Heersende mentaliteit bij de Defensietop

Gestart door IPA NG, 05/09/2014 | 16:30 uur

Ros

Citaat van: Mourning op 05/11/2015 | 12:11 uur
Helemaal mee eens. Je ziet het ook continue in interviews terug met bijv. bataljons, brigade of detachementscommandanten. Alles is toppie, prima, niks aan het handje...

Zouden zij de werkelijke situatie schetsen is natuurlijk de volgende vraag waarom het zo is wat men er aan gaat doen. Het antwoord komt dan neer op een directe aanval op de naast hogere  top en uiteindelijk MINDEF en de regering. Op dit niveau zegt men elkaar de waarheid  niet in het openbaar maar achter gesloten deuren. Geloof maar dat een hoge ome die niet meer achter het beleid wil staan geen lange loopbaan bij de krijgsmacht op zijn CV kan aantekenen.

Het financieel beleid word niet het departement vastgesteld maar uitgevoerd. En daar is een EURO gewoon een EURO. Als er geen geld is moet het er komen en of dat nu vrij komt door iets anders niet te doen of door te schuiven naar volgend jaar of verder, zal hen worst zijn.


Mourning

#9
Citaat van: Thomasen op 05/11/2015 | 11:51 uur
Een nogal harde aanval op de ambtenaren. Echter, in de kern is het wel herkenbaar. En waar dat precies geïnitieerd wordt, aan de politieke top of de ambtelijke top, de maatschappij etc, is nog niet eens heel belangrijk, maar duidelijk is dat er inderdaad een probleem is met de perceptie. Nu kunnen allerhande alarmist articles prima opzij geschoven worden, maar dat gebeurd niet, er wordt een droombeeld tegenover gezet. En deze schijnbare ontkenning van de realiteit is juist het gevaarlijkste.

Bij 'defensietop' in deze zou ik dan ook zeker de politieke leiding willen betrekken.

Helemaal mee eens. Je ziet het ook continue in interviews terug met bijv. bataljons, brigade of detachementscommandanten. Alles is toppie, prima, niks aan het handje... ik begrijp het allemaal wel, maar het is wel om moedeloos van te worden. Die cultuur moet in ieder geval doorbroken worden en wel op een zodanige wijze dat degenen die daar voor zorgdragen niet meteen de automatische loyaliteitsvraag krijgen voorgeschoteld...

En inderdaad het Ministerie van Financien en boekhouders op Defensie hebben m.i. overduidelijk de macht. En invloed van deze partijen is goed, maar als deze het beleid gaan bepalen en eigenlijk gaan dicteren... ben je als land toch wel ver van huis n.m.m.

"The only thing necessary for Evil to triumph is for good men to do nothing"- Edmund Burke
"War is the continuation of politics by all other means", Carl von Clausewitz, Vom Kriege/On War (1830).

dudge

#8
Een nogal harde aanval op de ambtenaren. Echter, in de kern is het wel herkenbaar. En waar dat precies geïnitieerd wordt, aan de politieke top of de ambtelijke top, de maatschappij etc, is nog niet eens heel belangrijk, maar duidelijk is dat er inderdaad een probleem is met de perceptie. Nu kunnen allerhande alarmist articles prima opzij geschoven worden, maar dat gebeurd niet, er wordt een droombeeld tegenover gezet. En deze schijnbare ontkenning van de realiteit is juist het gevaarlijkste.

Bij 'defensietop' in deze zou ik dan ook zeker de politieke leiding willen betrekken.

dudge

#7
'Behoud eigen positie belangrijker dan goed uitgeruste Krijgsmacht'
november 3, 2015

Het parlement heeft onder de toenmalige Minister van Defensie, Hans Hillen, een rapport genaamd ' Top Consult' overhandigd gekregen en heeft dit tevens aangeboden aan zijn opvolgster, onze huidige Minister van Defensie mevrouw Hennis. 'Top Consult' betreft een analyse – en aanbevelingen tot verbeteringen- uitgevoerd met medewerking van maar liefst een zestal andere ministeries over de 'risico mijdende cultuur', het telkenmale uitstellen van dringend gewenste beslissingen, het doorschuiven en afschuiven van deze beslissingen onder het motto 'dat behoort niet tot mijn competentie', 'dat laat ik over aan mijn opvolger', door de 'sublaag' van defensie ambtenaren van het Ministerie van Defensie, uitzonderingen daargelaten.

