Integriteitsschendingen

Gestart door Lex, 20/05/2016 | 18:00 uur

Lex

Voor een nadere uitleg omtrent integriteitsschendingen, zie het Jaarverslag Defensie 2015, pagina 129.

Lex

Vorig jaar 31 marechaussees ontslagen na integriteitsschendingen

In 2015 zijn 31 medewerkers van de marechaussee ontslagen, omdat zij een integriteitsschending hebben gepleegd. Dat zijn zeven personen meer dan het jaar ervoor.

In totaal is het aantal beoordeelde schendingen gestegen van 203 naar 252 stuks, blijkt uit het jaarrapport van de Koninklijke Marechaussee (KMar) dat in handen is van NU.nl.

De KMar weet niet waar dat aan ligt, maar noemt een grotere meldingsbereidheid, betere loketten voor het indienen van klachten of een groeiend aantal schendingen als mogelijke oorzaken.
 
Ambtsbericht

Vorig jaar werden 38 medewerkers volgens het militair tuchtrecht veroordeeld. Dat zijn er acht meer dan het voorgaande jaar.

Minder marechaussees kregen een ambtsbericht als maatregel opgelegd. Een ambtsbericht is vergelijkbaar met een schriftelijke berisping. Dit bericht wordt ook in een dossier bewaard en in toekomstige zaken meegewogen. In 2014 werden vijftig ambtsberichten verstuurd, in 2015 27 stuks.

Tegelijkertijd werden wel meer zogeheten ambtsberichten plus verstuurd. Daarbij wordt naast een schriftelijke berisping ook een leermaatregel toegepast. Deze plusmaatregelen zijn gestegen van 16 naar 29 keer.

Geen maatregel

Ook is het aantal zaken waarin geen maatregel is getroffen gestegen, namelijk van 54 naar 76 stuks. Vaak kan niet worden vastgesteld of medewerker iets te verwijten valt, of de KMar heeft afgezien van het toepassen van een maatregel. In dat laatste geval kan het bijvoorbeeld gaan om een verkeersongeval in privétijd, waarbij de bestuurder wel schuld heeft maar niet roekeloos was.

Advocaat Sébas Diekstra, zelf voormalig hoofdofficier bij de KMar, is zeer kritisch op het integriteitsbeleid van de militaire politie. "In de praktijk blijkt dat er nog te vaak met meerdere maten wordt gemeten. De ene keer wordt een marechaussee ontslagen voor een feit, waarvoor een ander slechts een ambtsbericht krijgt. Dat is voor de militair in kwestie vaak onbegrijpelijk."

NU.nl, 20 mei 2016 17:07