Verhuizing Marinierskazerne

Gestart door Marskramer, 26/10/2011 | 20:25 uur

Parera

Bouw marinierskazerne in Nieuw-Milligen vertraagd

De bouw van de nieuwe marinierskazerne in Nieuw-Milligen loopt vertraging op. Dat komt omdat er sprake is van te hoge zogeheten stikstofdepositie, oftewel het neerslaan van stikstof op de bodem. De geplande aanbesteding van 12 december 2023 kan daarom niet van start.

Hoe lang de vertraging duurt is moeilijk in te schatten. Defensie houdt rekening met minimaal een jaar.

Defensie heeft voor de gereedstellingsactiviteiten op de nieuwe kazerne meer stikstofruimte nodig. Er moeten nu procedures worden doorlopen om dit vergund te krijgen.

Defensie is in gesprek met de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn over een oplossing.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/12/07/bouw-marinierskazerne-in-nieuw-milligen-vertraagd

jurrien visser (JuVi op Twitter)


Dennis123

Omdat sommigen hier nog wel eens hoop hebben voor de huidige marine kazerne in Vlissingen, deze gronden worden op termijn uitgegeven door het havenbedrijf voor het vestigen van nieuwe bedrijven.

Huzaar1

"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

A.J.

Citaat van: Mourning op 13/04/2021 | 17:46 uur
Hey, bedankt heh, Hans Hillen stomme eigenwijze uber eikel!

Dat die vent nog niet compleet aan de schandpaal is genageld voor zijn totale falen is echt een wonder.

En alles wat de rekenkamer te melden heeft hebben wij hier allemaal al lang lopen verkondigen...

Mourning

Hey, bedankt heh, Hans Hillen stomme eigenwijze uber eikel!

Dat die vent nog niet compleet aan de schandpaal is genageld voor zijn totale falen is echt een wonder.
"The only thing necessary for Evil to triumph is for good men to do nothing"- Edmund Burke
"War is the continuation of politics by all other means", Carl von Clausewitz, Vom Kriege/On War (1830).

Parera

Rekenkamer: Teruggedraaide verhuizing marinierskazerne kostte bijna 1 miljard euro

De voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen, die begin 2020 werd teruggedraaid, heeft een kleine 1 miljard euro méér gekost dan werd verwacht. De Algemene Rekenkamer noemt dat in een hard rapport over bezuinigingen bij Defensie 'ontluisterend'. De extra kosten waren deels te voorzien geweest en 'vermijdbaar'.

Met de verhuizing van het complex naar Vlissingen hoopte Defensie in 2012 eenmalig 23 miljoen euro te bezuinigen ten opzichte van renovatie van de oude marinierskazerne. Jaarlijks moest nog eens 2,7 miljoen worden bespaard op de exploitatiekosten. Daar kwam allemaal niks van terecht, stelt de Rekenkamer. Het kabinet had haast met het besluit, onderzocht geen alternatieve locaties en had 'geen volledig inzicht' in de kosten.

,,Het is ontluisterend dat wij moeten concluderen dat als gevolg van onzorgvuldige besluitvorming, het niet volgen van eigen normen en vanwege deels voorzienbare en vermijdbare meerkosten door het Rijk inmiddels een kleine 1 miljard euro meer moet worden uitgegeven dan in 2012 aan de Tweede Kamer is voorgesteld", schrijft de Rekenkamer in het rapport.

Nieuwe kazerne
In plaats van geld besparen kostte de geannuleerde verhuizing alleen maar meer geld. Het bedrag van 1 miljard euro is inclusief de 670 miljoen euro die het Rijk uittrok om de provincie Zeeland te compenseren voor het annuleren van de verhuizing. Ook is de raming voor de bouw van de nieuwe kazerne, die nu in Nieuw-Milligen moet komen, meegenomen. Die bouw pakt door een nieuwe berekening twee keer zo duur uit dan de kazerne in Vlissingen zou hebben moeten kosten.