Behoud van de eigen positie en carrière staan bovenaan, niet het belang van een adequaat uitgeruste krijgsmacht. Door angst gedreven voor het regime van het Ministerie van Financiën.

Accountants en financiën bepalen het beleid, niet de strategische noodzaak, noch de ernst van de dreigingen, noch de abominabele tekorten in materieel en personeel waarmee de krijgsmacht al jarenlang wordt geconfronteerd. Met als gevolg nauwelijks inzetbaarheid en al helemaal geen voortgangsvermogen. Over dringende vervangingen van groot materieel, werving van technisch hoog gekwalificeerd personeel, en dus financiële reserveringen, waarvoor een significante, structurele en jarenlange verhoging van het defensiebudget een levensnoodzaak is voor het voortbestaan van het defensie apparaat, wordt slechts besmuikt gesproken.

Daadkracht van de huidige regering om de zogenaamde 'trendbreuk' betekenisvol inhoud te geven, wordt slecht symbolisch getoond door een aalmoes van € 220 M als een structurele verhoging van het defensie budget aan te merken, doch betekent niets minder dan minder bezuinigen.

Het A.I.V. rapport dat de noodzaak van een structurele, jaarlijkse verhoging van het defensiebudget met € 3,5 Miljard aantoont en aanbeveelt, wordt terzijde geschoven, is nauwelijks aan de orde of onderwerp van debat. Het Manifest opgesteld door ruim 100 prominenten uit onze samenleving en aangeboden aan de regering in maart dit jaar, heeft nauwelijks geleid tot enige rimpeling in Politiek Den Haag.

De Minister van Defensie wordt omringd door een cordon van trouwe, risico mijdende ambtenaren die slechts ten doel hebben de positie van de Minister te beschermen, zij hebben niet de moed haar tijdig op de hoogte te brengen van de werkelijke deplorabele staat van de krijgsmacht. Deze cultuur is al jaren lang aan de gang op dit Ministerie. En heeft zo doende zijn weerslag op de krijgsmacht.

amfibische_landingDeze angst cultuur heerst ook bij sommige kringen in de krijgsmacht, na Srebrenica is de krijgsmacht in zich zelf gekeerd, een houding die geleid heeft tot 'zelfbescherming'. De moed ontbrak om regering en kabinet duidelijk te maken dat een krijgsmacht in de eerste plaats goed bewapend en getraind op missie kan gaan. Tegen beter weten zei de krijgsmacht almaar: 'Can do'.

Bovendien: een krijgsmacht kan niet aan de leiband lopen – op tactisch en operationeel niveau – van accountants, juristen en politici. Op dit niveau behoort de verantwoordelijkheid bij de commandanten ter velde!

Dat alles heeft in Sebrenica desastreuze gevolgen gehad voor het nemen van tijdige operationele beslissingen, waardoor inzetbaarheid en de levens van militairen in deze oorlogsomstandigheden onnodig in gevaar werd gebracht. Machteloos, nauwelijks bewapend, niet in staat om in te grijpen, stond DUTCHBAT daar in Sebrenica als een tandeloze Nederlandse Leeuw, toe te zien hoe ruim 8.000 mannen en jongens werden overgeleverd aan Mladic en zijn opdracht werden vermoord.

Zoals luitenant-generaal Mart de Kruijf stelt: niet alleen bij sommige hoge militairen ontbreekt die moed doordat ze teveel politiek gericht zijn, maar ik wil daar aan toevoegen: vooral bij deze defensie ambtenaren is een gebrek aan moed, visie, doorzettingsvermogen en leiderschap.

joint-oefeningDeze ambtenaren kunnen wat dat betreft een voorbeeld nemen aan de duizenden jonge militairen die de laatste decennia zijn uitgezonden op missie: zij namen wel hun verantwoordelijkheid, bleven inzetbaar, toonden moed en namen leiderschap. Met een thuisfront dat alweer hun mannen zag gaan, nauwelijks uitgerust en hersteld van de vorige missie.

