Defensie herstelt oorkondes in ere

Gestart door Lex, 15/11/2009 | 11:31 uur

KapiteinRob

Citaat van: Laurens op 15/11/2009 | 14:28 uur
Ik mis Korea in het rijtje......

Er wordt ook geen absolute opsomming gegeven, maar een aantal voorbeelden.  ;)

Ace1

Dat de oorkondes in ere worden hersteld is een goede zaak.

Laurens


Lex

Van Middelkoop onthult volgende week sculptuur

DEN HAAG - Nog dit jaar komt er alsnog erkenning voor de honderden nabestaanden van Nederlandse militairen die sinds 1949 overleden tijdens missies in het buitenland.

Nadat Defensie er zestig jaar geleden plotseling mee stopte, reikt het ministerie voortaan weer nagedachtenisoorkondes uit om de gesneuvelde militairen te eren. De sinds de politionele acties in voormalig Nederlands-Indiƫ in de vergetelheid geraakte oorkonden gaan vergezeld van een sculptuur. Dit door de kunstenaar Ad Haring vervaardigde kleinood wordt komende week onthuld door defensieminister Eimert van Middelkoop.

Afgestoft

Op 11 december is een eerste bijeenkomst, waarbij circa twintig nabestaanden het afgestofte eerbetoon zullen ondergaan. Het gaat om overledenen tijdens missies als in Nieuw-Guinea, Joegoslaviƫ, Irak, Libanon en recentelijk Afghanistan. Er wordt geen onderscheid gemaakt in doodsoorzaak: nabestaanden van iedere militair die tijdens een buitenlandse missie het leven liet, komen in aanmerking voor de door de minister onderkende oorkonde.

Defensie heeft families van circa zevenhonderd tijdens missies overleden militairen een brief gestuurd met de vraag of ze belangstelling hebben voor het eerbetoon. Naar verwachting zullen circa tweehonderd familieleden positief reageren. De meesten krijgen de oorkonde en sculpturen uitgereikt tijdens speciale bijeenkomsten in de verschillende regio's.

Belangstellenden kunnen er ook voor kiezen om het document en beeldje te laten opsturen. Een derde optie is om een persoonlijke uitreiking te organiseren. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld de lokale burgemeester of de voormalige commandant van de overleden militair. Familieleden kunnen hun voorkeur kenbaar maken op een meegestuurd formulier.

Volgens Defensiewoordvoerster Anne van Pinxteren worden de oorkonden uitgereikt aan de meest uiteenlopende nabestaanden. "Bij recente missies zoals in Afghanistan zullen het veelal de ouders van de overledenen zijn. Bij anderen is het weer de weduwe en voor de Nieuw-Guinea-militairen zijn het veelal de kinderen of zelfs kleinkinderen die reageren. Defensie maakt geen onderscheid. "Familie is familie", aldus de woordvoerster.

Telegraaf, zo 15 nov 2009, 05:30