Benoemingen in de Defensietop

Gestart door Lex, 22/02/2012 | 10:21 uur

Parera

Citaat van: Zander op 13/02/2024 | 00:20 uurOf moet de CDS verplicht bij alle OPCO's als officier hebben gediend....?(of bij minimaal 3)

Ik denk dat zo iets onmogelijk is om dat voor elkaar te krijgen.

Dan zou ik er voor kiezen om het oude systeem te combineren met het huidige systeem waarbij CDS een ceremoniële / symbolische functie is. Zoals in het oude systeem hebben de OPCO's zelf een commandant in de leger top die het OPCO aanstuurt maar de CDS zit daar boven als een soort voorzitter van de militaire top. En ja het zal nog steeds de verbinding zijn tussen de top en de politiek maar zonder dat er echt beslissende invloed word uitgeoefend.

Zander

Citaat van: Master Mack op 12/02/2024 | 22:17 uurDefensie moet een militaire top hebben dus minder burgers en dan wordt de nieuwe afkorting Commissie Defensie Staf als een soort raad van bestuur. Ik weet niet of dat gaat werken maar alles beter als dit. Al vond ik sommige voorgangers echt niet slecht. Dus misschien verkiezingen houden onder het personeel wie CDS moet worden. Campagne voeren.... ohh shit ik sla weer door. De huidige CDS mag van mij wel functie elders maar of er een betere oplossing is ik weet het niet
Of moet de CDS verplicht bij alle OPCO's als officier hebben gediend....?(of bij minimaal 3)
People are sheep

Master Mack

Defensie moet een militaire top hebben dus minder burgers en dan wordt de nieuwe afkorting Commissie Defensie Staf als een soort raad van bestuur. Ik weet niet of dat gaat werken maar alles beter als dit. Al vond ik sommige voorgangers echt niet slecht. Dus misschien verkiezingen houden onder het personeel wie CDS moet worden. Campagne voeren.... ohh shit ik sla weer door. De huidige CDS mag van mij wel functie elders maar of er een betere oplossing is ik weet het niet

Parera

Citaat van: Zander op 12/02/2024 | 20:05 uurTerug naar de oude situatie. De OPCO'S leidend maken. Niet zo'n veredelde hulpsherrif zonder kennis van land- of maritiem optreden en viceversa

Dat is goed mogelijk natuurlijk, al vind ik wel dat er ceremonieel best iemand ''de baas mag zijn''. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt dat hoe het nu gaat (en dan echt voornamelijk sinds het aantreden van de huidige CDS) dat het niet meer goed is.

Zander

Citaat van: Parera op 12/02/2024 | 19:40 uurHoe zou dit volgens jou of andere dan beter ingevuld kunnen worden? Een burger ambtenaar lijkt me niet de beste keuze.
Terug naar de oude situatie. De OPCO'S leidend maken. Niet zo'n veredelde hulpsherrif zonder kennis van land- of maritiem optreden en viceversa
People are sheep

Huzaar1

"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Parera

Citaat van: Zander op 12/02/2024 | 19:23 uurSpijker op de kop....
1 overkoepelende chef voor heel defensie werkt niet. Uiteindelijk gaan deze lui enkel door het vuur voor hun eigen leest en ego.

Hoe zou dit volgens jou of andere dan beter ingevuld kunnen worden? Een burger ambtenaar lijkt me niet de beste keuze.

Zander

Citaat van: Master Mack op 12/02/2024 | 18:29 uurWauw klare taal.
Spijker op de kop....
1 overkoepelende chef voor heel defensie werkt niet. Uiteindelijk gaan deze lui enkel door het vuur voor hun eigen leest en ego.
People are sheep

Master Mack


pz

Politieke beschouwing van het instituut CDS....... ;)

Er gaat 21,4 miljard euro naar defensie en het is in de Krijgsmacht algemeen bekend dat de Commandant Der Strijdkrachten (CDS) een strak geregisseerde, zeer eenzijdige Krijgsmachtdeelverstrengeling heeft met een fixatie op hightech zodat je een oorlog op afstand zou kunnen winnen. Alsof hightech alleen iets is voor één krijgsmachtdeel. Het is een historisch klassieke denkfout want bij een defensieve of offensieve operatie in een oorlog werken alle Krijgsmachtdelen samen, waarbij luchtsteun de grond-of zee operatie ondersteunt (enabling force in NAVO termen).

