Ongewenst gedrag bij Defensie

Gestart door Zeewier, 02/11/2017 | 16:54 uur

Huzaar1

Jaja boefje. Liever kwijt dan rijk. Kct heeft een aardig handje om de cowboy uit te hangen in de organisatie.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Benji87

#182
Advocaat van commando Sil A. wraakt rechtbank

ARNHEM - Ex-commando Sil A. heeft geen enkel vertrouwen meer in de rechtbank die zijn strafzaak behandelt. Hij wil geen enkele vraag meer beantwoorden.

Dat bleek maandag aan het eind van een dag vol incidenten in de rechtbank van Arnhem. De militaire kamer van de rechtbank wilde maandag beginnen aan het bespreken van de verdenking dat de 44-jarige ex-elitemilitair zich schuldig heeft gemaakt aan de smokkel van 260 kilo cocaïne vanuit Suriname en de Dominicaanse Republiek, en smokkel van wapens, waaronder 570 mitrailleurs. Maar dat liep anders.

Sil A. en zijn advocaat Haroon Raza vroegen niet voor het eerst om de zaak achter gesloten deuren te behandelen. De rechtbank besloot na zeven besloten zittingen al eerder dat slechts een deel van de inhoudelijke behandeling achter gesloten deuren zal worden behandeld. De deuren gaan alleen dicht tijdens een deel van de zaak, omdat anders schending van staatsgeheimen dreigt.

Staatsveiligheid

Sil A. vindt dat niet genoeg. Hij wil dat de hele zaak buiten het zicht van pers en publiek wordt behandeld, maar kan volgens de rechtbank onvoldoende concreet maken waarom de staatsveiligheid in het geding zou zijn als alle beschuldigingen aan zijn adres in het openbaar worden besproken.

Die afwijzing verbeterde de stemming al niet bij Raza en zijn cliënt, maar daar bleef het niet bij. De voorzitter noemde per abuis de naam van een medewerker van een inlichtingendienst, over wie tijdens een besloten zitting is gesproken. ,,Een slip of the tongue", zei de voorzitter. Voor Sil A. was het meer dan dat. Volgens hem wordt de medewerker door het noemen van zijn naam in gevaar gebracht.

Laatste druppel

De laatste druppel was de afwijzing door de rechtbank van een verzoek van advocaat Raza om de zaak aan te houden voor nader onderzoek naar het hersentrauma dat Sil A. tijdens zijn werk opliep. Die hersenbeschadiging kan gevolgen hebben voor zijn toerekeningsvatbaarheid, aldus de advocaat. De rechtbank zag geen aanleiding voor nader onderzoek, waarop Raza en Sil A. de rechtbank wraakten.

De beslissing van de inderhaast bij elkaar geroepen wrakingskamer dat de uitspraken van de rechtbank niet kunnen worden uitgelegd als vooringenomenheid, stelde Raza en Sil A. niet gerust. De ex-commando gelooft niet meer in een eerlijk en zorgvuldig proces en zal geen vragen meer beantwoorden als het proces woensdag verdergaat.

Eerder heeft hij alle aantijgingen ontkend. Hij zei dat hij hoopte dat de afgelopen anderhalf jaar mensen van de inlichtingendiensten MIVD en AIVD naar voren zouden stappen om te vertellen hoe de vork echt in de steel zit. Dat gebeurde niet.

Onderschepte Sky/ECC-berichten die op zijn betrokkenheid zouden duiden bij de wapen- en drugshandel waren werkgerelateerd, heeft hij eerder verklaard. Hij verweet het OM ,,niet bezig te zijn geweest met waarheidsvinding, maar met vooroordelen."

'Scheef beeld'

Advocaat Haroon Raza zegt dat het Openbaar Ministerie ,,een scheef beeld heeft gecreeërd" van zijn cliënt. Dat kan hij alleen rechttrekken als hij niet hoeft te vrezen dat hij vervolgens voor schending van zijn ambtsgeheim wordt aangepakt.

De ex-commando kwam eerder in de publiciteit omdat hij door justitie zou zijn benaderd met het verzoek om Ridouan Taghi te ,,neutraliseren": een eufemisme voor liquideren. A.'s voormalige advocaat Michael Ruperti wilde hem daarover als getuige horen in het megaproces Marengo, maar dat verzoek wees de rechtbank Amsterdam af. Ruperti wraakte daarop de rechtbank. De wrakingskamer in de zaak Marengo buigt zich woensdag over dat wrakingsverzoek

Bron: Telegraaf.nl

Huzaar1

Wat zitten er toch godsakker veel mafklappers tussen. Vuile hond.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Benji87

#180
Defensiemedewerker opgepakt voor sturen vliegtuigonderdelen naar Rusland

Een 48-jarige medewerker van het ministerie van Defensie uit Arnhem is aangehouden op verdenking van het omzeilen van de sancties tegen Rusland. Hij wordt ervan verdacht via een omweg vliegtuigonderdelen naar Rusland te hebben gestuurd.