Er werden ook meer kosten gemaakt, stelt de Rekenkamer, die te voorkomen waren geweest door 'een zorgvuldigere besluitvorming'. Zo bleek dat slechts de helft van grond die ter beschikking werd gesteld bruikbaar was. De overige grond was verontreinigd en lag pal naast een rioolwaterzuivering. Ook zaten er oude explosieven en archeologische vondsten in de bodem. Het kabinet trok 12,8 miljoen euro uit voor sanering en nieuwe grond en stak later nog eens 28 miljoen euro in het bouwrijp maken.

,,Het is ontluisterend dat wij moeten concluderen dat als gevolg van onzorgvuldige besluitvorming, het niet volgen van eigen normen en vanwege deels voorzienbare en vermijdbare meerkosten door het Rijk inmiddels een kleine 1 miljard euro meer moet worden uitgegeven dan in 2012 aan de Tweede Kamer is voorgesteld", schrijft de Rekenkamer in het rapport Uit het vizier.

Ruimhartig
De geschiedenis herhaalt zich, ziet de Rekenkamer, bij het compensatiepakket voor Zeeland. Toen de verhuizing eenmaal van de baan was, wilde de Kamer dat de provincie snel ruimhartig gecompenseerd zou worden. Binnen vier maanden werd onder meer een justitieel complex met gevangenis en rechtbank beloofd, ter waarde van 670 miljoen euro. De Rekenkamer ziet in 'het hoge tempo' waarmee die compensatieplannen tot stand kwamen, 'parallellen met het proces waarmee in 2011 werd besloten tot de verhuizing van de mariniers naar Vlissingen'.

Daarbij had verhuizing een besparing van de exploitatiekosten van 2,7 miljoen per jaar moeten opleveren, maar dat doel verdween al snel uit zicht. Intern was al sinds 2015 bekend dat de bezuiniging niet zou lukken, maar het zou nog tot 2018 duren voor de Tweede Kamer daarover (vertrouwelijk) werd geïnformeerd. De exploitatie bleek in 2012 te laag geraamd en zou – na een herberekening – juist 3,5 miljoen euro hoger uitvallen.

Kapitaalvernietiging
Na de kredietcrisis moest het toenmalige kabinet-Rutte I in 2010 bezuinigen. Defensie moest vanaf 2011 structureel 1 miljard euro inleveren. De Rekenkamer nam die bezuinigingen onder de loep aan de hand van vier casussen. Naast de verhuizing van de marinierskazerne werd gekeken naar het afstoten van tanks, mijnenvegers en transporthelikopters. De Rekenkamer concludeert dat in geen van de vier voorbeelden de doelstelling werd behaald. Er werd zo ongeveer de helft, 423 miljoen euro, minder bezuinigd dan het plan was.

Zo heeft de Rekenkamer geen goed woord over voor de verkoop van alle Nederlandse tanks waartoe in 2011 werd besloten. De krijgsmacht besloot drie jaar later om Duitse tanks te gaan leasen, om de kennis over tanks bij Defensie op peil te houden. De Rekenkamer noemt het eerst verkopen en daarna terugleasen 'kapitaalvernietiging' en 'ondoelmatig beheer van publieke middelen'. Inmiddels wil Defensie zelf weer tanks kopen. ,,Wij concluderen dat dit bijna 8 maal duurder uitvalt dan wanneer de na 2011 door Nederland verkochte tanks waren geüpgraded naar hetzelfde type in plaats van verkocht."

Demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie stelt in een reactie op het rapport dat er binnen haar ministerie 'intern een start is gemaakt' met het verbeteren van 'de informatiehuishouding en transparantie'. Daarvoor is een taskforce opgericht. Ook wijst ze erop dat Defensie er bewust voor koos om minder te bezuinigen dan in 2011 was afgesproken, omdat de veiligheidssituatie in de wereld verslechterde. De Rekenkamer schrijft dat 'verwacht mag worden' dat bij Defensie 'strategisch handelen en omgaan met een onzekere toekomst in het bloed zit'.

https://www.pzc.nl/politiek/rekenkamer-teruggedraaide-verhuizing-marinierskazerne-kostte-bijna-1-miljard-euro~a1d0581a/

Lex

Overeenkomst vormt basis nieuwe marinierskazerne

Nieuwsbericht | 05-03-2021 | 15:45

De verouderde kazerne van het Korps Mariniers in Doorn verhuist op termijn naar Kamp Nieuw-Milligen. Voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Zo moet er een nieuwe, toekomstbestendige kazerne verrijzen en het terrein (deels) opnieuw worden ingericht. Defensie, de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland tekenden daarom vandaag een overeenkomst. Daarin staat hoe en onder welke voorwaarden zij gaan samenwerken.

