Arbeidsvoorwaarden 2010

Gestart door Lex, 15/12/2009 | 19:07 uur

Lex


onderofficier

Citaat van: irma op 20/11/2010 | 08:33 uur
Voor de zorg is er wel geld het komende jaar. Lees net dat de bonden een principe-akkoord hebben bereikt voor een loonsverhoging over 2010-2011 van maar liefst 3,1% voor 400.000 mensen in de verpleeg-/verzorgingstehuizen, kraamzorg en thuiszorg.
Nu is dat natuurlijk maar een kleine groep en wel even iets anders dan 70.000 man van ons, maar toch......

De afspraken zijn gemaakt met Koepelorganisaties ActiZ en BTN omdat de zorg tegenwoordig geprivatiseerd is.
Ga je nu van alle particuliere bedrijven de komende loonsverhogingen neer zetten?   
Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen dat je karakter hebt; vele tonen (helaas) aan dat ze weinig karakter hebben.

irma

Voor de zorg is er wel geld het komende jaar. Lees net dat de bonden een principe-akkoord hebben bereikt voor een loonsverhoging over 2010-2011 van maar liefst 3,1% voor 400.000 mensen in de verpleeg-/verzorgingstehuizen, kraamzorg en thuiszorg.
Nu is dat natuurlijk maar een kleine groep en wel even iets anders dan 70.000 man van ons, maar toch......
Privacy....ik heb niets te verbergen maar dat hoeven ze niet te weten ....  (Loesje)

Piranha

Wat een stilte, staat/stond dit in het verkeerde topic?
Piranha, een vriendelijk visje met echte tandjes

Piranha

PvdA wil zicht op 'wanbeleid' Defensie
19 november 2010, 8:55 | BNR.nl

De PvdA wil een parlementaire enquête naar het ,,wanbeleid'' bij het ministerie van Defensie. Gisteren bleek dat de bezuinigingen daar de komende jaren op zullen lopen tot zeker 1 miljard euro en dat er 10.000 banen moeten verdwijnen. PvdA-Tweede Kamerlid Angelien Eijsink is onthutst over de ,,lijken die nu uit de kast komen bij Defensie''. Ze prijst de lef van minister Hans Hillen van Defensie, omdat die nu openheid van zaken geeft. "De PvdA heeft jaren gewaarschuwd voor de gevolgen van het financiële wanbeleid bij Defensie. Het personeel moet nu bloeden voor dat beleid. Wie is verantwoordelijk voor dit bijna-failliet?'', aldus Eijsink. Ze zal haar plannen maandag op tafel leggen bij een wetgevingsoverleg in de Kamer over het personeelsbeleid bij Defensie.

Geld verspild

In het regeerakkoord is sprake van een bedrag van 635 miljoen euro dat bezuinigd moest worden bij Defensie, bovenop de bezuiniging van 350 miljoen euro die al eerder nodig was. Eijsink voorspelt dat het nog wel hoger gaat worden. Volgens haar is er veel te veel geld verspild aan het nieuwe administratieve systeem Speer bij Defensie; de afgelopen acht jaar al een half miljard euro. Ook ging er in haar ogen te veel geld naar ondersteuning van diensten, staf en bureaucratie. ,"Alles om de militairen heen kost klauwen met geld.''

Roofbouw

Volgens minister Hillen heeft de krijgsmacht de afgelopen jaren roofbouw gepleegd op zichzelf. De inspanningen waren hoog om aan de hoge verwachtingen te voldoen. Hillen wil de ambities, activiteiten en de middelen van Defensie in evenwicht brengen. Dat is volgens hem noodzakelijk om weer een energieke organisatie te krijgen met gemotiveerde mensen.

Steun vakbonden

Eijsink zegt dat ze voor haar pleidooi voor een parlementaire enquête de steun heeft van in elk geval de vakbonden ACOM en AFMP. Een enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel van de Tweede Kamer. De Kamer kan dan mensen onder ede horen. In het verleden waren er onder meer enquêtes naar de vliegramp Bijlmermeer, de bouwnijverheid en Srebrenica. Momenteel bevindt de parlementaire enquête financieel stelsel zich in de beginfase.

