AWACS: de problematieken

Gestart door -Peter-, 25/01/2005 | 18:27 uur

Billy Rosewood

Deze basis ligt op Duits grondgebied.
Hier hebben de minister en de Defensiestaf byzonder weinig te vertellen.
Hoogstens kan de grenscontrole in dat gebied verscherpt worden, maar daar voorkom je dit dus niet mee.

KapiteinRob

Citaat van: Nick op 30/12/2005 | 19:16 uur
Wanneer worden nu eens daadkrachtige maatregelen genomen door Ministers en Defensie-staf.

Daar hebben we al uitgebreid over gesproken in soortgelijke topics als vernieling F-16's e.d. Daadkrachtige maatregelen kosten geld en dus......

Defensieforum

GEILENKIRCHEN/SCHINVELD - De Duitse politie en Nederlandse marechaussee stellen een onderzoek in naar het vernielen van 180 meter hekwerk rond de Awacs-basis Geilenkirchen, vlakbij Schinveld. Dat liet plaatsvervangend commandant J. Zijlstra van de NAVO-basis vrijdag weten.


Volgens Zijlstra is een groot deel van het hek in de nacht van donderdag op vrijdag met zware hulpmiddelen vernield. De actie is inmiddels opgeÃĢist door de antimilitaristische groep Onkruit, die zegt te handelen uit solidariteit met de bezetters van het bos in Schinveld. Zijlstra noemde de vernieling onacceptabel. De basis heeft de bewaking verscherpt.

Zijlstra zei dat er voor 20.000 euro schade is aangericht aan het hek. Waarnemend burgemeester J. Zuydgeest van Onderbanken, dat grenst aan de basis, zei vrijdag ,,maatregelen" te zullen nemen, zij het op Nederlands grondgebied. De basis ligt in Duitsland, daar kan de burgemeester niets uitrichten. Waaruit die maatregelen bestaan, wilde Zuydgeest niet zeggen. Eerder al sprak Zuydgeest de vrees uit dat de bezetting van het bos bij de basis kan uitlopen op gewelddadige confrontaties.

De Vereniging Stop Awacsoverlast veroordeelde de actie van Onkruit vrijdag. ,,Dit pakt niet in ons voordeel", zei voorzitter J. Fijnaut van de vereniging. Een woordvoerder van Groenfront!, dat het bos voor de landingsbaan van AWACS bezet houdt, zei: ,,Het zou niet mijn actie zijn, wij gaan gewoon door waar we mee bezig zijn".

Leden van Onkruit zijn inmiddels in Limburg in verband met de dreigende ontruiming van het bos, bevestigde een woordvoerder van de actiegroep vrijdag.
==============

De zoveelste vernieling door activisten. Wanneer worden nu eens daadkrachtige maatregelen genomen door Ministers en Defensie-staf.

-Peter-

Staatssecretaris van Defensie Van der Knaap heeft gisteren bij de Gemeente Onderbanken alsnog bezwaar aangetekend tegen het besluit van 28 november jl. van het college van burgemeester en wethouders om Defensie het kappen van zes hectare bos in de Schinveldse bossen te verhinderen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening. Tevens verzocht Defensie de Rechtbank van Maastricht tot schorsing van dit besluit over te gaan.

Reden voor het bezwaar is dat de minister van VROM via de NIMBY-procedure (Not in my Backyard) Defensie op 3 augustus vrijstelling verleende om over te gaan tot kapwerkzaamheden in de Schinveldse bossen. Op 2 december oordeelde de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dat gezien het grote belang van de vliegveiligheid op en rond vliegbasis Geilenkirchen de vrijstelling voor de kap van zes hectare bos aansluitend aan de Nederlands-Duitse grensweg terecht was.

Afgelopen vrijdag kreeg de Secretaris Generaal van Defensie bij zijn bezoek aan de burgemeester van Onderbanken nog te horen dat het College zou worden geadviseerd het besluit om de kapwerkzaamheden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening te verhinderen, in te trekken. Gistermorgen ontving Defensie bericht dat het besluit van College en burgemeester en wethouders niet zal worden herroepen.

[bron:www.mindef.nl]
Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...

-Peter-

21-1-2005 14:07:00

Uit het oogpunt van operationaliteit en veiligheid van de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen moet in de Schinveldse bossen van het Limburgse Onderbanken zes hectare bos verdwijnen. Minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft de gemeente vrijdag (21 januari) per brief dringend verzocht mee te werken aan de ingreep.

De afgelopen jaren is uitvoerig gesproken over de noodzakelijke werkzaamheden in de Schinveldse bossen. De gemeentebestuurders van Onderbanken hebben zich tot nu toe verzet tegen de houtkop. Met het zogenaamde Nimby-verzoek vraagt de bewindsvrouw alsnog vrijstelling te verlenen van de huidige bestemmingen van het gebied. Daarmee wordt het mogelijk over te gaan tot het afzagen van een deel van de bossen. Weigert de gemeente haar medewerking dan verleent de minister de vrijstelling zelf.

In de brief schrijft Dekker dat het afzagen van de bomen niet zal leiden tot geluidsoverlast. Landende vliegtuigen zullen niet lager overkomen dan in de huidige situatie. Stijgende vliegtuigen zouden een iets lagere baan kunnen aanhouden, maar de geluidsconsequenties daarvan zullen niet merkbaar zijn.

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn geluidsmetingen verricht. Deze worden nog nader uitgewerkt. De minister benadrukt in haar brief dat deze metingen los staan van haar besluit over de Nimby-toepassing. Zij zal de gegevens wel gebruiken om bij Defensie en de NAVO druk uit te blijven oefenen de geluidsoverlast voor de bewoners in het gebied te verminderen.

Minister Sybilla Dekker en staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap hebben uitvoerig met de Tweede Kamer van gedachten gewisseld over de Nimby-toepassing. De resultaten daarvan zijn meegenomen in het besluit.

[bron: www.mindef.nl]
Een land is niet sterk als zij oorlog kan voeren, zij is pas sterk wanneer zij oorlog kan voorkomen...