Het onwankelbare geloof van de CDS in technologie is misleidend en doet de krijgsmacht tekort. Juist de beide oorlogen (Oekraïne, Midden-Oosten) laten zien dat een conflict wordt gewonnen door degene met de sterkste wil, en niet met de beste spullen.

Transparantie naar het Parlement
De centrale Haagse staven en Dosco worden groter en groter. In 2018 bedroegen de personele kosten 3,3 miljard euro, terwijl die voor de operationeel commando's, de Krijgsmachtdelen, 2,8 miljard euro bedroegen. De Haagse defensie entiteiten zijn dus in feite heel grote "witte brigades" zonder gevechts- of slagkracht. Als voorbeeld: DOSCO zou nu maar één van de grondeenheden van de landmacht (brigades) of marine (Korps Mariniers), logistiek zelfstandig kunnen maken, een harde NAVO-eis. Dit wordt niet gemeld en verdient politieke aandacht.

De positie van de CDS is ernstig verzwakt door formeel geen enkele beleidsrol meer te hebben en dat zo te accepteren. En dat op een uitvoerend ministerie, waarbij het beleid heel dicht bij de werkvloer van de operationele commando's zou moeten staan.

De Tweede kamer wordt regelmatig onvoldoende geïnformeerd en soms zelfs gemanipuleerd, en zelfs geïntimideerd:

Een goed voorbeeld is het traineren van de Kamerbreed aangenomen motie voor oprichting van een tankbataljon. Dat er geen geld voor zou zijn, is niet waar, maar daaruit blijkt dat er kennelijk onwil is om die motie uit te voeren. Duitsland heeft al in 2023 Nederland gevraagd als preferred partner aan te sluiten bij de gezamenlijke productie van de batch Leopard 2 A8. Dit aanbod missen zou jaren vertraging opleveren en die tijd is er niet volgens de NAVO en hoge functionarissen in grote landen gezien de oostelijke dreiging. Er is politieke actie benodigd.   
Ook antwoorden op scherpe Kamervragen over de juiste prioriteiten van de defensiebudgetten worden "gedempt" naar het parlement. Zelfs informele druk van 'buiten' op parlementariërs wordt niet geschuwd. Het betreft C-CLSK, die kennelijk buiten het ministerie om lobbyt. Een kwalijke zaak.
Het ontbreken van een plan voor de Krijgsmacht is ook geen transparant signaal naar het Parlement terwijl in de afgelopen twee jaar een Europese oorlog en een oorlog in het Midden-Oosten woeden, die fundamenteel de zwakheden in Europa blootleggen. Alle signalen zijn dat de Europese NAVO lidstaten drie tot maximaal 4 jaar hebben om hun verwaarloosde strijdkrachten operationeel inzetbaar te krijgen tegen een oostelijke dreiging en dat kost veel meer dan 2% BNP.
Daarnaast wordt het Parlement nalatig of niet geïnformeerd over de eisen die de NAVO stelt aan onze Krijgsmacht en over het feit dat we kennelijk ander doelen hebben. Echter, de doelen die de NAVO stelt voor de lidstaten gaan over van gebaseerd op scenario's naar gebaseerd op collectieve verdediging met risksharing, een fundamentele wijziging. Die zullen in 2024/2025 leiden tot eisen voor meer gevechtskracht in bondgenootschappelijk verband. Dit vereist politiek en militair initiatief.
Het parlement is wel wakker en heeft een wet klaarliggen waarin de minimale 2%-norm in de wet wordt opgenomen. Blijft over of die extra financiële middelen goed worden ingezet. Daar kunnen vraagtekens bij worden gezet.

Gevechtskracht (NAVO: Combat Force)
Gevechtskracht is een belangrijk thema waarin Nederland veel te weinig heeft geïnvesteerd, volgens de analyses van de NAVO. Er staan nog veel rekeningen open bij de grondstrijdkrachten en ook marine die veel verder gaan dan een tankbataljon. Logistieke zelfstandigheid, gelaagde communicatie, gelaagde luchtverdediging, elektronische defensieve en offensieve capaciteit, gelaagde vuursteun, offensieve en defensieve genie capaciteit en de koppeling met gelaagde goedkope drones, op elk niveau. Dit gaat over het in orde brengen van de basis. Dit alles in nauwe samenwerking met de partnerlanden waar die eenheden in bi c.q. multinationaal verband zijn ingebed.