Audio: Couzy
BNR sprak over de dreigende ontslagen met Hans Couzy, voorzitter van de Federatie van Nederlandse Officieren en oud-bevelhebber van de Koninklijke Landmacht. Die gaat er vanuit dat de bezuinigingen minder hevig zullen uitpakken dan die tienduizend ontslagen.

Bron: http://www.bnr.nl/artikel/20744858/pvda-wil-zicht-wanbeleid-defensiePiranha, een vriendelijk visje met echte tandjes

A.J.

Citaat
Ten tweede wil Defensie samen met de bonden nadenken over het terugbrengen van de 'goudgerande' regelingen die Defensie zou kennen. Onder meer de verschillende vergoedingen werd daarbij door de HDP als voorbeeld gebruikt.

:sick:

A.J.

10.000 banen weg; VBM|NOV verbijsterd

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV en BBTV is verbijsterd over de mededeling - donderdag 18 november - van minister Hillen dat er 10.000 banen bij Defensie worden geschrapt en dat gedwongen ontslagen daarbij waarschijnlijk niet te vermijden zijn. Daarnaast maakte Defensie in een formele SOD-vergadering bekend geen dubbeltje extra aan haar medewerkers te willen spenderen.
Van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kan voorlopig geen sprake zijn. Daarnaast kondigde het ministerie aan te willen onderzoeken in hoeverre de door haar als 'goud gerand' omschreven huidige arbeidsvoorwaarden ingrijpend kunnen worden versoberd.

10.000 banen weg
Minister Hillen was overduidelijk in zijn mededeling. Hij deelde de vakbonden mee dat hij de Tweede Kamer per brief had laten weten rond de 10.000 arbeidsplaatsen bij Defensie te schrappen. Minister Hillen gaf aan dat gedwongen ontslagen daarbij niet uit te sluiten zijn.

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV is van mening dat de minister hier wel heel erg hard van stapel loopt. Gezien de opbouw van het huidige medewerkersbestand en de enorme hoeveelheid vacatures is de VBM|NOV van mening dat van gedwongen ontslagen vooralsnog geen sprake kan zijn. De minister zaait, in de ogen van de VBM|NOV onnodig paniek onder zijn medewerkers.

Betrokkenheid
Het aankondigen van de mogelijke gedwongen ontslagen liet de minister samengaan met de stelling dat hij uit overtuiging minister van Defensie is geworden: "Dit is voor mij geen jongensdroom die uitkomt, maar een hele bewuste keuze". Om daar later aan toe te voegen dat hij 'sneuvelbereid' was als het om Defensie ging: Hij wil met volle overtuiging de voorliggende taak oppakken en invullen.

De VBM|NOV is van mening dat de woorden van de minister blijk gaven van een duidelijke diepe betrokkenheid bij de Defensieorganisatie en haar rol in de Nederlandse samenleving en daarbuiten. Die betrokkenheid heeft niet altijd alle bewindslieden op Defensie gekenmerkt.

Het is echter juist nu zaak deze woorden in daden om te zetten en te strijden voor de publieke zaak en Defensie in het bijzonder. Dat hebben wij als vertaling en uitleg van zijn woorden niet geproefd.

Nog minder
Dat de minister een aanzienlijke taak in het vooruitzicht heeft, bleek in het vervolg van de overlegvergadering, waar onder meer de totaal vastgelopen arbeidsvoorwaarden (CAO-) onderhandelingen aan bod kwamen.

Na het vertrek van minister Hillen heeft de Hoofd Directeur Personeel (HDP), de luitenant generaal Leijh, de huidige stand van zaken toegelicht. Ondanks de vele woorden die hij daarvoor gebruikte, was de kern van zijn boodschap eenvoudig.