Niet voor niets hebben een aantal van deze militairen daarvoor hoge militaire onderscheidingen -waaronder de Militaire Willemsorde– door de Koning toegekend gekregen.

Met een verhoging van het defensiebudget is de krijgsmacht niet gered, er dient ook bij dit Ministerie een mentaliteitsomslag plaats te vinden, waardoor realiteitszin doorbreekt, verantwoordelijkheid wordt genomen, moed wordt getoond, opdat en het Ministerie zelf en de krijgsmacht weer in staat zijn haar belangrijkste taak in volle overtuiging, met daadkracht en ruim voldoende middelen te vervullen: bescherming van de interne en externe veiligheid van ons Koninkrijk, als loyale en vooral consistente en inzetbare bondgenoot van de NATO, die bereid is risico's te nemen met gevaar voor eigen leven. Een krijgsmacht die weer 'krijger' kan zijn en kan vechten, en niet geleid wordt door accountants en juristen.

diplomacyHet rapport 'Top Consult' heeft helaas nog niet tot enige discussie geleid in het parlement, daarvoor is de ernst van de situatie zowel bij deze ambtenaren, in sommige kringen bij de krijgsmacht, als de 'Ring of Fire' in en rondom Europa, blijkbaar nog niet voldoende doorgedrongen.

Daarvoor moet blijkbaar nog veel meer gebeuren voordat het parlement, regering en kabinet uit hun lethargie en besluiteloosheid zullen opstaan. Ontkenning, kop in het zand steken, leiden tot rampspoed.

Het parlement, regering en kabinet dienen nu eindelijk moed, visie en leiderschap te tonen, het is de hoogste tijd.

Door: Ton Welter
Coalition For Defense

http://defensie-platform.nl/behoud-eigen-positie-belangrijker-dan-goed-uitgeruste-krijgsmacht/

Mourning

Citaat van: Thomasen op 12/09/2014 | 15:58 uur
Dat sluit aan op wat ik bedoel. In plaats van te stellen wat een 5% loonsachteruitgang betekend voor het personeel staat de CDS met een brede lach te vertellen dat 'de mannen en vrouwen gemotiveerd hun werk zullen doen'. Dat verschilt niks met de stelling dat 'we een prima uitgeruste krijgsmacht hebben' en dat er niks mis is met het afstoten van de tanks. En dan heb ik het niet over 1 of 2 kanttekeningen die ooit geplaatst zijn. Er is niets dat de CDS tegenhoud om klip en klaar te stellen dat zijn personeel de balen schijt van de CAO situatie, dat zijn luchtmacht insignificant wordt, dat de KL (niet al te lang terug LETTERLIJK!) in de onderbroek staat en dat zijn Marine helemaal niet kan vechten met OPV's. Maar nee, niets van dat alles. Mooie verhalen, elke keer weer. Soms een 'ja, jammer hoor van die bezuinigingen', maar het is hoog nodig tijd voor klip en klare taal. Over de staat van het personeel, het materieel, en de toekomst. De politiek betaald en bepaald, maar de CDS of C-OPCO is aangewezen persoon om aan te geven wat het afstoten van wapensystemen betekend, wat het niet hebben van een CAO betekend, en wat het gebrek aan plannen betekend.En dan nog het liefst gezamenlijk. Eendracht maakt, tot op bepaalde hoogte, macht.
"The only thing necessary for Evil to triumph is for good men to do nothing"- Edmund Burke
"War is the continuation of politics by all other means", Carl von Clausewitz, Vom Kriege/On War (1830).

dudge

Citaat van: Kapitein Rob op 12/09/2014 | 15:50 uur
Mag ik je wijzen op de teleurstellende WUL-brief die de SG en de CDS een kleine 2 jaar geleden schreven. Daarin werd n.m.m. overduidelijk de zijde van de minister gekozen i.p.v. 100% achter het personeel te gaan staan. Dat mag, is uiterst loyaal, maar ik ben dan zo naïef te hopen dat m.n. een CDS pal voor zijn mannen en vrouwen gaat staan en 5% loonachteruitgang onacceptabel vindt. En dat dan ook aan zijn ondergeschikten laat zien!