Een belangrijke taak voor deze CDS om dat voor elkaar te krijgen, zou je denken. Het gerucht gonste in februari 2022 rond, dat de CDS de beste gevulde brigade van de Landmacht, de 13e Lichte brigade, op 24 februari 2022 wilde opheffen, op de dag van de illegale inval van Rusland in de Oekraïne. Dit verhinderde dat besluit, want in zulke situaties een brigade opheffen die deel uitmaakt van de 10e Duitse Divisie, zou als een boemerang kunnen werken.

CDS Onno EichelsheimCDS Onno Eichelsheim
Ondertussen werd de vereiste gevechtskracht sinds 24 februari 2022 bewust niet verder opgebouwd door het meermaals aanpassen van de illusoire grabbeltonvisie, in strijd met de Grondwettelijk vastgelegde taken, terwijl de uitvoering van deze visie tot op heden niet heeft geleid tot een gebalanceerd Krijgsmacht plan. Inmiddels woedt ook een tweede oorlog in het Midden-Oosten.In deze crisis met twee oorlogen zou de CDS het podium moeten grijpen om de professionaliteit van militairen ook publiekelijk te presenteren. Dat doet hij niet. Je ziet hem sporadisch op TV of bijvoorbeeld in een podcast en vaker in relatie met  deelgebieden, zoals training Oekraïense piloten F16, en de levering van F-16's aan Oekraïne.

Uiteindelijk drijft de Oekraïne en Midden-Oosten oorlog een wig in de visie (of het gebrek eraan) van deze Defensietop. Het blijkt moeilijker te verkopen om een van afstand bestuurbare hightech oorlog te voeren. De dure Reapers (kosten 400 miljoen) die zijn aangeschaft, zijn in Oekraïne uiterst kwetsbaar gebleken en kunnen met een beetje kerosine onklaar worden gemaakt, zoals het Reaper-incident met een Russische jet boven de Zwarte Zee aantoonde terwijl ook neerschieten eenvoudig had gekund. En dit terwijl in de Oekraïne een variëteit aan relatief goedkope bewapende drones in grote hoeveelheden worden ingezet en veel schade toebrengen aan materieel en infrastructuur in zowel de Oekraïne als in Rusland. Aan de frontlijnen in Oekraïne woedt een artillerie oorlog waarin er continu behoefte is aan meer granaten. Soldaten staan aan het front in de loopgraven en vechten daar hun strijd. Van de schone oorlog zoals de CDS die zich voorstelde is niets over. Het datastofzuigen waar de F-35's en Reapers zo goed in zouden zijn is meer een hype dan een realiteit in een oorlog. Wat altijd gebeurde, blijkt weer zo te zijn: nieuwe middelen en technische innovatie zorgen niet voor een verschuiving van de strijd, maar zorgen voor meer manieren om de strijd te voeren. Je hebt alle krijgsmachtdelen hard nodig om de wil van een vijand te breken.

De CDS mist professionele kennis, hij heeft volstrekt onvoldoende inzicht in de principes van oorlogvoeren, heeft geen ervaring in de planning en uitvoering van operaties en geen inzicht in het functioneren van de krijgsmachtdelen. Dat is niet alleen een tekort, maar maakt hem ook kwetsbaar voor beïnvloeders binnen en buiten het ministerie.

Afsluitend
Resumerend bewijst het Haagse ministerie, gesteund door de CDS, telkens haar onvermogen om behoorlijk te besturen. Tussen de infographics, kaartjes en plaatjes wemelt het van buzzwords als 'transparantie', 'vertrouwen', 'robuust en wendbaar'. In praktijk is de transparantie en de verantwoording dermate onvoldoende dat er grenzen zijn overschreden naar het parlement, de belastingbetaler, en het allerbelangrijkste is misschien nog wel de constatering dat militairen straks niet de juiste middelen hebben om oorlog te voeren, waardoor hun leven nodeloos gevaar loopt, en de veiligheid van dat wat ons dierbaar is wordt bedreigd.

Het is geen CDS voor de hele krijgsmacht, want hij laat zich leiden door zijn achtergrond.

