Scholier krijgt polis aangesmeerd

Gestart door rom2007, 27/01/2010 | 10:19 uur

rom2007

Citaat van: Enforcer op 17/05/2010 | 08:49 uur
Van 6000 Euro zullen ze niet wakker liggen. Waarschijnlijk is het nog goedkoper, dan wanneer ze alle info/adviezen specifiek hadden toegepast.

Nee, dit klopt helaas.

Enforcer

Van 6000 Euro zullen ze niet wakker liggen. Waarschijnlijk is het nog goedkoper, dan wanneer ze alle info/adviezen specifiek hadden toegepast.

rom2007

14-05-2010
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 23 december 2009 een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd aan B.A.G. B.V. (BAG) wegens het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over beleggingsverzekeringen. Daardoor zijn geen passende adviezen verstrekt aan consumenten. De Wet op het financieel toezicht verplicht tot zorgvuldige dienstverlening aan cliënten (artikel 4:23 Wft). De AFM onderzocht in totaal dertien adviezen.

BAG is een financiële dienstverlener, die cliënten adviseert over beleggingsverzekeringen. De AFM heeft de bestuurlijke boete opgelegd omdat BAG in de periode van april 2007 tot en met april 2008 met betrekking tot alle onderzochte adviezen onvoldoende informatie heeft ingewonnen.

BAG stelde dat het van te voren een onderzoek naar een beperkte, homogene doelgroep had gedaan, waarbij de door haar gegeven adviezen dus nauwelijks van elkaar zouden hoeven afwijken. Naar het oordeel van de AFM ontslaat dat BAG niet van haar verplichting om een op de cliënt toegesneden advies te geven en daartoe de benodigde informatie te vergaren. Deze informatie is nodig om een advies te kunnen geven dat past bij de specifieke situatie van de klant.

Doordat onvoldoende informatie is ingewonnen, kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd.

Het besluit van de AFM is definitief en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per gesprek).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

Bron http://www.afm.nl/nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2010/mei/boete-bag.aspx

Enforcer

Dit is toch gewoon verboden koppelverkoop? :sick:

rom2007

De DFD en Burghuys zijn beide commerciële bedrijven die de onderstaande bonden gebruiken als colporteurs van verzekeringen.

ACOM (DFD)
AFMP  (DFD)
VBM/NOV (Burgthuys)

De bovenstaande bonden en (de tussenpersonen van)verzekeringsbedrijven verzamelen naam en adresgegevens via hun aanmeldingskaart.  Je geeft hier toestemming voor als je lid wordt. Er is geen andere mogelijkheid.

Hoe lopen de jonge collega`s in de armen van deze verzekeringsmakelaars?

1. Tijdens de opleiding. Kaderleden van de bonden krijgen 5 tot 7,50 euro per nieuw lid. Voordat de voorlichting m.b.t. een lidmaatschap van de militaire bonden op het opleidingsprogramma staat maken kaderleden (onderofficieren !!) personeel in opleiding al lid van een bond.

2. Tijdens de opleiding wordt de jonge militair bang gemaakt dat hij of zij onvoldoende is verzekerd. (Dit om te zorgen dat hij verzekeringen afsluit!)

3. De vakbonden komen zgn. hun leden tegemoet door een uitbreiding van het servicepakket. Nieuwe leden krijgen gedurende een half jaar gratis verzekeringen zoals een reisverzekering en een aansprakelijkheid verzekering. Deze verzekering wordt opgedrongen, want je kan hem niet of moeilijk weigeren. (Je krijgt hem gewoon!)

4. Na het einde van dat half jaar wordt de verzekering automatisch verlengd en moeten de jonge militairen gaan betalen. Vervolgens worden zij benaderd voor het afsluiten van verzekeringsproducten. (Met name koopsompolis troep)

5. De DFD en Burgthuys zijn beide concurrenten van elkaar. Beide zijn ze afhankelijk van de jonge militair, die brengt tenslotte hun winst op.

6. De ACOM, AFMP en VBM/NOV zijn financieel te afhankelijk van de DFD en Burghtshuys.

7. De FNV (AFMP), CNV (ACOM) doen hier niets aan! De defensie leiding reageert blijkbaar alleen als het in de media komt of er vragen komen uit de tweede kamer. Vervolgens gebeurt er niets............... De praktijken van de DFD en Burghthuys gaan gewoon door!

8. Het is m.i. heel raar dat de ACOM de VBM/NOV elkaar m.b.t. verzekeringen aanvallen. Deze bonden worden gebruikt in een marionettenspel van de DFD en Burgthuys. Het product dat deze tussenpersonen van verzekeringsmaatschappijen verkopen is meestal gelijk aan elkaar en vaak afkomstig van dezelfde verzekeraar.

9. De manier waarop de VBM leden en klanten wint voor Burghthuys is schandalig. Je wordt lid en vervolgens zit je automatisch vast aan Burghthuys. Burghthuys verzorgd ook gelijk de opzeggingen van de verzekeringen die al liepen bij de militair. De verzekering van een half jaar wordt bijna automatisch omgezet in permanente (dure) polis. Vervolgens beland onze collega in de tentakels van Burghthuys. 

Zie aanmeldingskaart VBM/NOV.Uploaded with ImageShack.us

Als je goed naar de aanmeldingskaart kijkt, zie je dat je niet kan aangeven dat je geen verzekering wil. Tot het `gratis` servicepakket behoort Burghthuys.