De man is op 30 augustus aangehouden. Dat meldt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).
De verdachte heeft een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde naar voornamelijk Rusland. De defensiemedewerker zou na de sancties tegen Rusland de vliegtuigonderdelen via een omweg alsnog naar dat land sturen.

Maar door de sancties die tegen Rusland zijn ingesteld nadat het land Oekraïne binnenviel is dat verboden. Omdat de man bij Defensie werkt, is ook de marechaussee bij het onderzoek betrokken.
In het huis van de man is munitie in beslag genomen. Ook heeft de FIOD administratie en gegevensdragers meegenomen. Defensie wil verder niks over de man kwijt, omdat het onderzoek nog loopt. De verdachte is geschorst en zit in voorlopige hechtenis.

De zaak kwam aan het rollen, nadat een dag eerder een 53-jarige man uit Arnhem werd gearresteerd. Hij wordt ook verdacht van het omzeilen van de sancties tegen Rusland.

De politie doorzocht een woning, bedrijfsruimte en opslagruimte van de 53-jarige man en nam onder meer vliegtuigonderdelen, wapens, patroonhouders en munitie in beslag. Informatie uit dit onderzoek leidde tot de aanhouding van de defensiemedewerker.

Bron: nu.nl

Benji87

Citaat van: Lex op 03/05/2023 | 17:54 uur
Crisis bij commando?s over ?onveilige werksfeer?, commandant zit thuis

Bij het korps commandotroepen is onrust ontstaan over de sfeer op de werkvloer. Die zou onveilig zijn, klagen de commando?s. De landmacht laat een onderzoek uitvoeren naar wat er precies speelt. De commandant van de elite-eenheid uit Roosendaal zit tijdelijk thuis.

De onrust zou mede zijn ontstaan nadat een van de militairen werd gearresteerd wegens drugs- en wapenhandel in de zaak rond Ridouan Taghi. De militairen zouden ontevreden zijn over de manier waarop de commandant zich onder meer heeft opgesteld in deze zaak, bevestigt zijn ex-advocaat Michael Ruperti van de verdachte commando Sil A.

De landmacht wil geen toelichting geven over wat er precies speelt. Maar woordvoerder Sjaak van Elten bevestigt dat er signalen binnen zijn gekomen dat er ?mogelijk sprake is van een onveilige werksfeer?. ,,Dergelijke signalen nemen we bij de landmacht altijd serieus, want onze mensen moeten kunnen rekenen op een veilige werksfeer.?

Er is volgens de woordvoerder een onderzoek gaande dat wordt uitgevoerd door iemand die wordt gedragen door alle militairen van het elitekorps. Volgens de woordvoerder is in goed overleg met de commandant besloten dat hij het onderzoek thuis afwacht.

AD, 03-05-2023, 17:39

De podcast scherpschutters heeft onlangs een aflevering gehad met de voormalige advocaat van Sil A. , de verdachte commando in deze case. Vond het wel een interessante podcast.

Lex

Crisis bij commando?s over ?onveilige werksfeer?, commandant zit thuis

Bij het korps commandotroepen is onrust ontstaan over de sfeer op de werkvloer. Die zou onveilig zijn, klagen de commando?s. De landmacht laat een onderzoek uitvoeren naar wat er precies speelt. De commandant van de elite-eenheid uit Roosendaal zit tijdelijk thuis.

De onrust zou mede zijn ontstaan nadat een van de militairen werd gearresteerd wegens drugs- en wapenhandel in de zaak rond Ridouan Taghi. De militairen zouden ontevreden zijn over de manier waarop de commandant zich onder meer heeft opgesteld in deze zaak, bevestigt zijn ex-advocaat Michael Ruperti van de verdachte commando Sil A.

De landmacht wil geen toelichting geven over wat er precies speelt. Maar woordvoerder Sjaak van Elten bevestigt dat er signalen binnen zijn gekomen dat er ?mogelijk sprake is van een onveilige werksfeer?. ,,Dergelijke signalen nemen we bij de landmacht altijd serieus, want onze mensen moeten kunnen rekenen op een veilige werksfeer.?