Zo doorgaan kan niet langer want de Krijgsmacht kan nog steeds niet aan de grondwettelijke taken voldoen. De Krijgsmacht voldoet bewust niet aan de eisen die de NAVO stelt en binnenkort nog scherper zal stellen qua slag- en gevechtskracht. We voldoen nog niet aan de nieuwe eisen van de financiering. De Tweede Kamer wordt niet afdoende geïnformeerd en soms gemanipuleerd, en zelfs geïntimideerd. Het is aan de politiek te oordelen en te handelen in een beperkte tijd van twee mogelijk nog verder escalerende oorlogen die snelle fundamentele besluiten in Europees-en NAVO- verband noodzakelijk maken.

Door: Matthäus Passion

Foto's: Defensie

https://www.defensieplatform.nl/politieke-beschouwing-van-het-instituut-cds/

Sparkplug

Generaal Swillens gaat landmacht leiden

Nieuwsbericht | 04-12-2023 | 11:00

Generaal-majoor Jan Swillens treedt 8 maart aan als Commandant Landstrijdkrachten. Dat gebeurt onder gelijktijdige bevordering tot luitenant-generaal. Hij volgt generaal Martin Wijnen op die Defensie verlaat. De 56-jarige Swillens is nu directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).Swillens begon zijn loopbaan in 1985 op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Na afronding daarvan vervulde hij diverse functies, onder meer bij het Korps Commandotroepen, de pantserinfanterie en luchtmobiele brigade.

Landmachtgeneraal Swillens ging 2 keer op uitzending naar Afghanistan. Als commandant van een compagnie special forces maakte hij in 2002 deel uit van de eerste Nederlandse troepen in het land. In 2008 ging hij opnieuw. Dit keer leidde hij er de Battle Group van de Task Force Uruzgan. Voor het uitzonderlijk goed vervullen van deze taak werd hij op voordracht van zijn mensen onderscheiden met de NATO Meritorious Service Medal.

Vanaf 2012 was hij de hoogste baas van het Korps Commandotroepen, 4 jaar later kreeg hij het commando over 43 Gemechaniseerde Brigade.
MIVD

Sinds 13 juni 2019 is Swillens directeur van de MIVD. In deze functie waarschuwde hij de afgelopen jaren in het openbaar voor dreigingen vanuit China en Rusland. Zo zag hij het aantal cyberaanvallen vanuit deze landen op Nederland fors toenemen. Om de operationele slagkracht van de MIVD hiertegen te vergroten, pleitte hij voor dynamisch toezicht op de diensten in plaats van statische controle vooraf.

Swillens heeft zowel de internationale samenwerking als de samenwerking met de AIVD fors geïntensiveerd, waardoor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten efficiënter en effectiever kunnen optreden. Onder zijn leiding is ook geïnvesteerd in de ondersteuning van de krijgsmacht en is de MIVD naar buiten toe opener geworden om zo de kennis en weerbaarheid van de samenleving te verhogen.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/12/04/generaal-swillens-gaat-landmacht-leiden
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

Sparkplug

Moerman aangetreden als 60e commandant Korps Mariniers

Nieuwsbericht | 11-10-2023 | 16:59

Brigadegeneraal der mariniers Ivo Moerman heeft de leiding over het Korps Mariniers in handen. Tijdens een ceremonie in Rotterdam nam hij vandaag het commando over van zijn ranggenoot Jan Hut. Moerman is de 60e commandant in de historie van het korps.


Brigadegeneraal Ivo Moerman neemt bij het Korps Mariniers het commando over van zijn ranggenoot Jan Hut.

Defensie beschikt momenteel over zo'n 2.300 mariniers. Dit zijn maritieme lichte infanterie-eenheden, die op zee, land en de grens daarvan kunnen optreden. Zij worden wereldwijd onder de zwaarste omstandigheden ingezet. Ze zijn in staat in korte tijd en met weinig middelen een taak te volbrengen.

Het maakt de mariniers tot een van de best getrainde troepen van de krijgsmacht. Hut stond daar bij zijn afscheid bij stil. "Nooit twijfelde ik of een opdracht tot een goed einde zou worden gebracht vanwege de professionaliteit, loyaliteit en betrokkenheid van onze mariniers."