Dat sluit aan op wat ik bedoel. In plaats van te stellen wat een 5% loonsachteruitgang betekend voor het personeel staat de CDS met een brede lach te vertellen dat 'de mannen en vrouwen gemotiveerd hun werk zullen doen'. Dat verschilt niks met de stelling dat 'we een prima uitgeruste krijgsmacht hebben' en dat er niks mis is met het afstoten van de tanks. En dan heb ik het niet over 1 of 2 kanttekeningen die ooit geplaatst zijn. Er is niets dat de CDS tegenhoud om klip en klaar te stellen dat zijn personeel de balen schijt van de CAO situatie, dat zijn luchtmacht insignificant wordt, dat de KL (niet al te lang terug LETTERLIJK!) in de onderbroek staat en dat zijn Marine helemaal niet kan vechten met OPV's. Maar nee, niets van dat alles. Mooie verhalen, elke keer weer. Soms een 'ja, jammer hoor van die bezuinigingen', maar het is hoog nodig tijd voor klip en klare taal. Over de staat van het personeel, het materieel, en de toekomst. De politiek betaald en bepaald, maar de CDS of C-OPCO is aangewezen persoon om aan te geven wat het afstoten van wapensystemen betekend, wat het niet hebben van een CAO betekend, en wat het gebrek aan plannen betekend.


KapiteinRob

Citaat van: Thomasen op 12/09/2014 | 15:24 uur
De bezuinigingen zijn de top ook geenzins te verwijten. Wat hen m.i. wel te verwijten valt is de gebrekkige tot niet bestaande duiding van de bezuinigingen. En dan kan er gewezen worden op de hiërarchische en juridische verhoudingen, wettelijk gezien staat niets de defensietop in de weg om de bezuinigingen te duiden. Zeg waar het op staat, dat is een zeer belangrijke stap in het openen van de ogen van politici. De gemiddelde burger is een verloren zaak.

Mag ik je wijzen op de teleurstellende WUL-brief die de SG en de CDS een kleine 2 jaar geleden schreven. Daarin werd n.m.m. overduidelijk de zijde van de minister gekozen i.p.v. 100% achter het personeel te gaan staan. Dat mag, is uiterst loyaal, maar ik ben dan zo naïef te hopen dat m.n. een CDS pal voor zijn mannen en vrouwen gaat staan en 5% loonachteruitgang onacceptabel vindt. En dat dan ook aan zijn ondergeschikten laat zien!

dudge

Citaat van: ZitStuk op 09/09/2014 | 10:19 uur
Lijkt me dat de defensietop sterk bezig is zich te verzetten tegen de afbraak. In hoeverre dat voor hen mogelijk is. Uiteindelijk blijven de generaals ook maar een pax ergens in de hierarchie die een opdracht moeten uitvoeren wanneer ze die krijgen. Zij hebben een adviserende rol in het geheel. Uiteindelijk zijn zij niet degenen die de beslissing maken. Zij proberen zo goed en zo kwaad als dat kan zo veel mogelijk gevechtskracht te behouden binnen het bezuinigingsplan die hen opgelegd is.

Vwb. de F35. Er is een eisenpakket neergelegd door de Klu en daar is men mee aan de slag gegaan. De politiek in deze zaak moet niet zomaar overheen gestapt worden. Door alles joint te doen lijkt het goedkoper en banen/geld voor de nederlandse economie op te leveren maar nu puntje bij paaltje komt blijken de financieen anders uit te komen maar omdat er al zoveel tijd en geld in zit wordt besloten om door te zetten. Deels geld hetzelfde voor de NH90. Zelfde samenwerkingsverband met andere landen maar uiteindelijk blijkt het product niet aan de verwachtingen te voldoen.