Er is volgens de woordvoerder een onderzoek gaande dat wordt uitgevoerd door iemand die wordt gedragen door alle militairen van het elitekorps. Volgens de woordvoerder is in goed overleg met de commandant besloten dat hij het onderzoek thuis afwacht.

AD, 03-05-2023, 17:39

Lex

Defensie onderzoekt meldingen van sociaal onveilige situaties

Nieuwsbericht | 04-10-2022 | 12:15

Defensie heeft een commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Aanleiding hiervoor zijn meldingen van twee medewerkers van de afdeling onderzoek over mogelijk niet-integere en sociaal onveilige situaties.

Vergroot afbeeldingEntrance Ministry of Defense.Toon opties
De leiding van Defensie neemt deze meldingen zeer serieus. Zij hechten er grote waarde aan dat Defensie voor iedereen een sociaal veilige en integere werkomgeving biedt. Dat zou bij uitstek moeten gelden voor de COID, die binnen Defensie is belast met onderzoeken naar integriteitsmeldingen en een expertisecentrum op het gebied van integriteit is.

De leiding wacht de resultaten van het onderzoek af. De beoogde afrondingsdatum van het onderzoek is 12 werkweken na de inwerkingtreding.

Eerdere inventarisatie
In november 2021 maakten twee medewerkers van de COID melding bij de directeur COID van mogelijk niet-integere en sociaal onveilige gedragingen binnen de afdeling onderzoek. Naar aanleiding van deze melding is binnen de afdeling onderzoek een inventarisatie naar knelpunten uitgevoerd en zijn er verbetermaatregelen ingezet.

Ondanks de ingezette maatregelen hebben de melders zich eind mei 2022 tot de secretaris-generaal gewend om aandacht te vragen voor hun eerdere melding, mede in verband met de door hen nog steeds ervaren sociaal onveilige situatie. De secretaris-generaal heeft deze medewerkers na een gesprek aangemerkt als klokkenluiders. Hierdoor maken zij aanspraak op de daarbij behorende bescherming.

Doel van het onderzoek
De commissie gaat de sociaal onveilige situaties die in de meldingen zijn beschreven onderzoeken. Daarnaast wordt onderzocht of nieuwe medewerkers binnen de COID onder meer voldoende betrokken en gehoord worden en of bepaalde aspecten van personeelsmanagement en archiefbeheer volgens de gestelde regels worden uitgevoerd. Een aantal integriteitsonderzoeken die de COID heeft gedaan, wordt door de commissie op elementen bekeken.

De commissie zal ook adviseren over mogelijke verbeteringen in optreden en werkwijze van en binnen de COID. Ten slotte gaat de commissie na of de betrokken functionarissen volgens de geldende procedures en voorschriften hebben gehandeld.

Tijdens het onderzoek zal de COID haar werkzaamheden blijven uitvoeren, zoals het adviseren over integriteitskwesties en het uitvoeren van integriteitsonderzoeken.

Uitkomsten
Zolang het onderzoek loopt kan er niet nader worden ingaan op de inhoud van de meldingen. Zodra de commissie het onderzoek heeft aangeboden aan de secretaris-generaal, zal er gerapporteerd worden over de resultaten.

Mindef

Lex

Raadsheer van gerechtshof heeft schijn van partijdigheid tegen

Advies aan Hoge Raad: hoger beroep wangedrag kazerne overdoen

DEN HAAG - De Schaarsbergen-zaak die draait om al dan niet vermeende aanrandingen en mishandelingen door militairen van de Luchtmobiele Brigade, kent opnieuw een opvallende wending. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad alle vonnissen te vernietigen omdat een van de raadsheren van het gerechtshof de schijn van partijdigheid tegen heeft.

Het gaat om taakstraffen van veertig tot zestig uur uitgesproken vorig jaar door het Arnhemse gerechtshof tegen drie (oud-)militairen van de Koninklijke Landmacht. Ze maakten in 2013 deel uit van een mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade. Binnen de eenheid zou sprake zijn geweest van treiterijen, die volgens justitie eindigden in bedreigingen, mishandelingen en aanrandingen. Toen de verhalen naar buiten kwamen, zorgden die voor enorm veel ophef, met name in politiek Den Haag.

De meervoudige militaire kamer van de Arnhemse rechtbank liet in 2019 weinig heel van het dossier. De rechtbank was van oordeel dat er onvoldoende bewijs voor de ten laste gelegde feiten was en sprak alle verdachten vrij. Het hof dacht daar een jaar later anders over en legde wel straffen op. Zij het maar voor een deel van de feiten waarvoor justitie vervolgde. Het ging om twee straffen vanwege verbale bedreiging en eenmaal een sanctie voor militaire aanranding.