De laatste groep die onder zijn bewind vertrok, zit nu in Bosnië. Zij maken daar deel uit van het multinationale bataljon van EUFOR Althea. Hut wenste ze al succes. "Verder wil ik tegen alle mariniers zeggen: blijf je voorbereiden op het onverwachte. Dat verwacht Nederland van ons; daar zijn we van."


Moerman is de 60ste commandant van het Korps Mariniers.

Korps verder verbeteren

Moerman komt binnen op een bijzonder moment. Het Defensiebudget zit weer in de lift, maar tegelijk woedt er oorlog in Oekraïne en Israël. Moerman weet dan ook al hoe hij de middelen in wil zetten om het korps verder te verbeteren. Hij richt zich daarbij op 3 punten. Zo moet de gereedheid omhoog. Verder zet hij in op behoud van personeel en de verdere ontwikkeling van het korps.

"In de afgelopen 30 jaar hebben we onze organisatie al 4 keer aangepast aan de veranderende omgeving en omstandigheden. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we deze klus samen kunnen klaren. Ik roep jullie allemaal op om proactief een bijdrage te leveren aan de 3 focuspunten voor het korps. We hebben serieus werk en moeten er alles aan doen om voorbereid te zijn op het volgende conflict. Het Korps Mariniers moet gereed zijn op het moment dat Nederland ons nodig heeft. Waar, wanneer en onder welke omstandigheden dan ook."

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/10/11/moerman-aangetreden-als-60e-commandant-korps-mariniers
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

Sparkplug

Annelore Roelofs nieuwe commandant Koninklijke Marechaussee

Nieuwsbericht | 29-08-2023 | 14:00

Annelore Roelofs wordt de nieuwe commandant van de Koninklijke Marechaussee. Zij volgt luitenant-generaal Hans Leijtens op, die per 1 maart 2023 algemeen directeur is van Frontex, het Europese Grens- en Kustwachtagentschap.Annelore Roelofs heeft ruime ervaring in bestuurlijke functies die raken aan de taakvelden van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Zij is voormalig korpschef Noord- en Oost-Gelderland bij de politie. Ook vervulde zij directiefuncties bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en was zij directeur van het Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding. De nieuwe commandant zal als reservist worden aangesteld in de rang van luitenant-generaal en een militaire opleiding volgen. Als commandant van de KMar vervult zij ook de functie van Gouverneur der Residentie.

Maarten Schurink, secretaris-generaal van Defensie: "Ik heet Annelore van harte welkom bij het ministerie van Defensie. De KMar laat als 24/7 organisatie elke dag haar meerwaarde zien op uiteenlopende taakvelden en voor vele opdrachtgevers. De  bestuurlijke ervaring van Annelore is daarbij een waardevolle aanvulling. Ik zie ernaar uit om samen met haar aan de slag te gaan!"

Annelore Roelofs: "Ik vind het een eer en ben zeer gemotiveerd om samen met de bevlogen collega's de organisatie weer een stap verder te brengen. In een tijd waarin er veel van de KMar gevraagd wordt vind ik het van grote meerwaarde om mijn bijdrage te mogen leveren aan deze organisatie in het kader van vrede en veiligheid."

Roelofs wordt aangesteld per 1 september 2023. De installatie volgt op 12 september.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/08/29/annelore-roelofs-nieuwe-commandant-koninklijke-marechaussee
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

silvester herc

Breda, 24 juli 2023

Beste luchtmachters en lezers van de Vliegende Hollander,

Sinds 14 april mag ik met u verder bouwen aan een inzetbare, relevante en toekomstbestendige luchtmacht. Met trots heb ik de afgelopen weken weer mogen constateren dat onze luchtmacht - wij - er staan wanneer dat nodig is. Binnen enkele uren zelfs, als de situatie daar om vraagt. Om zodoende in die eerste uren, in het hoogste geweldsspectrum, ver weg, maar ook dicht bij huis, het verschil te maken en de randvoorwaarden te creëren voor onze collega's en internationale partners. En dat doen we in spannende en onzekere tijden.

De recente val van het Kabinet springt natuurlijk in het oog. En natuurlijk niet te vergeten de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.  Maar ook in de rest van de wereld is het verre van rustig. Daarnaast is de gehele luchtmacht in transitie. Dat heeft gevolgen voor onze organisatie, onze wapensystemen en de manier waarop we werken. Bovendien legt het extra budget voor Defensie beslag op onze schaarse capaciteit. Immers, plannen maken en deze realiseren gaat niet vanzelf. En dat terwijl het bondgenootschap steeds meer van ons vraagt als het gaat om gereedheid, inzetbaarheid, slagkracht en de ontwikkeling van nieuwe systemen en nieuwe vormen van inzet.