Staatssecretaris Barbara Visser: "Ik ben blij deze overeenkomst te kunnen tekenen. Bij een complex project als dit is het belangrijk dat we vanaf het begin met elkaar op 1 lijn zitten. Zo zorgen we ervoor dat de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen niet onnodig wordt vertraagd, maar ook dat iedereen straks tevreden is over het eindresultaat. Ik heb er alle vertrouwen in dat de 3 betrokken partijen zich hiervoor zullen inzetten."

Er moeten verschillende zaken tussen die partijen worden afgestemd. Denk aan het mogelijk aanpassen van het huidige bestemmingsplan van de gemeente Apeldoorn.

Natura 2000
Een ander aspect om zo vroeg mogelijk rekening mee te houden, is dat Kamp Nieuw-Milligen gedeeltelijk in Natura 2000-gebied ligt. En daarom aan stikstofregelgeving zal moeten voldoen. Er moet dus een functionele en toekomstbestendige herinrichting komen zonder onnodige aantasting van dit bijzondere natuurgebied.

Coördinerend Gelders gedeputeerde Peter van 't Hoog: "Gelderland is een provincie waar werknemers van Defensie goed kunnen werken. Wij verwelkomen de mariniers dan ook graag. We hebben er vertrouwen in dat de plannen zorgvuldig worden uitgewerkt."

Betekenis voor Apeldoorn
De komst van ruim 2.100 mariniers heeft een bredere impact op de gemeente Apeldoorn dan alleen de komst van de kazerne. Bijvoorbeeld op de middenstand, de vraag naar huisvesting en het gebruik van voorzieningen. Zo is het de bedoeling dat de mariniers gebruik gaan maken van een nieuw openbaar zwembad. De partijen zullen nog overleggen over de gebruiksvoorwaarden.

De komst van de marinierskazerne is ook een kans om Apeldoorn verder te ontwikkelen tot stad van de veiligheid. Nu al biedt de stad plek aan de politieacademie, de Koninklijke Marechaussee en andere Defensieonderdelen. Daarnaast werkt Apeldoorn met verschillende partners aan een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Dat richt zich op digitale veiligheid, fraude en opsporing Wethouder Jeroen Joon: "Deze samenwerking past ons goed én is goed voor Nederland. Ik kijk er naar uit om de mariniers in onze gemeente te verwelkomen."

Mindef

Lex

Kamerbrief: Project 'Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen' (KNM)

De brief

De bijlage

Kamerstuk, 20-01-2021

Parera

#1724
Compensatie voor marinierskazerne ligt op koers
ANALYSE

Begin dit jaar stond Zeeland op zijn kop. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie had toegegeven dat ze de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen niet zag zitten.
Het kabinet beloofde schuldbewust het fiasco met gulle hand goed te maken. Eerst zien, dan geloven, was de begrijpelijke reactie in Zeeland na al die jaren van Haags gedraai en getalm in het dossier marinierskazerne. We zijn inmiddels een half jaar na de presentatie van het compensatiepakket en het mag gezegd: de eerste boter ligt bij de vis. We spoelen even terug naar dinsdagavond 11 februari. Het hoge woord is eruit. Er gaan geen mariniers naar Vlissingen. De Zeeuwse bestuurders krijgen het te horen tijdens een rijstmaaltijd bij het ministerie van Defensie. Kokend van woede staan de Zeeuwen daarna de pers te woord.

Breed pakket, mét handtekeningen
Tien maanden later lijkt deze slechte boodschap goed uit te pakken voor de provincie. Het is een 'blessing in disguise' gebleken. Adviseur Bernard Wientjes slaagde erin nog voor de zomer een breed pakket met voor 650 miljoen euro aan projecten en maatregelen op papier te zetten, compleet met de handtekeningen van alle partijen eronder. En dat gebeurde allemaal in de maanden dat de eerste coronagolf over het land kwam.