Marineofficier
De veroordeelden gingen in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bij dit finale appel bracht hun raadsman Michael Ruperti in dat een van de magistraten in hoger beroep de schijn van partijdigheid en vooringenomenheid tegen heeft. Het gaat om het militaire lid van het hof, een marineofficier. De man was jarenlang officier van justitie en was ten tijde van het hoger beroep formeel nog in dienst bij het Openbaar Ministerie.

De advocaat-generaal concludeert nu dat die situatie onwenselijk was en dat het mede door hem gewezen arrest niet overeind kan blijven. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad adviseert daarom het hoogste rechtsorgaan van het land de arresten te vernietigen en het gerechtshof opnieuw naar de zaak te laten kijken.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad zich hierover uitspreekt.

Telegraaf, 14-12-2021, 14:55

A.J.

Citaat van: Admiral Halsey op 23/01/2018 | 18:28 uur
Ook bij de Rijkswaterstaat zijn er problemen met pesten, lees ik op https://eenvandaag.avrotros.nl/item/vuurtorenwachter-brandaris-weggepest-leiding-rijkswaterstaat-greep-niet-in/.

Voor meer info over pesten op het werk, zie http://www.pestenopdewerkvloer.nl/.

Plottwist:

Citaat
Taakstraf voor ex-vuurtorenwachter Nicolette van B. voor belagen vrouw minnaar

LEEUWARDEN - De opsomming door de rechter van de verweten feiten leidt al tot het nodige hoofdschudden op de publieke tribune. Maar zodra het slachtoffer zelf verwoordt hoe ze te lijden had van de intimidaties van de Terschellingse Nicolette van B. (41), voormalig vuurtorenwachter van de Brandaris, is de verbijstering van veel gezichten af te lezen. Maandenlang zou ze de vrouw van haar ex-minnaar hebben gestalkt.

,,Deze vrouw moet worden gestopt", zo verzucht het emotioneel gebroken slachtoffer uit het Friese Warten bij de politierechter in Leeuwarden. Typisch gevalletje van 'een ongeluk komt nooit alleen': haar echtgenoot had jaren geleden een affaire van luttele maanden met de nautisch verkeersleider op Terschelling. Inderdaad, dat ooit zo trotse Brandaris-boegbeeld dat op dat moment al landelijke bekendheid geniet na geweeklaag over pesterijen op haar werk. Hiervan is bij ettelijke interne onderzoeken overigens nooit iets gebleken. Sterker nog: de Terschellingse is vorig jaar zélf veroordeeld vanwege het belagen van onder anderen collega's.

Terug naar de vreemdgaande echtgenoot: zodra hij Van B. vertelt zich toch op zijn gezin te willen richten, begint de gedumpte Terschellingse zijn echtgenote en minderjarige dochter te belagen, zo vertelt het slachtoffer woensdagochtend aan politierechter Nynke Vlietstra.

Eerst is er een stroom telefoontjes, mails en lasterlijke tekstberichtjes, maar het wordt steeds erger: ,,Mijn dan pas 16-jarige dochter opent kort voor kerst 2019 een envelop met daarin extreem pornografische foto's van haar vader. Bovendien komt er op haar 17e verjaardag een brief van drie kantjes met leugens over mij en over de relatie tussen mijn man en Nicolette."

Privéleven over internet geslingerd

Ook benadert Van B. vrienden met smadelijke berichten en eiste ze 3000 euro 'voor het gebruik van haar lijf'. Geen middel wordt geschuwd, zo vertelt het slachtoffer: ,,Een verwrongen en smerige versie van mijn privéleven is over het internet geslingerd. Beledigingen en leugens over mijn verleden en seksleven, alles uit zijn verband getrokken. Ze maakt me zo zwart mogelijk en iedereen kan alles lezen. Ik kreeg in die tijd veel ongeruste berichten van vrienden en familie: 'Ben jij dit echt?'"

Uiteindelijk grijpt de politie in de zomer van 2020 in, waarna Van B. een contactverbod krijgt opgelegd. In september spreekt ze haar slachtoffer echter alweer aan in een keukenwinkel in Leeuwarden. Ze lijkt de ontmoeting volgens winkelmedewerkers ook te filmen. Dat is voor het Openbaar Ministerie het sein om Van B. voor de strafrechter te dagen, ondanks pogingen van haar advocaat Tjalling van der Goot om de zaak niet in het openbaar te behandelen. ,,Mijn cliënte vreest een openbare terechtstelling en de gevolgen daarvan binnen de kleine gemeenschap op Terschelling."