Een 'perfect storm' noem ik het weleens. Zeker omdat onze organisatie nog beperkt gevuld is en de werkdruk op sommige plekken (te) hoog is. Maar vooral ook een geweldige kans, om voor het eerst in decennia, onze prachtige Luchtmacht weer sterker en beter te kúnnen en mógen maken. In het belang van onze samenleving en ons bondgenootschap.

Ondanks schaarse tijden hebben jullie de luchtmacht gebracht waar zij nu is. Een van de beste luchtmachten ter wereld, met fantastische mensen en top-of-the-bill spullen. Al 30 jaar lang onafgebroken ingezet, wereldwijd, in alle hoofdtaken en onder zeer uiteenlopende omstandigheden. Daarmee hebben we goud in handen. En dat is maar goed ook. Het belang van het luchtwapen is zelden zo groot geweest. We kunnen immers niet uitsluiten dat we onverhoopt op korte termijn bij een grootschalig conflict betrokken raken. Meer dan ooit zal afschrikking het verschil moeten maken tussen oorlog en vrede. En als die afschrikking faalt, zullen we er moeten staan. Met alles en iedereen wat we hebben. Binnen uren. Een enorme verantwoordelijkheid. Dat vereist dat we onze kerntaken bij alles centraal moeten stellen. Dat vereist focus en de juiste mindset. En dat we als één team blijven opereren. Niemand van ons is belangrijker dan het team, 'service before self'. Een zware maar ook prachtige klus, voor een prachtig team.

Onze taak, focus, mindset en DNA heb ik verwoord in mijn vertrekpunt. Ik nodig jullie uit om het stuk te lezen via deze link: https://www.defensie.nl/binaries/defensie/documenten/publicaties/2023/07/17/plannen-commandant-luchtstrijdkrachten/Vertrekpunt+C-LSK.pdf.

Luitenant-generaal André "Jabba" Steur

Commandant Luchtstrijdkrachten

https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2023/06/00_vertrekpunt_clsk

Sparkplug

Andr? Steur gaat bevel over luchtmacht op zich nemen

Nieuwsbericht | 14-12-2022 | 13:33

Generaal-majoor Andr? Steur wordt medio april 2023 de nieuwe Commandant Luchtstrijdkrachten (C-LSK). Steur neemt de taken over van luitenant-generaal Dennis Luyt, die met functioneel leeftijdsontslag gaat.De C-LSK geldt als het boegbeeld van de luchtmacht. Hij is verantwoordelijk voor de nationale en internationale gereedstelling en bedrijfsvoering van de Koninklijke Luchtmacht. Steur krijgt onder meer de taak dit krijgsmachtonderdeel door de transitie naar de ?5e Generatie Luchtmacht? te leiden. Hieronder valt bijvoorbeeld de komst van F-35-jachtvliegtuigen, MQ-9 Reaper onbemande verkenningsvliegtuigen en gemoderniseerde helikopters en transportvliegtuigen. De C-LSK zet hierin de koers uit.

Steur beschikt voor deze functie over de vereiste operationele en bestuurlijke ervaring. Deze deed hij op binnen de militaire organisatie, in het binnenland en tijdens trainingen en missies. Steur wordt omschreven als bedachtzaam, maar doortastend en oplossings- en resultaatgericht. Zijn persoonlijkheid past daarnaast goed binnen het directieteam van de luchtmacht.

Loopbaan Steur

Steur begon zijn militaire loopbaan in 1988 aan de Koninklijke Militaire Academie. Hij behaalde in 1994 zijn Groot Militair Brevet en volgde daarna zijn initi?le opleiding tot F-16 vlieger in de Verenigde Staten.

Sinds 2019 is Steur Directeur Operationeel Beleid & Plannen (OBP) bij het Directoraat-Generaal Beleid. Steur wordt voor zijn nieuwe functie bevorderd tot luitenant-generaal.

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2022/12/14/andre-steur-gaat-bevel-over-luchtmacht-op-zich-nemen
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.