Ik probeer niet alles goed te praten maar wel zaken in een andere context te plaatsen

De bezuinigingen zijn de top ook geenzins te verwijten. Wat hen m.i. wel te verwijten valt is de gebrekkige tot niet bestaande duiding van de bezuinigingen. En dan kan er gewezen worden op de hiërarchische en juridische verhoudingen, wettelijk gezien staat niets de defensietop in de weg om de bezuinigingen te duiden. Zeg waar het op staat, dat is een zeer belangrijke stap in het openen van de ogen van politici. De gemiddelde burger is een verloren zaak.

ZitStuk

Citaat van: IPA NG op 05/09/2014 | 16:30 uur
Maar los van bepaalde voorbeelden lijkt het ook alsof de top van Defensie zich niet uit heeft durven spreken tegen de afbraak. Nu zullen ze dat niet openlijk (mogen) doen maar nu lijkt het wel dat mensen met de pootjes omhoog zijn gaan liggen uit angst voor hun eigen positie, en ik bepaalde gevallen zelfs actief zijn gaan meedoen met de politiek (i.z.v. naar de mond praten).

Lijkt me dat de defensietop sterk bezig is zich te verzetten tegen de afbraak. In hoeverre dat voor hen mogelijk is. Uiteindelijk blijven de generaals ook maar een pax ergens in de hierarchie die een opdracht moeten uitvoeren wanneer ze die krijgen. Zij hebben een adviserende rol in het geheel. Uiteindelijk zijn zij niet degenen die de beslissing maken. Zij proberen zo goed en zo kwaad als dat kan zo veel mogelijk gevechtskracht te behouden binnen het bezuinigingsplan die hen opgelegd is.

Vwb. de F35. Er is een eisenpakket neergelegd door de Klu en daar is men mee aan de slag gegaan. De politiek in deze zaak moet niet zomaar overheen gestapt worden. Door alles joint te doen lijkt het goedkoper en banen/geld voor de nederlandse economie op te leveren maar nu puntje bij paaltje komt blijken de financieen anders uit te komen maar omdat er al zoveel tijd en geld in zit wordt besloten om door te zetten. Deels geld hetzelfde voor de NH90. Zelfde samenwerkingsverband met andere landen maar uiteindelijk blijkt het product niet aan de verwachtingen te voldoen.

Ik probeer niet alles goed te praten maar wel zaken in een andere context te plaatsen
De ogen van een vrouw horen te zijn als de voeten van een infanterist, Groot, Zwart en Vochtig

IPA NG

Naar aanleiding van een kleine woordenwisseling in het U(C)AV topic.


Zoals jullie misschien weten volg ik al een aantal jaren vanuit persoonlijke interesse als buitenstaander zijnde de ontwikkelingen van de Nederlandse krijgsmacht en daarnaast internationale ontwikkelingen.

Ik denk dat iedereen hier het met mij eens is wanneer ik zeg dat Defensie als organisatie de laatste 20 jaar grondig is afgebroken en is verworden tot een organisatie die niet in staat is tot wezenlijk militair optreden. Het bewijs is denk ik redelijk voor de hand liggend. De grondeenheden bestaan inmiddels uit 7 bataljons lichte infanterie (LMB, gemotoriseerde brigade en Kmarns) en 2 gemechaniseerde bataljons. Er zijn geen tanks en er zijn slechts 16 vuurmonden. Ik als leek kan mij bedenken dat dit ontoereikend is voor conventionele oorlogsvoering. Het zal ongetwijfeld toereikend zijn voor VN missies en zo, dat ontken ik niet. De marine kent klaarblijkelijk een chronisch fregattentekort, geen grote problemen met helikopters en als ik de prijzen in de berichtgeving rondom Australië moet geloven lijkt de onderzeedienst ook geen rooskleurige toekomst tegemoet te gaan. Bij de luchtmacht is het aantal inzetbare F-16's erg laag (heb ik ook vernomen van mensen die er daadwerkelijk aan sleutelen) en natuurlijk is er het beruchte vervangingsdossier.