Ten eerste is er helemaal nergens geld voor.

Ten tweede wil Defensie samen met de bonden nadenken over het terugbrengen van de 'goudgerande' regelingen die Defensie zou kennen. Onder meer de verschillende vergoedingen werd daarbij door de HDP als voorbeeld gebruikt.

Daarnaast gaf Defensie aan wellicht te overwegen een deel van de gelden die vrijkomen door deze maatregelen te benutten voor arbeidsvoorwaarden.

Dat de 'vrijkomende gelden' gewoon van de medewerkers gestolen arbeidsvoorwaardengeld is, leek hierbij voor Defensie van geen belang.

De reactie van de VBM|NOV is duidelijk: Wij zullen als grootste vakbond bij Defensie niet meewerken aan het afbreken van onze arbeidsvoorwaarden. Het in deze tijd van crisis verder financieel uitkleden van onze leden is niet allen onwenselijk, het is zelfs buitengewoon onfatsoenlijk.

Wat nu?
De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV is diep teleurgesteld over de houding van Defensie. Samen met de (kader)leden zullen wij ons beraden op de volgende stappen. Zoals eerder aangekondigd zullen ondermeer de actiemogelijkheden met de kaderleden worden geïnventariseerd en uitgevoerd. In eerste instantie zullen deze bescheiden van aard en omvang zijn of ludiek. Wij rekenen daarbij op uw steun.

VBM/NOV

Elzenga

#74
Het zou goed zijn als het acties worden waar de burger zich bewust wordt van het belang van een goede defensie.....Niet te ludiek of te theatraal...ook geen lachende protesterende mensen of slechts folders...doet de burger niks mee en die lachende mensen irriteren...

- (vooraf aangekondigde) nepmijnen in de haven van Rotterdam...
- waarom al dat sinterklaasspeelgoed eigenlijk zo veilig vanuit Azië deze kant op kan komen...
- (wordt vervolgd)
-

Enforcer

Citaat van: Laurens op 18/11/2010 | 18:59 uur
Citaat''verrasssend'' en ''publieksvriendelijk''

Paarse tanks op de ring A10, exercitie in strandtenue?

Bloemen uitdelen in het bloemenpak....

Buttons met een boze smiley   :mad:

Laurens

Citaat''verrasssend'' en ''publieksvriendelijk''

Paarse tanks op de ring A10, exercitie in strandtenue?

Lex

Militairen voeren actie voor nieuwe cao

DEN HAAG - Militairen gaan binnenkort publieksvriendelijke acties voeren. Volgens de CNV-vakbond ACOM en de FNV-bonden AFMP en Marver is dat onvermijdelijk, omdat het overleg met minister Hans Hillen van Defensie over een nieuwe cao is mislukt.

Dat hebben deze militaire vakbonden donderdag laten weten nadat ze met Hillen hadden gesproken.

Het steekt hen dat het personeel er vorig jaar niets bij heeft gekregen en Defensie ook dit jaar en volgend jaar geen loonsverhoging wil geven. Met de acties willen de bonden de druk op de bewindsman opvoeren ''om eindelijk eens met een fatsoenlijk voorstel te komen''.

Welke acties er zijn te verwachten, laten de vakbonden nog in het midden. Ze zijn in elk geval ''verrasssend'' en ''publieksvriendelijk''.

Bezuinigen

De minister zegt door het tekort in de schatkist niet in staat te zijn de lonen te verhogen. Defensie moet in verband met de crisis flink bezuinigen bovenop de tekorten die er al waren. De komende jaren verdwijnen er mogelijk 10.000 arbeidsplaatsen, zo heeft Hillen de bonden donderdag aangekondigd.

Militairen voeren niet zo snel actie. In 2000 demonstreerden ze wel op het Malieveld in Den Haag. Ook is er een kaarten- en schoenenactie geweest.

