Wanneer kan Nederland een militaire interventie in een land politiek steunen?

Gestart door Lex, 10/12/2018 | 18:46 uur

Ros

De Nederlandse deelname of juist niets doen zal altijd bepaald worden door de nationale politieke risico's. Welke schade kan de coalitie oplopen bij een militaire bijdrage ? Er is ooit gezegd... "Faalt de missie valt het Kabinet".

DvdW

Daarom, de wegen zijn er om te interveniëren, dat is het probleem ook niet zo zeer. Probleem ligt bij de wilskracht, wij willen niet ingrijpen en dus zoeken we, zoals AJ terecht opmerkt, allerlei manieren om er als een wezel onderuit te komen.
The beauty of grace is that it makes life not fair...

ת'תקווה בלב נועל, עם חזק לא נתקפל
כי לא נולד הבן זונה שיעצור את ישראל

A.J.

Blok moet niet zo enorm moeilijk doen aangezien eea best helder omschreven is op VN niveau. Alleen is het wel dusdanig helder dat we eea natuurlijk niet zo uitspreken zoals daar zijn genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, etc. etc. want dat schept verplichtingen, dus noemen we het maar massamoord, of marteling of wat dan ook. Iig alles om onder die termen uit te komen met als resultaat dat we als gemeenschap een scapegoat hebben om niet in te grijpen.

Zeewier

Een walgelijke gifgas aanval zou altijd mandaat moeten geven tot interveniëren. De vraag is dan wat een gepast proportioneel optreden is.

MasterChief1971

Davids had niet zo'n grote broek aan moeten trekken.
Volgens zijn redenering had Allied Force dus niet mogen plaatsvinden, hadden we die niet mogen steunen en hadden we al helemaal nooit mogen deelnemen.
Daarbij houdt hij geen rekening met huftergedrag van Putin, Xi Jin Ping of welke koekebakker ook.

Geopolitiek is niet voor juristen of filosofen. Dat de meeste NL politici er geen reet van bakken is punt 86.
Maar dát zijn de verantwoordelijken en dan gaan zij er ook over.
"Whosoever commands the sea, commands the trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself"- Sir Walter Raleigh

Lex

Ik leg dit artikel in dit board neer, ter discussie.
Het zou kunnen leiden tot een fikse en interessante discussie, waarbij wel het verzoek de bijdragen te beperken tot de titel van dit topic.

Lex
Algeheel beheerder

Lex

Blok onderzoekt politieke steun interventies

DEN HAAG - Wanneer kan Nederland een militaire interventie in een land politiek steunen? Die vraag laat het kabinet onderzoeken. Op dit moment kan Nederland zo'n aanval alleen steunen als er een volkenrechtelijk mandaat is, dat wil zeggen dat de VN-Veiligheidsraad het heeft goedgekeurd of dat het gaat om zelfverdediging.

Aanleiding voor het onderzoek is een vergeldingsactie van westerse landen in Syrië in april. Zij vielen doelen aan na een gifgasaanval. Het kabinet liet toen weten daar ,,begrip" voor te hebben. Maar omdat een volkenrechtelijke grond voor de actie ontbrak, kon Nederland geen politieke steun geven, terwijl bijna alle andere NAVO en EU-lidstaten dat wel deden.

Het kabinet laat nu onderzoeken of die eis van een volkenrechtelijk mandaat nog van deze tijd is, schrijft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Het gaat niet om de inzet van geweld door Nederland. Het panel moet begin volgend jaar bijeenkomen.

De voorwaarde van een volkenrechtelijke grondslag is een gevolg van de commissie-Davids. Die deed onderzoek naar de Nederlandse politieke steun aan de inval in Irak in 2003. Die steun bleek achteraf bezien op onjuiste gronden te zijn gebaseerd. Davids stelde dat er in dit soort gevallen altijd een volkenrechtelijke grond moet zijn om politieke steun te geven.

Maar sindsdien zijn de internationale verhoudingen gewijzigd, aldus Blok. Zo zetten China en Rusland hun veto in bij de VN waardoor ,,eensgezind" optreden tegen humanitair leed zoals in Syrië niet mogelijk is. Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat er eensgezindheid is binnen de NAVO en EU.

De deskundigen gaan ook onderzoeken of Nederland steun moet geven aan humanitaire interventie. Daarvan is sprake wanneer een land geweld gebruikt om massale mensenrechtenschendingen in een ander land te stoppen.

Telegraaf, 10-12-2018