banen en nieuw materiaal: 'De aanleiding is triest, maar als militair doet het ons deugd'
VREDEPEEL - Een extra luchtverdedigingsbatterij erbij, naast de twee al bestaande en een vierde Patriot-vuureenheid. Na jaren van krimp groeit Defensie weer. Aan de rand van de Peel zijn de eerste tekenen van die groei al duidelijk zichtbaar.

Rest achter betaalmuur

https://www.ed.nl/gemert-bakel/vliegbasis-de-peel-krijgt-flinke-upgrade-honderden-extra-banen-en-nieuw-materiaal-de-aanleiding-is-triest-maar-als-militair-doet-het-ons-deugd~a537648f/
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"


Lex


silvester herc


Master Mack


Huzaar1

"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

silvester herc

Citaat van: Huzaar1 op 29/01/2024 | 21:15 uurDit is em niet helaas. Ik kan er ook niet concreet over worden, is allemaal nog intern maar keuzes zijn al wel gemaakt.
[/quote
Citaat van: Huzaar1 op 29/01/2024 | 21:15 uurDit is em niet helaas. Ik kan er ook niet concreet over worden, is allemaal nog intern maar keuzes zijn al wel gemaakt.
Wij ik begrijp het gewoon met enige spanning  afwachten op al de nieuwe aangepaste plannen bij 2 procent Navo norm!!

Huzaar1

Citaat van: Lex op 29/01/2024 | 17:41 uurZie: https://t.co/32NCYEbHnJ

Dit is em niet helaas. Ik kan er ook niet concreet over worden, is allemaal nog intern maar keuzes zijn al wel gemaakt.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"


Lex

Citaat van: Huzaar1 op 29/01/2024 | 15:03 uurEr zijn intern wat zaken afgestemd i.r.t. de beoogde groei naar 2% BNP. Mag er niets concreets over zeggen, het duurt nog 3 tot 4 jaar totdat het in de haven ligt, vliegt of op de mat rolt, maar...

De HIB, MIB, 3e squadron en een stel extra ogen voor onderwater...het zit er allemaal in.
Zie: https://t.co/32NCYEbHnJ

Parera

Citaat van: silvester herc op 29/01/2024 | 15:16 uurJe maakt mij wel nieuwsgierig!! ;)

Ik kan wel een paar wensenlijstjes invullen ;)  Interessant, maar we zullen moeten afwachten.

silvester herc

Citaat van: Huzaar1 op 29/01/2024 | 15:03 uurEr zijn intern wat zaken afgestemd i.r.t. de beoogde groei naar 2% BNP. Mag er niets concreets over zeggen, het duurt nog 3 tot 4 jaar totdat het in de haven ligt, vliegt of op de mat rolt, maar...

De HIB, MIB, 3e squadron en een stel extra ogen voor onderwater...het zit er allemaal in.
Je maakt mij wel nieuwsgierig!! ;)