Strafeis

De officier is het medelijden voorbij en eist de hoogst mogelijke werkstraf (240 uur) plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Voorts wil ze een nieuw contactverbod en locatieverbod voor de woonplaats van het slachtoffer.

Raadsman Van der Goot geeft toe dat het gedrag van zijn cliënte ,,niet altijd de schoonheidsprijs verdiende en dat dit op sommige momenten anders had gemoeten." Toch vraagt hij, vooral op technische gronden, om vrijspraak. Zo heeft alleen de echtgenote aangifte gedaan en mag in zijn ogen dus niet het leed van de dochter worden meegenomen in het vonnis. Voorts benadrukt hij dat het slachtoffer zelf ook wel eens contact zocht met Van B.: ,,Het kwam dus zeker niet van één kant."

Politierechter Vlietstra vindt dit geval al met al een vrij zware vorm van belaging. Ze legt Nicolette van B. 120 uur werkstraf, een maand voorwaardelijke celstraf en een contactverbod op.

Telegraaf

mikemans

Zo snel kan het gaan. Schennispleging is een strafrechterlijk vergrijp. Dat wordt dan bij veroordeling exit.


Lex

Onderzoek naar seksmisstand kazerne Havelte

'Militair toont geslachtsdeel aan vrouwelijke collega's'

HAVELTE - Een mannelijke militair heeft zich op 15 juli schuldig gemaakt aan ,,schennispleging" door op een kazerne in het Drentse Havelte zijn geslachtsdeel te tonen aan een groep vrouwelijke collega's die in een naastgelegen gebouw op de kazerne aanwezig was. Dat heeft de marechaussee vastgesteld na onderzoek.

Eerder werd gemeld dat meerdere mannelijke militairen op de basis zich misdroegen door hun geslachtsdeel aan de groep vrouwelijke militairen te tonen. Daarop startte de marechaussee een onderzoek, waaruit bleek dat het om één militair ging.

De uitkomst van het onderzoek wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd, laat de marechaussee weten. Die neemt een besluit over de afhandeling van de zaak.

Telegraaf, 28-07-2020, 16:23

Nu u hier bent...

Huzaar1

Zijn zonder VGB (VOG IS VOOR BURGERS) hun functie sowieso kwijt.
Zal wel een uit de hand gevalletje huzaartje tillen zijn geweest, op een boot als dat gebeurt niet zoiets zomaar.
Krijgsmacht is weer de dupe.
"Going to war without France is like going deer hunting without your accordion" US secmindef - Jed Babbin"

Lex

Citaat van: Robert2 op 27/07/2020 | 18:48 uur
Op die laatste regel weet ik al wel antwoord te geven. Eruit met die lui.
Dat zal ook gebeuren. Zij waren sinds 2018 geschorst, in afwachting van de uitspraak.
Nu deze er is, is er sprake van een strafblad met als gevolg dat hun VOG wordt ingetrokken.

Robert2

Citaat van: bergd op 27/07/2020 | 16:42 uur
Swaffelende militairen onderzeeboot moeten de cel in
Ze noemden het zelf 'onderbroekenlol', maar het seksuele wangedrag van drie militairen tegen een jonge matroos (22) van onderzeeboot Dolfijn, ging volgens de rechter veel te ver. Twee daders moeten tot vier maanden de cel in, één krijgt een taakstraf.

Lees verder op: https://www.ad.nl/binnenland/swaffelende-militairen-onderzeeboot-moeten-de-cel-in~aee19634/
Op die laatste regel weet ik al wel antwoord te geven. Eruit met die lui. Helemaal gezien ze het slachtoffer nog eens dubbel wilden pakken door hem als homohater af te schilderen. Walgelijk.

mikemans

Citaat van: bergd op 27/07/2020 | 16:42 uur
Swaffelende militairen onderzeeboot moeten de cel in
Ze noemden het zelf 'onderbroekenlol', maar het seksuele wangedrag van drie militairen tegen een jonge matroos (22) van onderzeeboot Dolfijn, ging volgens de rechter veel te ver. Twee daders moeten tot vier maanden de cel in, één krijgt een taakstraf.

Lees verder op: https://www.ad.nl/binnenland/swaffelende-militairen-onderzeeboot-moeten-de-cel-in~aee19634/

Kijk, dit daarentegen gaat alle perken te buiten. Dit is gedrag waar alles wat qua straf en ontslag nederdaalt prima terecht en proportioneel is. BIZAR. En dan zeggen dat dat de cultuur is binnen de onderzeedienst. Daar heeft de rest van de dienst vast een andere mening over.