Nu zie ik vaak dat men de politiek de schuld geeft van de afbraak. Dat klopt ook. Maar ik wil eigenlijk eens kijken naar de mensen bij Defensie zelf.

We spraken in het voornoemde topic over de Luchtmacht top. Het is een feit van algemene bekendheid dat men daar graag de F-35A heeft als vervangingen van de F-16. Het lijkt alsof de meeste F-16 piloten hier ook achter staan. Nu blijkt echter dat dit toestel erg duur zal zijn en dat er dus slechts een erg klein aantal van kunnen worden aangeschaft.

Nu blijkt dit echter geen probleem te zijn. Ik heb mij hier door mensen die meer verstand van zaken hebben dan mijzelf laten vertellen dat de luchtmacht genoegen zou nemen met een "Oostenrijkse Luchtmacht", dus alleen toestellen inzetbaar voor de QRA en geen overcapaciteit voor uitzendingen en dergelijke. Waarom? Omdat het sensorpakket zo enorm van belang is dat deze dan in eigen land zou kunnen worden ingezet voor "nationale veiligheid" taken.

We kunnen concluderen dat dit soort sensoren ook kunnen worden geïnstalleerd in andere platforms zoals een King Air of UAV, die misschien wel beter geschikt zouden zijn als "vredestijd vliegend sensor platform" vanwege de langere vliegduur en dergelijke.

Als ik dit zo allemaal aanhoor en kijk naar de blinde fixatie op een toestel waarvan ze zelf waarschijnlijk ook alle geheimen niet van kennen en dan leer dat ze genoegen nemen met 2 of 3 inzetbare jachtvliegtuigen dan stelt mij dit toch ongerust. Hebben deze mensen wel voldoende nagedacht over de veiligheid van dit land? Zijn 2 of 3 inzetbare jachtvliegtuigen echt voldoende om in Nederland en Europa/NAVO een bepaald niveau van veiligheid te kunnen waarborgen? Hoe verhoudt dit zich tot landen aan de grens zoals Rusland die honderden toestellen op de productielijst hebben staan? Men lijkt aan een soort tunnelvisie te lijden.

Ik kan niet helpen dat in het bijzonder de Luchtmacht-top op mij een weinig competente indruk maakt. In plaats van "jij bent geen militair dus jij mag geen mening hebben" reacties hoop ik van de mensen hier hun eigen visie te horen.

Maar ook elders stelt het niet echt gerust. Naar mijn weten kwam het idee tot het deactiveren van de tankbataljons en het omvormen tot een gemotoriseerde brigade van een van de twee gemechaniseerde brigades van binnen de Landmacht zelf. Naar mijn weten was het de Marine zelf die een ogenschijnlijke miskoop heeft begaan door het aanschaffen van de NH-90 en ook lijken zij te hebben ingestemd met de aanschaf van OPV's waarover vaak gezegd wordt dat deze inadequate bescherming hebben tegen raketten en primair zijn gedoeld als verkapte staatssteun voor een scheepswerf en een radar bedrijf.

Maar los van bepaalde voorbeelden lijkt het ook alsof de top van Defensie zich niet uit heeft durven spreken tegen de afbraak. Nu zullen ze dat niet openlijk (mogen) doen maar nu lijkt het wel dat mensen met de pootjes omhoog zijn gaan liggen uit angst voor hun eigen positie, en ik bepaalde gevallen zelfs actief zijn gaan meedoen met de politiek (i.z.v. naar de mond praten).

Het geheel vindt ik dus nogal verontrustend en ik krijg het idee dat de huidige leiding bij Defensie de belangen van de eigen organisatie en in het verlengde daarvan de staatsveiligheid van dit land niet voldoende behartigt.

Nu vraag ik aan jullie: klopt dit beeld een beetje of is het sterk vertekend? Ik vraag jullie nadrukkelijk niet om dingen te zeggen die jullie niet mogen zeggen, voordat ik dat verwijt krijg.
Militaire strategie is van groot belang voor een land. Het is de oorzaak van leven of dood; het is de weg naar overleven of vernietiging en moet worden onderzocht. --Sun Tzu