Wientjes hamerde er op de vaart erin te houden. Het compensatiepakket is niet voor niets  'Wind in de zeilen' genoemd. De kapitein van het schip met zijn kostbare lading is 'uitvoeringsregisseur' Siebe Riedstra. Deze week was het eerste hoofdstuk van zijn logboek te lezen. In deze voortgangsrapportage geeft topambtenaar Riedstra per onderdeel de stand van zaken weer.

Anders dan in het mariniersdossier, waar elke rapportage en Haagse nota vol stond met mitsen, maren en uitstel, is Riedstra's verhaal glashelder. De gemaakte kosten zijn vergoed, de overbodig geworden grond voor de kazerne wordt binnenkort overgedragen aan Zeeland. Volgens afspraak heeft het ministerie van Economische Zaken 20 miljoen in het Investeringsfonds Zeeland gestort. Het gevraagde adviesrapport over de ontvlechting van waterbedrijf Evides en de PZEM is af.

Delta Kenniscentrum
Deze maand zijn twee kwartiermakers, oud-hoogleraar Louis de Quelerij en oud-staatssecretaris Pieter van Geel, begonnen met het uitwerken van de plannen voor het Delta Kenniscentrum. Ook dit project ligt op schema. De bedenkers van dit instituut voor opleiding en onderzoek zijn de HZ, Scalda, UCR en de universiteiten van Utrecht en Wageningen. Het richt zich op het zoeken naar oplossingen voor 'een toekomstbestendige, veilige en welvarende Delta'.

Volgende maand wordt de exacte locatie van het Justitieel Complex Vlissingen (speciaal beveiligde rechtbank en een extra beveiligde gevangenis) bekend en kan een begin worden gemaakt met het regelen van alle benodigde bouwvergunningen en ander papierwerk. Een projectorganisatie is aan de slag gegaan. Het Strategisch Kenniscentrum voor Georganiseerde en Ondermijnende Criminaliteit (SKC GOC) is het andere onderdeel van de 'Law Delta'.  In januari gaan in een kantoor in Vlissingen de eerste mensen al aan de slag. Na een periode van opbouwen zijn er in 2023 twintig tot dertig hoogopgeleide specialisten en wetenschappers aan de slag.

Intercity en huisartsen
En verder: er ligt inmiddels een plan van aanpak voor de Kenniswerf in Vlissingen. Hier komt ook het Delta Kenniscentrum en vermoedelijk op den duur het kenniscentrum voor criminaliteit. De uitvoering van het werk zou dan in de tweede helft van volgend jaar kunnen beginnen. In december gaat de intercity Vlissingen-Rotterdam rijden. Er komen dit jaar acht huisartsen-in-opleiding naar Zeeland en vanaf volgend jaar twaalf. Hierover maakt het ministerie van VWS afspraken met de opleidingen. Vlissingen krijgt niet één, maar drie gezondheidscentra voor de wijken. Over tal van andere projecten in de haven, over energie en vervoer zijn afspraken gemaakt over de uitvoering of onderzoek naar de haalbaarheid.

Eerst zien, dan geloven? Tot nu toe laat kapitein Riedstra zien op koers te liggen.

Bron : PZC [Premium artikel]

Huzaar1

Zie hier dus een fundamenteel verschil met bv. Wat er in Belgie gebeurt. Zelfs die socialisten clubs zijn nog in staat alles waar het woord defensie voor staat niet direct te verguisen.

Klopt als een bus natuurlijk, idioot dat Defensie dit betaald.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"


Lex

Officieren: 'Compensatie van Zeeland ondermijnt krijgsmacht'

VLISSINGEN - De compensatie die Zeeland krijgt voor het mislopen van de marinierskazerne, gaat ten koste van de krijgskracht. Dat stelt de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV) in een reactie op de Miljoenennota, die afgelopen week is gepresenteerd.