De vakbonden beschouwen de ''starre houding'' van Defensie als een ''volkomen respectloze benadering''. Ze wijzen erop dat militairen zwaar en soms erg riskant werk doen waar de samenleving baat bij heeft.

© ANP 
Uitgegeven: 18 november 2010 18:37

KapiteinRob

Citaat van: MINDEF op 18/11/2010 | 13:13 uur
Op 18 november aanstaande is een vergadering met het Sector Overleg Defensie voorzien.

Gezien de dagtekening van de brief:
Citaat van: MINDEF op 18/11/2010 | 13:13 uur
DE MINISTER VAN DEFENSIE
Drs. J.S.J. Hillen

18 november 2010
wordt hier dan bedoeld 18 november 2011?

Lex

Kamerbrief ultimatum vakbonden CAO onderhandelingen

Ondertekenaar: minister van Defensie

Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Defensie van 11 november 2010 (kenmerk 201Z16371/2010D44439) meld ik u dat ik heb kennisgenomen van het ultimatum van de vakbonden rond de Cao-onderhandelingen. Op 18 november aanstaande is een vergadering met het Sector Overleg Defensie voorzien. De brieven van de vakbonden zijn voor deze vergadering geagendeerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
Drs. J.S.J. Hillen

18 november 2010

Lex

VBM|NOV stelt ultimatum   

Defensie moet uiterlijk 24 november a.s. duidelijk maken of het nog verder wil praten over de CAO voor 2010. Als Defensie niet op deze eis van de VBM|NOV in gaat, zal de bond acties starten.

De Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV heeft op 9 november Defensie een brief gestuurd waarin de grootste vakbond voor defensiepersoneel een ultimatum stelt. De bond betreurt het dat het niet gelukt is om tot een inhoudelijke besprekingen over de arbeidsvoorwaarden te komen.

De bond neemt het Defensie onder meer kwalijk dat de dreiging met een verhoging van de ontslagleeftijd voor militairen boven de markt is blijven hangen.

Ook is Defensie niet bereid om uitvoering te geven aan de afspraken die in 2009 zijn gemaakt over een verantwoorde loonontwikkeling in 2010. Zoals bekend hebben defensiemedewerkers in 2010 geen salarisverhoging ontvangen. Op dit moment bedraagt de inflatie 1,6% en volgens het sociaal akkoord is een prijscompensatie een verantwoorde loonontwikkeling. Ook op dit punt geeft Defensie geen blijk van bereidwilligheid om te bewegen.

In de brief roept de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM|NOV Defensie op om over 11 concrete onderhandelingspunten te praten. Dat moet wel vóór woensdag 24 november 2010 gebeuren. Tot die datum heeft Defensie dus de mogelijkheid om een opening te bieden in het overleg.

VBM|NOV,  09 Nov 10

Lex

'Koopkracht onder druk'

DEN HAAG - De koopkracht van de Nederlandse werknemers staat onder druk, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cao-lonen stijgen aanzienlijk minder hard dan vorig jaar en de inflatie neemt toe.

Dit komt vooral doordat de energieprijzen voor huishoudens per 1 juli omhoog zijn gegaan.

''De koopkracht begint in de gevarenzone te komen'', zei hoofdeconoom Michiel Vergeer van het CBS woensdag.

Vorig jaar nam de koopkracht van de werknemers dankzij loonsverhogingen en de lage inflatie nog met gemiddeld 1,4 procent toe. Aan die ontwikkeling lijkt nu een einde te komen.

Contractlonen
''De cao-loonstijging zit nu in een remweg",' aldus Vergeer. In 2009 stegen de contractlonen nog met gemiddeld bijna 3 procent.

In de eerste helft van 2010 was de gemiddelde loonstijging nog maar net meer dan 1 procent. De inflatie verdubbelde in juli ten opzichte van de voorgaande maand tot 1,6 procent. Dat was het hoogste niveau sinds mei vorig jaar.

© ANP 
Uitgegeven: 8 september 2010 13:31