Laurens

Met de gewone verzekeringen van Burghthuys is niks mis, maar die uitvaart en spaarplannen is natuurlijk gewoon bullshit.
Mij probeerde ze zelfs te melden dat ik aan het eind van de looptijd dan een huis kon kopen....."wat als ik 60 ben mijn eerste huis kopen  :silent:"

De ACOM is tegen de heren actief bezig. Met het spaarplan zal waarschijnlijk niks mis zijn maar met looptijden van 30 tot 45 jaar die aan jong volk wordt afgesloten met apocalyptische voorwenselen is redelijk op het randje van misleiding.

Tevens is een aparte uitvaartverzekering ergens anders goedkoper en heb je die echt niet speciaal nodig voor uitzending. Mocht het misgaan, dan zorgt Defensie daarvoor.

Gozo

Never trust a salesman. Het is op het schofterige af.

Lex

Helaas gebeurt dit nog steeds op grote schaal.
Ik wil uw zoon adviseren dit bij de MARVER neer te leggen.

Jacqui

#17
Oudste zoon is marechaussee. Hij gaat nu voor wachtmeester, dus hij is de hele week van huis (intern).
Thuis gaat de telefoon, jongste zoon neemt op. Enige vraag die gesteld wordt is: "wij zijn op zoek naar militair: achternaam".
Jongste zoon zegt dat hij niet thuis is. Beller zegt dat hij later terug belt. Wij als ouders schrikken van dit bericht en vragen ons af wat er aan de hand is. Zoon op kazerne niet bereikbaar.
Twee dagen later gaat opnieuw de telefoon. Ik (moeder) neem op. Dezelfde vraag: "wij zijn op zoek naar de militair: achternaam."
Ik vraag naar het waarom, krijg te horen dat hij een voorlichting krijgt over zijn rechten en plichten als militair. Deze voorlichting wordt in samenwerking met Defensie en bond gegeven.
Bij doorvragen komt heel langzaam boven water dat het eigenlijk Burgchthuys is die ik aan de lijn heb. Ik heb de betreffende mijnheer direct verteld dat hij ons totaal op het verkeerde been heeft gezet. En dat we daar helemaal niet blij mee zijn.
Maar goed, toch een afspraak gemaakt. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Betreffende heer komt aan huis, steekt een heel lang verhaal af. En probeert dus zoveel mogelijk te verkopen. Als eerste de complete verzekering WA, inboedel etc. Dan komt de uitvaartverzekering aan bod, in feite een stuk kapitaalverzekering (dus niet waardevast) Moeilijk te peilen wat deze verzekering eigenlijk dekt.
Als laatste een heel verhaal over pensioen, bijverzekeren, veel te laag pensioen, akelige vooruitzichten. Dit is allemaal te voorkomen door 45 jaar lang elke maand een fors bedrag te sparen. Zoon is dus 20 jaar oud en als ik niet had ingegrepen had hij die verzekeringen en spaarvorm zo afgesloten. Mijnheer was niet blij toen duidelijk werd dat we eerst zelf wilden nadenken over het geheel.
Dit hele verhaal als waarschuwing voor alle onwetenden (en inderdaad; een overschrijving van de Marver naar de BBTV hoorde er wel bij)

rom2007

Citaat van: Lex op 15/02/2010 | 22:51 uur
Citaat van: rom2007 op 15/02/2010 | 21:17 uur
Inderdaad in 2007 opgericht met steun van Burghuijs.
Hierover is nergens iets terug te vinden. (maar ook geen HHR/statuten)
Wat wel vermeld staat is het feit dat VNR zich heeft aangesloten bij de VBM/NOV teneinde toegang te krijgen tot het AVW'n overleg.

Op het aanmeldingskaartje van de VNR wordt een aanbod gedaan voor "gratis" verzekeringen. (Ik kan deze helaas niet uploaden) Na een "proef" periode neemt een Burghuijs adviseur contact op met het lid. Doel verkopen van verzekeringen. De "bond" is net als de BBTV enkel en alleen opgericht om klanten te winnen. Op papier zijn de VNR en BBTV vakbonden, maar de VBM heeft het er voor het zeggen.

(Dit is even een andere insteek dan de ACOM en AFMP met de DFD)

Lex

Citaat van: rom2007 op 15/02/2010 | 21:17 uur
Inderdaad in 2007 opgericht met steun van Burghuijs.
Hierover is nergens iets terug te vinden. (maar ook geen HHR/statuten)
Wat wel vermeld staat is het feit dat VNR zich heeft aangesloten bij de VBM/NOV teneinde toegang te krijgen tot het AVW'n overleg.

Enforcer

Citaat van: rom2007 op 15/02/2010 | 21:17 uur
Citaat van: Enforcer op 15/02/2010 | 20:27 uur

VNR = Vakbond Nationale Reserve?

Inderdaad in 2007 opgericht met steun van Burghuijs.

Dat klinkt ook al verkeerd.

rom2007

Citaat van: Enforcer op 15/02/2010 | 20:27 uur

VNR = Vakbond Nationale Reserve?

Inderdaad in 2007 opgericht met steun van Burghuijs.

Enforcer

Citaat van: rom2007 op 15/02/2010 | 19:59 uur
Citaat van: SMI de Boer op 11/02/2010 | 21:47 uur
Doet BBTV niet precies hetzelfde

Dit is correct.

VBM/NOV is BBTV is VNR

Een van de oprichters van de BBTV is Burghuijs !!!

VNR = Vakbond Nationale Reserve?

rom2007

Citaat van: SMI de Boer op 11/02/2010 | 21:47 uur
Doet BBTV niet precies hetzelfde

Dit is correct.

VBM/NOV is BBTV is VNR

Een van de oprichters van de BBTV is Burghuijs !!!