De NOV, de grootste algemene vereniging voor officieren van alle krijgsmachtonderdelen, constateert dat de afwikkeling van de marinierskazerne in Vlissingen meerdere keren opduikt in de begroting van Defensie. ,,Het blijkt te betekenen dat Defensie gaat meebetalen aan de compensatie en wel jaarlijks met tientallen miljoenen", schrijft de vereniging in haar reactie. ,,De krijgsmacht mag dus slagkracht inleveren door politieke blunders van kabinet en Kamer."

In de Miljoenennota is 650 miljoen euro opgenomen om Zeeland schadeloos te stellen voor het mislopen van de marinierskazerne. Het geld is onder meer bedoeld voor de bouw van een
zwaarbeveiligde gevangenis en rechtbank, het opzetten van een Delta Kenniscentrum, een betere treinverbinding met de Randstad en de komst van een huisartsenopleiding.

PZC,  20-09-20, 16:43

Lex

Zeeland Tolvrij wil referendum onder de Zeeuwen over compensatiepakket

Stichting Zeeland Tolvrij wil door middel van een referendum onder de Zeeuwen peilen hoeveel steun er is voor het compensatiepakket voor de marinierskazerne. Volgens het actiecomité is een grote meerderheid van de Zeeuwen niet tevreden over de gemaakte afspraken.
"Er zijn Statenleden die zeggen: 'we horen geen negatieve geluiden over dit pakket'", zegt voorzitter Cees Liefting. Iets waar de stichting zich helemaal niet in herkent. "Je moet wel vertellen wat daadwerkelijk gaande is." Daarom wil de stichting dat Zeeuwen zich in het stemhokje uitspreken over het compensatiepakket.

Een referendum, kan dat zomaar?

Nee, zo'n referendum is niet één, twee, drie op poten gezet. Om een rechtsgeldig verzoek tot een referendum in Zeeland in te dienen bij de provincie, dient onder andere twee procent van het aantal kiesgerechtigden in Zeeland zijn handtekening te zetten. Volgens Liefting zo'n 5.800. Uiteindelijk stemmen Provinciale Staten over het verzoek. Zij beslissen dus of een referendum er daadwerkelijk komt. Maar eerst zal de stichting de handtekeningen moeten inzamelen.


De Stichting Zeeland Tolvrij heeft de afgelopen maanden - sinds bekend werd dat de marinierskazerne niet naar Vlissingen zou komen en Zeeland gecompenseerd moest worden - al regelmatig van zich laten horen. De leden lobbyen al jaren voor een tolvrije Westerscheldetunnel en hoopten dat dat onderdeel zou worden van het compensatiepakket.

Dat bleek eind juni niet het geval te zijn, toen het compensatiepakket werd gepresenteerd. Toch zal dé vraag in dit raadgevende referendum niet over de Westerscheldetunnel gaan. "We vragen aan de Zeeuwen wat ze vinden van dit pakket", zegt Liefting. Over de precieze vraag moet nog nagedacht worden. "Maar dat zal dan iets zijn in de trant van 'Accepteert u dit pakket, ja of nee?'"

Ook twijfels over beveiligde rechtbank en gevangenis
Tegen de NOS zegt de stichting te betwijfelen of de komst van een extra beveiligde rechtbank en gevangenis leidt tot een economische versterking van de provincie. Ook betwijfelen ze of alle maatregelen leiden tot een grotere aantrekkingskracht van de regio op mensen om zich er te vestigen, en zo de leefbaarheid vergroten, wat de intentie is van het steunpakket.

Omroep Zeeland, 18-07-2020

Umbert

Citaat van: Lex op 14/07/2020 | 18:36 uur
Hoe zie je de relatie tot defensie personeel?

Tis denk hoe luxe wil je het maken voor justitie, want dan zou je wel eens scheve ogen kunnen geven, maar denk dat een extra "hotel" gebouw erbij nou niet het geld kosten, bewaking is er toch en de  marinemensen hebben een VOG dus dat maakt het ook eenvoudiger. Er zijn meer locaties waar defensie en justitie bij elkaar zitten en hoor nou niet echt dat dat fout gaat. Zijn tenslotte allemaal mensen in dienst van de overheid.